0976.389.199
Tư duy Hệ thống là gì?

Tư duy Hệ thống là gì?

Tư duy hệ thống là một cách tiếp cận để phân tích xem các phần khác nhau của hệ thống tương tác với nhau như thế nào và cách hệ thống hoạt động trong bối cảnh của các hệ thống khác lớn hơn. Đó là một cách tiếp cận tổng thể có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Nó có thể hữu ích trong việc phân tích nhiều hệ thống hoạt động, chẳng hạn như hệ thống y tế, chính trị, kinh tế, môi trường và giáo dục.

Lịch sử của Tư duy Hệ thống

Khái niệm “Tư duy Hệ thống” bắt nguồn từ năm 1956, khi Nhóm Năng động Hệ thống được thành lập bởi Giáo sư Jay W. Forrester tại Trường Quản lý Sloan tại MIT. Nó sử dụng mô phỏng máy tính và các đồ thị và sơ đồ khác nhau để minh họa và dự đoán hành vi của hệ thống. Một số đồ họa phổ biến được sử dụng trong phân tích bao gồm biểu đồ vòng lặp nhân quả, biểu đồ hành vi theo thời gian, trình mô phỏng chuyến bay quản lý và mô hình mô phỏng.
 

Tư duy hệ thống tại nơi làm việc

Khi nói đến việc quản lý các tổ chức, nhiều người nhận thấy rằng hệ thống nghĩ là một cách tiếp cận hiệu quả, vì nó thấy cách các thực thể phức tạp khác nhau tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau và tạo nên toàn bộ hệ thống. Các bộ phận hoặc nhóm khác nhau trong một tổ chức kết nối và ảnh hưởng lẫn nhau. Lý tưởng nhất là họ làm việc cùng nhau để hướng tới một mục tiêu. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp là những người tư duy về hệ thống nhìn thấy “bức tranh lớn” và đó là điều họ tập trung vào để tối đa hóa hiệu suất trong tổ chức.

 

Bên cạnh việc hiểu các thành phần khác nhau hoạt động và ảnh hưởng đến nhau như thế nào, các nhà tư tưởng hệ thống cũng xem xét các hành động của họ trong bất kỳ thành phần nào có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống như thế nào. Ngoài ra còn có khái niệm cung và cầu, nơi những người tư duy hệ thống biết khi nào và ở đâu đầu ra của họ sẽ cần đến, cũng như các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến nhu cầu. Họ cũng hiểu năng lực của tổ chức của họ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

 

Một thành phần thiết yếu của tư duy hệ thống là tập trung vào phản hồi. Việc chú ý đến những phản hồi có liên quan cho phép các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra giải pháp cho các vấn đề và tránh lãng phí nguồn lực. Tối đa hóa hiệu quả hoạt động là mục tiêu chính của việc sử dụng phân tích tư duy hệ thống.

 

Khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp là những người tư duy về hệ thống, họ sẽ tránh xa thói quen chỉ đưa ra hướng dẫn và kiểm soát hệ thống. Ví dụ, các nhà tư tưởng hệ thống nhận ra tầm quan trọng của việc tích hợp các mục tiêu cá nhân của nhân viên với các mục tiêu kinh doanh bao trùm của công ty. Do đó, họ sử dụng phong cách quản lý tập trung vào việc công nhận và khen thưởng thành tích cá nhân của nhân viên, đồng thời tìm cách giữ cho nhân viên được thông tin đầy đủ về các mục tiêu chính của công ty và mức độ đóng góp của mỗi cá nhân trong việc đạt được các mục tiêu đó.

 

Tạo một tổ chức dựa trên hệ thống

Không phải tất cả các nhà lãnh đạo đều đạt được quan điểm về hệ thống, một phần là do cơ cấu tổ chức. Trong nhiều trường hợp, mỗi bộ phận hoặc nhóm có người quản lý, mục tiêu, nhiệm vụ, ngân sách và KPI riêng. Kết quả là, các đội chỉ tập trung vào các nhiệm vụ được giao cho họ. Ngoài ra, nhiều tổ chức hoạt động theo định dạng từ trên xuống, lệnh và điều khiển. Trong tư duy hệ thống, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho phép nhân viên hiểu cách tổ chức hoạt động và khuyến khích họ giúp cải tiến các quy trình để đáp ứng các mục tiêu tổng thể của công ty.

 

Bạn có phải là một nhà tư tưởng hệ thống? Xem xét một quan điểm hệ thống không phải là một kỳ công dễ dàng. Nó không chỉ liên quan đến quản lý cấp cao - tất cả mọi người trong tổ chức cần phải hiểu các mục tiêu kinh doanh và những quy trình cần thực hiện để đạt được chúng. Điều cần thiết là phát triển thực hành xem toàn bộ hệ thống và thực hiện các hành động có lợi cho toàn bộ tổ chức.

 

Clip: Tư duy hệ thống là gì?

 

 

Ngày cập nhật: 2021-09-14 18:17:06

Bài viết liên quan