0976.389.199
Tầm quan trọng của ứng xử có đạo đức trong kinh doanh

Tầm quan trọng của ứng xử có đạo đức trong kinh doanh

Thực hiện kinh doanh một cách có đạo đức là rất quan trọng đối với sự thành công của một công ty trên thị trường.

Đạo đức là gì?

Đạo đức có liên quan đến bạn trong cuộc sống hàng ngày của bạn vì tại một số thời điểm trong cuộc sống nghề nghiệp hoặc cá nhân của bạn, bạn sẽ phải đối phó với một câu hỏi hoặc vấn đề đạo đức, ví dụ: Mức độ trách nhiệm của bạn đối với việc bảo vệ người khác khỏi mối đe dọa, hoặc liệu bạn có nên nói sự thật trong một tình huống cụ thể hay không?


Hệ thống giá trị

Giá trị là những niềm tin vô chính phủ tạo thành nền tảng cho hành vi đạo đức, tức là những thực hành được xã hội chúng ta coi là hành vi đúng đắn. Là một Kỹ sư, bạn nên thừa nhận tầm quan trọng cơ bản của các giá trị sau cho cả bản thân và nghề nghiệp của bạn:

1. Chất lượng cuộc sống - mọi người hài lòng với trải nghiệm toàn bộ cuộc sống của họ;

2. Sức khỏe, tiềm năng con người, sự trao quyền, tăng trưởng và xuất sắc - những người khỏe mạnh, nhận thức được toàn bộ tiềm năng của họ, nhận ra sức mạnh của họ để phát triển tiềm năng đó, phát triển nó, sống nó và nói chung, làm tốt nhất họ có thể với nó, riêng lẻ và tập thể;

3. Tự do và trách nhiệm - mọi người được tự do và có trách nhiệm trong việc lựa chọn cách họ sẽ sống cuộc sống của họ;

4. Công lý - những người sống cuộc sống có kết quả công bằng và đúng đắn cho tất cả mọi người;

5. Nhân phẩm, liêm chính, giá trị và các quyền cơ bản của cá nhân, tổ chức, cộng đồng, xã hội và các hệ thống con người khác;

6. Thái độ và sự hợp tác cùng có lợi - mọi người quan tâm đến nhau và làm việc cùng nhau để đạt được kết quả có ích cho mọi người, cá nhân và tập thể;

7. Tính xác thực và cởi mở trong các mối quan hệ;

8. Hiệu lực, hiệu quả và sự liên kết - mọi người đạt được tối đa kết quả mong muốn, với chi phí tối thiểu, theo cách phối hợp năng lượng và mục đích cá nhân của họ với năng lượng và mục đích của toàn bộ hệ thống, các hệ thống con mà họ là bộ phận, và hệ thống lớn hơn mà hệ thống của họ là một phần;

9. Quan điểm toàn diện, hệ thống và định hướng của các bên bị ảnh hưởng - hiểu hành vi của con người từ quan điểm của (các) hệ thống có ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi hành vi đó; công nhận lợi ích của những người khác nhau trong hệ thống kết quả và đánh giá những lợi ích đó một cách công bằng và chính đáng;

10. Tham gia rộng rãi vào các công việc của hệ thống, đối đầu với các vấn đề dẫn đến giải quyết vấn đề hiệu quả và ra quyết định dân chủ.


Tầm quan trọng của đạo đức trong kinh doanh

Lĩnh vực đạo đức kinh doanh thường chồng chéo và cung cấp thông tin cho việc ra quyết định đạo đức cho các kỹ sư.

Thực hiện kinh doanh một cách có đạo đức là rất quan trọng đối với sự thành công của một công ty trên thị trường. Khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên sẽ không ủng hộ một công ty có hành vi gian lận, không trung thực hoặc phi đạo đức. Việc đặt ra các tiêu chuẩn cao về tính liêm chính trong quan hệ kinh doanh và thúc đẩy sự tuân thủ của nhân viên sẽ cho phép công ty tạo được niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng cũng như công chúng nói chung.

