0976.389.199
Sự khác biệt giữa Tính bền vững và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Sự khác biệt giữa Tính bền vững và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và tính bền vững đều tập trung vào nỗ lực của tổ chức để đóng góp tích cực vào các tác động môi trường và xã hội, tuy nhiên hai khái niệm trên không phải là một.

Gần đây, các doanh nghiệp trên toàn thế giới đã bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến tính bền vững. Các công ty có tất cả các loại động lực cho các khoản đầu tư này. Ba mươi ba phần trăm các công ty đang ưu tiên tính bền vững để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Những người khác đầu tư vào các phương pháp hay nhất về quyền công dân của doanh nghiệp để tăng cường truyền thông trong thời gian ngắn.

Khi các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các bước để bền vững hơn, thuật ngữ "tính bền vững của doanh nghiệp" được sử dụng nhiều. Một số thậm chí còn nhầm lẫn giữa tính bền vững của doanh nghiệp với các thuật ngữ khác như "trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp" (CSR).

Defining and measuring sustainability

Ảnh minh họa


Tính bền vững của Doanh nghiệp là gì?

Thuật ngữ "tính bền vững của công ty" mô tả một mô hình quản lý công ty mới. Nó cũng có thể được hiểu theo thuật ngữ rộng hơn là "quản trị xã hội môi trường" (ESG).

Tính bền vững của doanh nghiệp nhấn mạnh đến tăng trưởng và lợi nhuận thông qua các hoạt động kinh doanh có chủ đích trong ba lĩnh vực của xã hội. Mục tiêu là cung cấp giá trị lâu dài cho các bên liên quan mà không ảnh hưởng đến con người, hành tinh hoặc nền kinh tế.

Corporate Social Responsibility and Sustainability

Ảnh minh họa

Chúng ta hãy đi sâu hơn vào ba trụ cột của sự bền vững của doanh nghiệp.

1. Trụ cột Môi trường

Trụ cột môi trường thường được nhắc đến nhiều nhất trong ba trụ cột của sự bền vững của doanh nghiệp. Nó bao gồm các hành động khác nhau mà các công ty có thể thực hiện để giảm tác động đến môi trường và lượng khí thải carbon.

Ví dụ như giảm chất thải bao bì, giảm sử dụng nước, tái chế vật liệu và sử dụng các nguồn năng lượng bền vững.

2. Trụ cột xã hội

Trụ cột xã hội tập trung vào một công ty đang tìm kiếm sự chấp thuận của các bên liên quan, nhân viên và cộng đồng địa phương. Một phần quan trọng của sự bền vững của doanh nghiệp là sự cống hiến của công ty trong việc chăm sóc tốt mọi người bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

Các thực hành trụ cột xã hội bao gồm loại bỏ lao động trẻ em, cung cấp quyền làm cha và nghỉ thai sản, và trả lại lợi ích cho cộng đồng.

3. Trụ cột kinh tế

Trụ cột kinh tế liên quan đến việc thực hiện các phương thức kinh doanh bền vững để thúc đẩy lợi nhuận dài hạn. Xét cho cùng, một công ty không thể có tác động tích cực đến môi trường hoặc cộng đồng nếu nó không có lợi nhuận.

Các yếu tố của trụ cột kinh tế bao gồm tuân thủ và quản trị công ty tốt. Có nghĩa là, giá trị của các bên liên quan và ban quản lý phù hợp với nhau về cách sử dụng các nguồn lực. Trụ cột kinh tế giúp một công ty có thể lập chiến lược và đầu tư vào các phương pháp phát triển bền vững mới của công ty.

Tất cả những gì đã nói, không một trụ cột nào nên làm lu mờ những trụ cột khác. Nếu không, các doanh nghiệp sẽ bị bắt khi cố gắng cắt giảm các góc và tăng lợi nhuận một cách bất hợp pháp.


Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gì?

Corporate Social Responsibility (CSR) in Gotri Main Road, Vadodara, Green Circle Inc | ID: 9867675430

Ảnh minh họa

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là một khái niệm rộng hơn tính bền vững của doanh nghiệp. Nói tóm lại, “[CSR] giúp một công ty có trách nhiệm với xã hội — đối với bản thân, các bên liên quan và công chúng”.

