0976.389.199
Lợi ích từ việc đầu tư vào ESG

Lợi ích từ việc đầu tư vào ESG

Khi đầu tư của ESG tăng nhanh theo nhu cầu, một số xu hướng chính đang xuất hiện - từ biến đổi khí hậu đến bất ổn xã hội. Đặc biệt, đại dịch coronavirus đã tăng cường các cuộc thảo luận về tính liên kết giữa tính bền vững và hệ thống tài chính.

Đầu tư ESG là gì?

ESG là viết tắt của Môi trường (Environtment), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance). Các nhà đầu tư đang ngày càng áp dụng các yếu tố phi tài chính này như một phần của quá trình phân tích của họ để xác định các rủi ro trọng yếu và cơ hội tăng trưởng. Các chỉ số ESG thường không phải là một phần của báo cáo tài chính bắt buộc, mặc dù các công ty đang ngày càng công bố thông tin trong báo cáo hàng năm hoặc trong một báo cáo độc lập về tính bền vững. Nhiều tổ chức, chẳng hạn như Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Bền vững (SASB), Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) và Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Tài chính Liên quan đến Khí hậu (TCFD) đang làm việc để hình thành các tiêu chuẩn và xác định tính trọng yếu để tạo điều kiện kết hợp các yếu tố này vào quá trình đầu tư. 


Mặc dù các Giám đốc tài chính có thể băn khoăn về lợi ích của việc đầu tư vào ESG, nhưng những phát hiện gần đây cho thấy việc đầu tư như vậy thực sự đóng góp vào lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Thị trường đang phát triển và các xu hướng quản lý đang thách thức các doanh nghiệp chứng minh các phương pháp thực hành bền vững hơn và có trách nhiệm hơn với xã hội.

Trong khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm cả các Giám đốc tài chính, có thể băn khoăn về tác động của việc đầu tư vào các sáng kiến ​​về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đối với lợi nhuận của họ, những phát hiện gần đây cho thấy những sáng kiến ​​này có thể thúc đẩy tăng trưởng và đóng góp vào lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Trong một cuộc khảo sát về tác động của các nỗ lực bền vững của 350 giám đốc điều hành từ Châu Mỹ, Châu Á và Châu Âu, hơn một nửa số người được hỏi chỉ ra tác động tích cực đến tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tổng thể của công ty. Ngoài khả năng tài chính tích cực hàm ý, 48% số người được hỏi cho biết mức độ hài lòng của khách hàng tăng lên, trong khi 38% cho biết rằng việc áp dụng các giá trị ESG mạnh mẽ sẽ nâng cao khả năng thu hút và giữ chân nhân tài của họ.

Những kết quả này xác nhận rằng các công ty hàng đầu đang thu được lợi ích tài chính và hoạt động từ các khoản đầu tư vào ESG của họ. Các công ty này đã chuyển một phần danh mục đầu tư sang ESG và tung ra các sản phẩm tài chính bền vững, tăng trưởng 96% vào năm 2020. Các chương trình phát triển bền vững của PepsiCo đã tiết kiệm hơn 375 triệu đô la chi phí từ việc giảm tiêu thụ nước và chất thải. Các khoản đầu tư của Công ty Estée Lauder trong nguồn cung ứng có trách nhiệm và tác động xã hội đã định vị công ty để thu hút những tài năng hàng đầu và được Forbes công nhận là “nhà tuyển dụng số 1 cho phụ nữ.” 

Tại điểm giao nhau giữa tính bền vững và hiệu quả tài chính, các Giám đốc tài chính đang ở vị trí tốt nhất để đặt nền tảng cho việc tạo ra giá trị lâu dài thông qua ESG. Họ có thể bắt đầu bằng cách tập trung vào ba bước chính:

Đặt ESG trở thành ưu tiên chiến lược — Phát triển một tầm nhìn rõ ràng về ý nghĩa của ESG đối với công ty của bạn và xác định cách tổ chức Tài chính sẽ thúc đẩy chiến lược ESG.

Kết nối các chỉ số hiệu suất với các mục tiêu ESG — Tạo trách nhiệm giải trình bằng cách liên kết các chỉ số hiệu suất với tác động của ESG, nơi Tài chính có thể giúp đánh giá các sáng kiến ​​ESG mang lại nhiều giá trị nhất cho các bên liên quan.

Đo lường và chia sẻ tác động — Xây dựng một khuôn khổ để đo lường hiệu quả tích lũy của các sáng kiến ​​ESG, đánh giá tác động của chúng thường xuyên và cam kết minh bạch trong kết quả báo cáo.

Việc tiến tới tích hợp ESG không còn là câu hỏi về “khi nào” mà là “như thế nào”. Tổ chức của bạn có thể không có một chiến lược rõ ràng ngày hôm nay, nhưng đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để bắt đầu định hình nó. Đã có sự gia tăng đáng kể đầu tư toàn cầu vào “ESG” - (Môi trường, Xã hội và Quản trị). Trong những năm gần đây, các nhà đầu tư đặc biệt tập trung vào việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, nhưng với đại dịch toàn cầu đang đe dọa tàn phá các doanh nghiệp nhỏ, nhiều khả năng sẽ có sự tập trung mới vào các khoản đầu tư xã hội. Để đạt được những mục tiêu này, các nhà đầu tư sẽ muốn thấy sự minh bạch được cải thiện và giảm bớt tình trạng quan liêu từ các chính phủ, cũng như các tiêu chuẩn quản trị và đạo đức cao hơn từ các công ty trong khu vực. Với sự ra đời của các công nghệ mới như AI, tài chính công nghệ và block-chain, sẽ mở ra một lĩnh vực khả năng mới để phát triển các nền kinh tế thế giới sau đại dịch trong khi bảo vệ môi trường, xây dựng lại sinh kế và đảm bảo các tiêu chuẩn tốt nhất về tính toàn vẹn và hòa nhập.


Làm cách nào để tổ chức của tôi có thể thu hút các nhà đầu tư thông qua ESG?

Điều quan trọng là các tổ chức phải nhận ra và đón nhận sự thay đổi đang xảy ra trong thế giới đầu tư. Thuật ngữ “nhà đầu tư” không còn chỉ để chỉ một nhóm người được chọn nữa. Đúng hơn, đầu tư ngày càng được hiểu như một công cụ để bỏ phiếu bằng một đô la, thu hút nhiều người trên toàn cầu. Phạm vi các yếu tố mà nhà đầu tư xem xét khi đưa ra quyết định đã trở nên rộng hơn nhiều, phản ánh sự lan tỏa dần dần của các giá trị ESG toàn diện và tiến bộ hơn vào lĩnh vực đầu tư.

Vì các vấn đề như biến đổi khí hậu và COVID-19 đã chứng tỏ tính mong manh của các phương pháp tiếp cận thông thường trong kinh doanh, nên chúng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng phục hồi của tổ chức. Các cổ đông và các bên liên quan mong đợi sự chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh bền vững hơn về môi trường, xã hội và kinh tế để hỗ trợ các thế hệ tương lai. Các tổ chức phải xây dựng năng lực thích ứng của mình bằng cách xem xét phạm vi số liệu ngày càng rộng hơn trong hoạt động kinh doanh và chiến lược dài hạn của họ. Bằng cách xác định các tiêu chuẩn ESG quan trọng đối với chúng và đặt ra các mục tiêu mạnh mẽ chống lại những tiêu chuẩn này, các tổ chức có thể tự thiết lập để thành công.

 

Clip Lợi ích từ việc đầu tư vào ESG

Ngày cập nhật: 2021-08-12 15:45:38

Bài viết liên quan