0976.389.199
Giấy chứng nhận quản lý chất lượng iso 9001

Giấy chứng nhận quản lý chất lượng iso 9001

Giấy chứng nhận quản lý chất lượng iso 9001 hay còn gọi là giấy chứng nhận iso 9001 hoặc giấy chứng nhận tiêu chuẩn iso 9001:2015. Giấy chứng nhận quản lý chất lượng iso 9001 là kết quả đánh giá áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015 của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001

Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001 hay còn gọi là giấy chứng nhận iso 9001 hoặc giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001 là kết quả đánh giá áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của doanh nghiệp. 

Giấy chứng nhận quản lý chất lượng iso 9001

 

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001 

Điều kiện thứ nhất: Thực hiện xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Để được cấp giấy chứng nhận ISO 9001, Doanh nghiệp cần phải thấu hiểu và nắm bắt được những yêu cầu trong nội dung tiêu chuẩn ISO 9001. Sau đó tiến hành và  thực hiện theo nội dung những yêu cầu đó. 

Xem thêm >> Nội dung iso 9001

Việc xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 là một quá trình trải qua nhiều giai đoạn và cần nhiều nhân sự tham gia, do đó sự hiểu biết của đội ngũ nhân sự về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là rất cần thiết để doanh nghiệp áp dụng trơn tru.

Giấy chứng nhận quản lý chất lượng iso 9001

Điều kiện thứ 2: Thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 bởi Tổ chức chứng nhận

Sau khi Doanh nghiệp thực hiện xây dựng và áp dụng ISO 9001 và đã có một hệ thống quản lý ISO 9001 tốt. Doanh nghiệp có bằng chứng tài liệu quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 của mình là phù hợp.

Doanh nghiệp sẽ trao đổi với Tổ chức chứng nhận về việc thực hiện cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Đây là bước quan trọng nhất để Doanh nghiệp có thể đạt được giấy chứng nhận ISO 9001.

giấy chứng nhận tiêu chuẩn iso 9001

Điều kiện thứ ba: Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 9001

Sau thời gian xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 doanh nghiệp nào áp dụng tốt sẽ được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015. 

Nhiều doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 rất vui mừng và sau đó bỏ bê không duy trì áp dụng ISO 9001 vì cứ nghĩ giấy có hiệu lực 3 năm. 

Điều này dẫn đến hệ thống hoạt động trì trệ không hiệu quả nếu tổ chức chứng nhận đánh giá giám sát sau 12 tháng rất có thể hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001 không còn nữa.

Do vậy, sau khi đạt được chứng nhận ISO 9001 Doanh nghiệp phải duy trì áp dụng hệ thống để giấy chứng nhận ISO 9001 luôn có hiệu lực.

giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng iso 9001

Tổ chức cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Rất nhiều doanh nghiệp muốn làm giấy chứng nhận ISO 9001 nhưng không biết nơi cấp giấy chứng nhận ISO 9001 ở đâu? và làm chứng nhận ISO 9001 ở đâu là uy tín và chuyên nghiệp.

ISOCERT-  là tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT  được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép và chỉ định hoạt động. 

ISOCERT - HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Tin tức liên quan