Một công ty tham gia vào CSR hoạt động theo cách nâng cao xã hội, cả ở địa phương và toàn cầu. CSR là một chiến lược dài hạn không bao giờ là tạm thời và luôn luôn phát triển.

Ví dụ: Starbucks được biết đến với việc duy trì các tiêu chuẩn đặc biệt về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công ty bán cà phê có nguồn gốc đạo đức và vui vẻ quảng bá mạng lưới nông dân toàn cầu của mình. Starbucks cũng phát triển một kế hoạch thành tích đại học đột phá được thiết kế dành riêng cho nhân viên.

CSR có nhiều khía cạnh và không phải tổ chức nào cũng có thể đầu tư vào tất cả các khía cạnh đó. Mục tiêu không phải là đầu tư vào mọi sáng kiến có thể. Bắt đầu từ việc nhỏ bằng cách thực hiện các thay đổi trong tổ chức và cộng đồng của bạn.


Điểm giống nhau giữa Tính bền vững và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Cả CSR và tính bền vững của doanh nghiệp đều tập trung vào việc giúp các công ty hoạt động theo cách cho phép họ sinh lợi về mặt đạo đức — không bao giờ phải trả giá bằng những người khác. Cả CSR và tính bền vững của doanh nghiệp đều giúp các công ty tạo ra tác động tích cực đến những người xung quanh.

Hai khái niệm này có quan hệ mật thiết với nhau. Xét cho cùng, tính bền vững của doanh nghiệp là một phần của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt chính giữa chúng.


Sự khác biệt giữa Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp và Tính bền vững của Doanh nghiệp

Dưới đây là 5 điểm khác biệt chính giữa CSR và tính bền vững của doanh nghiệp.

Tầm nhìn

 • CSR thường nhìn lại phía sau và phản ánh những gì một công ty đã làm để đóng góp cho xã hội.

 • Tính bền vững của doanh nghiệp hướng tới và phát triển một chiến lược bền vững cho tương lai.

Mục tiêu

 • Mục tiêu của các sáng kiến CSR thường là những người đưa ra ý kiến (ví dụ: truyền thông, chính trị gia và các nhóm gây áp lực).

 • Tính bền vững của doanh nghiệp nhìn vào toàn bộ chuỗi giá trị (tức là tất cả mọi người từ người tiêu dùng cuối cùng đến các bên liên quan).

Động lực

 • Động lực và động lực đằng sau các sáng kiến CSR là để bảo vệ danh tiếng của công ty.

 • Đối với sự bền vững của doanh nghiệp, động lực này liên quan nhiều hơn đến việc tạo ra các cơ hội mới cho các thị trường mới nổi.

Kinh doanh

 • CSR là về sự tuân thủ.

 • Tính bền vững là về kinh doanh.

Quản lý

 • CSR được quản lý bởi các nhóm truyền thông.

 • Tính bền vững của hoạt động và tiếp thị.

Six differences between CSR and Sustainability - MullenLowe salt

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

CSR được định nghĩa là một cách hiệu quả để duy trì hình ảnh thương hiệu. Điều này thường được thực hiện thông qua báo cáo về một số nỗ lực của công ty nhằm thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng rộng lớn hơn, chẳng hạn như quyên góp cho các hoạt động và trợ cấp cộng đồng.

Kể từ khi được giới thiệu, đã có một số hành động được thống nhất khác nhau mà mọi người coi là "nỗ lực trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp".

CSR là một điều tốt, mặc dù có sự tương phản rõ ràng giữa các công ty xây dựng niềm tin thương hiệu để bán hàng và những công ty đang làm công việc cải thiện tác động của tổ chức trên môi trường, xã hội và nền kinh tế.

Người tiêu dùng đã thức dậy với hoạt động rửa xanh, đó là nơi một công ty đưa ra các tuyên bố về tính bền vững của họ và báo cáo các báo cáo bền vững dài và mượt mà, đầy ca ngợi về những nỗ lực của họ.

Xã hội, tức là nhân viên, khách hàng và thành viên cộng đồng, phản ứng mạnh mẽ với những nỗ lực để được rửa sạch. Tuy nhiên, nhiều tổ chức chỉ quan tâm đến việc đo lường và báo cáo hơn là hành động để đảm bảo kết quả tốt hơn.

Tính bền vững

Như đã đề cập trước đây, tính bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao gồm ba lĩnh vực chính là môi trường, xã hội và kinh tế, với tính bền vững tập trung vào các hành động, như tăng hiệu quả thực hành bền vững. Ví dụ, tắt đèn khi tan sở sẽ giảm chi phí năng lượng và giảm năng lượng tiêu thụ. Ai lại không muốn có kết quả kinh doanh tốt hơn và giảm tác động đến môi trường?

Trước đây, các sáng kiến ​​CSR đã cải thiện lợi nhuận sau cùng với việc tăng doanh số bán hàng thông qua việc xây dựng lòng tin thương hiệu. Đây vẫn là một thực tế, mặc dù bây giờ kỳ vọng là các hành động và lợi ích dài hạn thực tế được báo cáo.

Các sáng kiến ​​CSR thành công phải gắn liền với các hành động bền vững đã được thực hiện thành công.

Ngắn hạn

Lấy ví dụ về việc đầu tư vào "Ngày nước sạch" để nhân viên của bạn tham gia. Điều này có thể giúp công ty của bạn nâng cao danh tiếng thương hiệu của mình bằng cách tham gia vào một sự kiện cộng đồng. Nó cũng có thể khuyến khích nhân viên của bạn cảm thấy được bao gồm, làm cho công ty của bạn trở nên hấp dẫn hơn để làm việc và giảm bớt doanh thu. Số tiền mà nhóm của bạn quyên góp được sẽ cung cấp một số cứu trợ cho tổ chức từ thiện và bạn dọn dẹp một khu vực khỏi rác thải.

Ngoài sự kiện đó, hoạt động CSR này có tác động lâu dài nào đối với xã hội, doanh nghiệp của bạn hoặc môi trường? Đừng hiểu lầm chúng tôi, đây vẫn là một hoạt động CSR tuyệt vời để tham gia vì nhiều lý do. Tuy nhiên, đó là một sáng kiến ​​giảm thiểu tác động ngắn hạn, chỉ có thể sử dụng tạm thời đểxây dựng thương hiệu.

Dài hạn

Tính bền vững, không giống như CSR, hoạt động dựa trên tầm nhìn dài hạn. Một sáng kiến ​​bền vững sẽ tập trung vào nguồn chất thải. Có lẽ nên phát triển một sản phẩm mới, không có chất thải, hoặc thay đổi quy trình sản xuất để giảm thiểu chất thải. Điều này sẽ làm giảm tác động một cách hiệu quả với báo cáo phát triển bền vững tiếp theo với những tin tốt lành về ba trụ cột.

Để làm rõ, "Ngày nước sạch" sẽ là một trong một số hành động trong kế hoạch bền vững, kế hoạch này sẽ được báo cáo như một sáng kiến ​​CSR.

Hãy xem xét Carlsberg, nhà sản xuất bia, người đã lắp đặt một nhà máy tái chế nước tại chỗ. Hành động này đã giảm lượng nước sử dụng trên một hecta/L bia từ 2,9 xuống 1,4, trở thành một trong những nhà sản xuất bia đầu tiên hầu như loại bỏ tình trạng lãng phí nước của họ. Điều này đã cải thiện hiệu quả, tăng lợi nhuận, mang lại một môi trường trong lành hơn và xã hội hạnh phúc hơn.

Carlsberg không cần thay đổi quy trình sản xuất, cũng như không bị thúc ép về nguồn cung cấp nước. Họ nhận ra nhiều lợi ích của tính bền vững, với CSR được đưa vào quá trình ra quyết định của họ.

Tóm lại, Tính bền vững và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là khác nhau, nhưng được kết nối với nhau. Nếu tính bền vững là bánh kẹp, thì CSR là nhân bánh. CSR nhằm mục đích xây dựng lòng tin thương hiệu bằng cách nhìn tốt và giải quyết các vấn đề hiện tại. Tính bền vững là hành động vì tác động lâu dài và đảm bảo một hành tinh khỏe mạnh (trồng nhiều lương thực), xã hội an toàn và nền kinh tế vững mạnh cho các thế hệ sau.

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan