0976.389.199
Chuyển đổi chứng nhận sang ISOCERT

Chuyển đổi chứng nhận sang ISOCERT

Một khi bạn đã chuyển đổi sang ISOCERT, các cuộc tái đánh giá thường xuyên chúng tôi sẽ tập trung không chỉ vào việc duy trì sự tuân thủ mà còn cả việc cải tiến liên tục. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin phản hồi để giúp doanh nghiệp bạn tăng trưởng và phát triển, mang cái nhìn bao quát về hệ thống quản lý hiện có của bạn để chúng ta có thể nhìn thấy nó hoạt động tốt chỗ nào, chỗ nào cần cải thiện và chỗ nào mở ra những cơ hội để cải thiện cách bạn làm việc.

Làm thế nào để chuyển đổi chứng nhận 

Nếu đã thực sự gặp khó khăn để xác nhận tổ chức của bạn, bạn sẽ muốn có được lợi ích tối đa từ nó - cho nên nghe thật có lý để chuyển đổi chứng nhận sang ISOCERT

 

Tại sao lại chuyển đổi sang ISOCERT?

Đầu tiên, bạn có thể đính kèm Dấu Chứng nhận ISOCERT, một tài sản vô giá liên kết quốc tế với các hoạt động hoàn hảo và tốt nhất, và bạn sẽ muốn đẩy mạnh chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận hàng đầu thế giới cho các hệ thống quản lý chất lượng.

Nhưng các lợi ích còn hơn thế. Quan trọng là, bạn có thể nhận được nhiều giá trị hơn từ chứng nhận và kích hoạt quá trình phát triển kinh doanh liên tục và tăng trưởng.

Một khi bạn đã chuyển đổi sang ISOCERT, các cuộc tái đánh giá thường xuyên chúng tôi sẽ tập trung không chỉ vào việc duy trì sự tuân thủ mà còn cả việc cải tiến liên tục. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin phản hồi để giúp doanh nghiệp bạn tăng trưởng và phát triển, mang cái nhìn bao quát về hệ thống quản lý hiện có của bạn để chúng ta có thể nhìn thấy nó hoạt động tốt chỗ nào, chỗ nào cần cải thiện và chỗ nào mở ra những cơ hội để cải thiện cách bạn làm việc.

Đồng thời việc tái đánh giá sẽ đáp ứng các yêu cầu về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng toàn bộ mỗi ba năm. Điều đó là việc bạn phải làm bằng bất cứ giá nào, nhưng chúng tôi sẽ chăm sóc nó giúp bạn.

Chứng nhận ISO 9001 >

Chứng nhận ISO 14001 >

Chứng nhận ISO 45001 > 

Chứng nhận ISO 22000 >


Thật dễ dàng để chuyển sang ISOCERT

Chuyển sang ISOCERT thật là nhanh chóng và dễ dàng

  1. Đơn giản chỉ cần nói với đội ngũ bán hàng và chúng tôi sẽ giải thích quá trình chuyển đổi, giúp bạn hoàn thành mẫu đơn xin chuyển đổi. Sau đó chúng tôi sẽ xem lại giấy chứng nhận hiện tại và sau đó cấp giấy chứng nhận ISOCERT
  2. Sáu tháng sau chúng tôi sẽ thực hiện cuộc đánh giá giám sát để giải quyết những điều không phù hợp vốn có thể đã được đưa ra từ đợt đánh giá đăng ký trước đây
  3. Điều này sẽ bắt đầu quá trình cải tiến liên tục thông qua chu kỳ 6 tháng của 3 năm tái đánh giá - giúp đỡ và thách thức bạn làm việc hiệu quả hơn nữa.

Khóa đào tạo tại học viện đổi mới sáng tạo ISOCERT ACADEMY

Xem thêm tất cả các khóa đào tạo >

Xem thêm lịch khai giảng >

 


Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin qua số điện thoại:

Số điên thoại: 0976 389 199

Email: contacts@isocert.org.vn >

Yêu cầu báo giá >

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan