0976.389.199
Chứng Nhận GMP - Thực hành sản xuất tốt

Chứng Nhận GMP - Thực hành sản xuất tốt

Chứng Nhận GMP - Thực hành sản xuất tốt

Dịch vụ Chứng nhận GMP - Cấp giấy Chứng nhận GMP - Thực hành sản xuất tốt GMP


 Thực hiện trên toàn quốc
 Hỗ trợ 24/7
 Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình
 Giấy chứng nhận GMP hợp pháp, có giá trị trong hợp đồng và đấu thầu

Tài liệu hướng dẫn

STT Tài liệu liên quan Tải xuống
1 Phiếu Đăng ký chứng nhận GMP
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận GMP
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận GMP
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi chứng nhận GMP

 

Dịch vụ liên quan

icon zalo
ajax-loader