0976.389.199
Tự đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý của doanh nghiệp  bằng Giải thưởng chất lượng

Tự đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý của doanh nghiệp bằng Giải thưởng chất lượng

Giải thưởng chất lượng không chỉ được thiết kế để thể hiện các tiêu chí và quy trình đánh gia với mục đích tôn vinh, khen thưởng về chất lượng cho các doanh nghiệp (DN) mà còn được sử dụng như một công cụ Tự đánh giá hiệu quả đối với những DN quan tâm thực sự đến hiệu quả của hệ thống quản lý hướng đến sự cải tiến và đổi mới liên tục hệ thống quản lý và hiệu quả hoạt động của mình.

1. Các mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý của DN

Hoạt động đánh giá hiệu quả quản lý đang trở thành một công cụ, một phương pháp ngày càng quan trọng của quá trình quản lý và của hoạt động cải tiến trong toàn DN. Các công cụ đánh giá toàn diện DN hiện nay đã và đang đem lại những lợi ích toàn diện cho DN trong việc xác định rõ những mối tương tác chặt chẽ nhưng cũng rất phức tạp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, nhất là những DN lớn. 

Để thiết kế, thực hiện và đo lường các chiến lược sản xuất, kinh doanh, DN phải tiến hành đánh giá tổng thể hiệu quả hoạt động của mình để có thể tự mình nắm rõ thực trạng của hệ thống quản lý và điều chỉnh, hoạch định những chiến lược của mình cho phù hợp. Ngày càng có nhiều DN đang cố gắng tận dụng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để chuyển thành những lợi thế cạnh tranh và tối đa hóa lợi ích và giá trị cho DN và các bên có quyền lợi liên quan. Hoạt động đánh giá giúp DN xác định rõ các lỗ hổng về quản lý, đưa ra các ưu tiên cần thực hiện, thiết lập tầm nhìn, hoạch định chiến lược và kế hoạch hành động cho DN. Bằng việc chỉ ra những vấn đề, điểm yếu trong hệ thống quản lý hoặc những nút nghẽn trong hiệu quả hoạt động, hoạt động đánh giá là một công cụ quan trọng nhất để xác định các cơ hội cải tiến, hướng đến sự phát triển bền vững cho DN.

Với việc gia tăng ngày càng nhiều các công cụ đánh giá hoạt động của DN như hiện nay, DN phải biết lựa chọn công cụ nào phù hợp cho mình. Hiện nay các DN trên thế giới thường sử dụng các công cụ sau để đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý của mình: 

- Quản lý chất lượng toàn diện (TQM);

- Thẻ điểm cân bằng (BSC);

- Lập kế hoạch nguồn lực DN (ERP);

- Mô hình kinh doanh hoàn hảo (Business Excellence - BE). 

Trong các công cụ nêu trên, Mô hình kinh doanh hoàn hảo (BE), hay còn được gọi là Giải thưởng chất lượng (GTCL), được thừa nhận như một hình thức tôn vinh về chất lượng cho các DN có các thành tích nổi trội, là các hình mẫu về áp dụng các hệ thống quản lý, đạt hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và có đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Hiện nay trên thế giới Mô hình BE/GTCL được các DN sử dụng phổ biến để đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý của mình.

 

Hình 1: Chu trình PDCA định hướng đến Mô hình kinh doanh hoàn hảo

 

2. Giải thưởng Chất lượng  -  Mô hình hoàn hảo

Với các nhà quản lý chất lượng và quản lý doanh nghiệp trên toàn thế giới, BE hay còn gọi là GTCL quốc tế, khu vực và quốc gia, như: Giải thưởng Deming, Giải thưởng Malcolm Baldrige (Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Hoa Kỳ), Giải thưởng Chất lượng Châu Âu (EFQM Excellence Award), Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award - GPEA) chính là các mô hình giúp DN tự hoàn thiện để vươn tới sự tuyệt hảo về chất lượng quản lý.

Các BE/GTCL đều dựa trên các nguyên lý và phương pháp quản lý hiện đại, phù hợp với những nguyên tắc của chính sách chất lượng quốc gia và được xem như một sự thừa nhận về chất lượng ở cấp quốc gia, khu vực và thế giới. BE/GTCL hướng vào việc cải tiến chất lượng tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hướng tới sự phát triển bền vững của chính DN. 

3. Tự đánh bằng các tiêu chí Giải thưởng chất lượng 

Mô hình đánh giá bằng GTCL là một công cụ chính yếu cho mọi DN mong muốn kiểm soát và đo lường được hệ thống quản lý của mình.  Mô hình này cho phép DN định kỳ xem xét các hoạt động nào vận hành như kế hoạch đề ra, hoạt động nào sụt giảm, hoạt động nào cần được củng cố, điều chỉnh và sự chênh lệch giữa kết quả mong muốn và kết quả đạt được như thế nào. Hơn thế nữa, Mô hình tự đánh giá bằng GTCL còn xem xét, đánh giá một cách tổng thể các hoạt động và kết quả của doanh nghiệp theo các chuẩn mực của tiêu chí giải thưởng. Quá trình tự đánh giá cũng đo lường một cách toàn diện và mang tính hệ thống các điểm mạnh và cơ hội cải tiến cho DN, định hướng cho DN xây dựng và thực thi các kế hoạch hành động khả thi trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

Với ý nghĩa như vậy, các tổ chức, DN có thể xem hoạt động Tự đánh giá bằng GTCL là một công cụ mang tính hệ thống cho phép tổ chức, DN xây dựng các kế hoạch hành động căn cứ vào sự nhận diện rõ ràng những điểm mạnh và điểm yếu, thông qua đó tìm kiếm được những cơ hội cải tiến hoạt động quản lý của mình, cũng như tạo ra những định hướng cho các quá trình phát triển và đổi mới liên tục và Mô hình tự đánh giá bằng GTCL cần được xem là một nền tảng quan trọng để lập kế hoạch cho các hoạt động cải tiến và hoạch định chiến lược của DN một cách lâu dài./.

   Th.S Phùng Mạnh Trường, Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Ngày cập nhật: 2021-08-09 14:40:18

Bài viết liên quan