Với tư cách là một nhân viên hoặc nhà tư vấn, bạn đóng vai trò như một đại sứ và đại diện cho tổ chức trong các giao dịch kinh doanh của bạn. Danh tiếng của công ty nằm trong tay bạn và do đó, điều đó phụ thuộc vào bạn để làm điều đúng đắn vì lợi ích tốt nhất của tổ chức. Các tiêu chuẩn cao trong ứng xử kinh doanh sẽ đi một chặng đường dài để tạo dựng niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng và nhà tuyển dụng của bạn.

Mặc dù các hoạt động kinh doanh có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cam kết của đối với các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực phải luôn không đổi và không bị ảnh hưởng. Thực hiện kinh doanh một cách có đạo đức là rất quan trọng để thành công trên thương trường. Nó có ý nghĩa nhiều hơn là tuân theo luật pháp; nó có nghĩa là các tiêu chuẩn cao về tính chính trực phải làm nền tảng cho mọi hoạt động mà chúng tôi thực hiện. Kỹ sư áp dụng những hướng dẫn này với khả năng tốt nhất của họ trong tình huống cá nhân của họ.

Nhiều tổ chức cung cấp các nguyên tắc rộng rãi về hành vi đạo đức được mong đợi dưới dạng Quy tắc ứng xử. Tuy nhiên, trách nhiệm áp dụng các hướng dẫn và sử dụng phán đoán đúng đắn trong các tình huống có thể ảnh hưởng đến tính chính trực là tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Cá nhân được lựa chọn không thực hiện các hành vi phá hoại hoặc bất hợp pháp không trung thực - ngay cả khi được người giám sát, đồng nghiệp hoặc những người khác hướng dẫn để hành động không đúng. Không có lý do gì để tuyên bố rằng một cơ quan cao hơn đã ra lệnh cho các hành vi bất hợp pháp.


Đạo đức nghề nghiệp

Trong cuộc sống, hành vi của chúng ta được điều chỉnh bởi các hệ thống chuẩn mực khác nhau. TCác tiêu chuẩn quy định những gì chúng ta “nên” hoặc “không nên” làm. Các hệ thống chuẩn mực điều chỉnh hành vi của một chuyên gia là:

  • Đạo đức cá nhân

Đề cập đến các giá trị cá nhân của một người cụ thể và những gì họ tin là đúng. Đạo đức cá nhân bị ảnh hưởng bởi cách một người được nuôi dạy. Đó là hệ thống giá trị cá nhân của họ. Hình phạt cho việc không tuân theo đạo đức cá nhân của một người là lương tâm cắn rứt.

  • Đạo đức tích cực

Bộ tiêu chuẩn này đại diện cho những gì được coi là "đúng" trong xã hội tại một thời điểm cụ thể. Hình phạt cho việc không tuân theo đạo đức tích cực là hình thức xử phạt xã hội.

  • Luật (Quy phạm pháp luật)
  • Luật pháp bảo vệ xã hội và ngăn chặn tình trạng vô chính phủ bằng cách điều chỉnh hành vi.
  • Luật công - còn gọi là luật hình sự: giữa nhà nước và cá nhân.
  • Luật riêng - còn được gọi là luật hợp đồng và tập trung vào mối quan hệ giữa con người với nhau.
  • Luật chính thức và Thông luật tìm thấy sự thể hiện trong các phán quyết được báo cáo của các tòa án.
  • Đạo đức nghề nghiệp

Chuyên gia là một nhóm người kiếm sống bằng cách thực hiện một hoạt động chung và họ tự điều chỉnh hầu hết hoạt động này. Trước hết họ phải hình thành một hiến pháp, và thứ hai họ phải xuất bản bộ quy tắc nghề nghiệp hoặc bộ quy tắc ứng xử đạo đức. Bộ luật này phải phù hợp với luật và thường có nhiều hạn chế hơn luật.

 

Ngày cập nhật: 2021-09-01 16:18:33

Bài viết liên quan

icon zalo
ajax-loader