0976.389.199
Cấp Chứng nhận HACCP

Cấp Chứng nhận HACCP

Cấp Chứng nhận HACCP

Dịch vụ cấp Chứng nhận HACCP - VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM


 Chứng chỉ HACCP thay thế cho Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP
Tuân thủ yêu cầu của pháp luật về ATTP

 Nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm
 Tăng khả năng cạnh tranh và tiếp thị
 Là điều kiện để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động tự công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
 Tăng cơ hội kinh doanh và xuất, nhập khẩu thực phẩm
 Thể hiện sự tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 Làm căn cứ xem xét chế độ giảm kiểm tra đối với lô sản phẩm

 

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon zalo
ajax-loader