0976.389.199
Quản lý năng lượng theo ISO 50001 nghĩa là gì?

Quản lý năng lượng theo ISO 50001 nghĩa là gì?

Tìm hiểu về Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018

Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001

Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) tích hợp quản lý năng lượng vào các hệ thống kinh doanh hiện có, cho phép các tổ chức quản lý năng lượng của họ tốt hơn và duy trì mức tiết kiệm có thể đạt được. Các công ty sử dụng hệ thống quản lý năng lượng để thiết lập các chính sách và thủ tục nhằm theo dõi, phân tích và cải thiện hiệu quả năng lượng một cách có hệ thống.

ISO 50001, tiêu chuẩn toàn cầu về hệ thống quản lý năng lượng, cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ được quốc tế công nhận để triển khai hệ thống quản lý năng lượng (EnMS).

Tiêu chuẩn ISO 50001 đã được công bố yêu cầu tổ chức phải:

 • tiến hành đánh giá năng lượng (phân tích dữ liệu năng lượng, xác định các khu vực sử dụng năng lượng đáng kể và xác định các khu vực để cải thiện hiệu suất năng lượng)
 • thiết lập một đường cơ sở năng lượng
 • thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu năng lượng có thể đo lường được và có các mốc thời gian để đạt được
 • thiết lập một kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu năng lượng
 • thực hiện kế hoạch hành động
 • kiểm tra hiệu suất
 • giám sát, lập hồ sơ và báo cáo tất cả những điều trên.

Lợi ích của ISO 50001:

 • Giảm chi phí hoạt động và chi phí chung dẫn đến tăng lợi nhuận;
 • Giảm phát thải khí thải, chẳng hạn như khí nhà kính;
 • Giảm chi phí năng lượng và tăng tiết kiệm;
 • Giảm tác động môi trường;
 • Cải thiện hiệu quả năng lượng;
 • Tăng cường đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và nội bộ;
 • Xác định các vấn đề ảnh hưởng đến việc sử dụng và tiêu thụ năng lượng;
 • Tăng cường hiểu biết về sử dụng và tiêu thụ năng lượng thông qua truyền thông.

Quản lý năng lượng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Chứng nhận ISO 50001 phù hợp với các công ty ở mọi quy mô và chúng tôi có thể giúp bạn vượt qua những thử thách mà các công ty nhỏ phải đối mặt. 

Tìm hiểu thêm về ISO 50001 với SMEs > 


Các khóa đào tạo về ISO 50001

Xem thêm về các khóa đào tạo về ISO 50001 >


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật: 0000-00-00 00:00:00

Bài viết liên quan