Thực hành áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485:2016- Hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế

Thực hành áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485:2016- Hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế

Thực hiện tiêu chuẩn ISO 13485 về Quản lý Chất lượng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế

Áp dụng chứng nhận ISO 13485 cho doanh nghiệp của bạn, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của riêng bạn và chúng tôi sẽ làm cho quá trình của bạn đơn giản hơn.


Bạn đã sẵn sàng áp dụng ISO 13485 chưa?

Mỗi doanh nghiệp là duy nhất. Và mỗi doanh nghiệp ở một giai đoạn khác nhau trong việc thực hiện lộ trình ISO 13485 của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp gói dịch vụ hoặc gói dịch vụ tùy chỉnh phù hợp duy nhất với bạn.

Gói chứng nhận ISO 13485 của bạn có thể bao gồm sự pha trộn cụ thể của các dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cần để đầu tư vào quản lý chất lượng - loại bỏ sự phức tạp của việc quản lý nhiều nhiệm vụ và vượt qua các thách thức cụ thể bạn phải đối mặt. Bạn sẽ đi từ đầu đến cuối một cách dễ dàng, hình thành một kế hoạch dự án theo tiêu chuẩn ISO 13485 có sự tham gia tất cả mọi người trong doanh nghiệp của bạn. Và chúng tôi sẽ làm việc với các hệ thống bạn đang có tại chỗ, hướng dẫn bạn qua từng bước thực hiện - và sẵn sàng để chứng nhận.


Các lưu ý quan trọng khi thực thiện ISO 13485

  1. Nhận được sự cam kết và hỗ trợ từ quản lý cấp cao.
  2. Yêu cầu toàn doanh nghiệp tham gia duy trì hệ thống liên lạc nội bộ hiệu quả
  3. So sánh các hệ thống chất lượng hiện tại của bạn với các yêu cầu của ISO 13485.
  4. Đưa ra thông tin phản hồi về quản lý chất lượng hiện tại cho khách hàng và nhà cung cấp
  5. Thiết lập một nhóm thực hiện để có được kết quả tốt nhất.
  6. Phác thảo ra và chia sẻ vai trò, trách nhiệm và khoảng thời gian.
  7. Điều chỉnh nguyên tắc ISO 13485 của việc quản lý chất lượng cho doanh nghiệp của bạn.
  8. Thúc đẩy sự tham gia của đội ngũ nhân viên được đào tạo và khuyến khích
  9. Chia sẻ kiến thức ISO 13485 và khuyến khích nhân viên được đào tạo thành đánh giá viên nội bộ
  10. Thường xuyên xem xét hệ thống ISO 13485 của bạn để đảm bảo rằng bạn đang liên tục cải tiến nó. 

Quản lý chất lượng SMEs

Chứng nhận ISO 13485 phù hợp với các công ty thuộc mọi quy mô và chúng tôi có thể giúp bạn vượt qua những thách thức cụ thể có thể giảm uy tín của công ty

Tìm hiểu thêm về ISO 13485 cho SMEs >


Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Ví dụ thực tiễn của khách hàng - Tổng công ty cổ phẩn y tế DANAMECO

DANAMECO giúp cải tiến hệ thống để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng. Với chứng nhận ISO 13485 công ty đã chứng minh được doanh nghiệp mình có hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế đạt chuẩn ISO 13485. ISO 13485 cũng đã dẫn đến gia tăng sự hài lòng của khách hàng và những cam kết của nhân viên với sự cải tiến thường xuyên.

Đọc toàn bộ ví dụ thực tiễn (PDF) >


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin qua số điện thoại:

Số điên thoại: 0976 389 199

Email: contacts@isocert.org.vn >

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader