0976.389.199
Hướng dẫn về Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA): ISO 14051 - Phần 1

Hướng dẫn về Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA): ISO 14051 - Phần 1

Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA), được phát triển ở Đức vào cuối những năm 1990 và kể từ khi được áp dụng rộng rãi ở Nhật Bản, tập trung vào việc truy tìm chất thải, khí thải và các sản phẩm phi sản phẩm và có thể giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế và môi trường của tổ chức. Xem chi tiết khái quát về Năng suất xanh và MFCA tại phần 1 này.

Khái quát về MFCA

 

MFCA là một trong những công cụ chính của Kế toán quản trị môi trường (EMA). EMA là một tập hợp các thủ tục được sử dụng trong các doanh nghiệp để liên kết các cân nhắc về môi trường với các mục tiêu kinh tế. Ngày nay, các tổ chức không thể bỏ qua các khía cạnh môi trường trong các hoạt động của họ. Do đó, họ tìm kiếm các công cụ quản lý để liên kết mối quan tâm đến môi trường với điểm mấu chốt của họ. MFCA là một công cụ quản lý nhằm thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguyên vật liệu một cách hiệu quả hơn, góp phần giảm thiểu chất thải, khí thải và các sản phẩm phụ.

 

 

Chính phủ Nhật Bản hiện đang thực hiện các bước để nâng cao hiểu biết về MFCA và đẩy nhanh việc áp dụng rộng rãi. MFCA đã có mặt tại hơn 300 công ty Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản hiện đang thực hiện các bước để nâng cao hiểu biết về MFCA và đẩy nhanh việc áp dụng rộng rãi.

 

Để tiêu chuẩn hóa các thực hành MFCA, một nhóm công tác của Ủy ban Kỹ thuật ISO ISO/TC 207 quản lý Môi trường đã phát triển ISO 14051, bổ sung cho họ các tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14000, bao gồm đánh giá vòng đời (ISO 14040, ISO 14044) và môi trường đánh giá hiệu suất (ISO 14031). Tiêu chuẩn được công bố vào nửa cuối năm 2011. MFCA ngày càng nhận được sự quan tâm trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm nước ta, cùng với các mối quan tâm về quản lý môi trường quốc gia.

 

Tổng quan về Năng suất xanh
 

Năng suất xanh (GP) được một nhóm chuyên gia định nghĩa là “… một chiến lược nâng cao năng suất và hiệu quả môi trường để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đó là việc áp dụng các công cụ, kỹ thuật và công nghệ quản lý năng suất và môi trường thích hợp để giảm tác động đến môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức ”.

 

GP không phải là một khái niệm mới nhưng đã xuất hiện dần từ khái niệm cơ bản về năng suất. Điều này cũng đảm bảo giảm gánh nặng môi trường và chi phí đầu vào, cùng với chất lượng và lợi nhuận được cải thiện. Nó đặc biệt quan trọng đối với các ngành công nghiệp quy mô nhỏ vì nó tập trung vào cách tiếp cận phòng ngừa.

 

 

GP có thể được giải thích là việc áp dụng và thực hiện các quy trình, thực hành và thủ tục lành mạnh về môi trường để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn tài nguyên với tác động môi trường tối thiểu. Nói cách khác, khái niệm này tập trung vào việc nâng cao năng suất mà không tạo ra các tác động xấu đến môi trường. Nhìn từ một góc độ khác, cải thiện môi trường cần có lợi hơn là có hại đối với số lượng và chất lượng sản phẩm. Do đó, GP nhấn mạnh việc sử dụng tối ưu không gian, nhân lực, năng lượng và nguyên liệu, tức là tất cả các yếu tố sản xuất. GP hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tổng thể dẫn đến cải thiện bền vững chất lượng cuộc sống.

 

Sự cần thiết của Năng suất xanh
 

Các nỗ lực cải thiện năng suất thông thường tập trung vào hiệu quả chi phí thông qua tập trung vào các giải pháp "cuối đường ống" (EOP) không hiệu quả. Với nhận thức ngày càng tăng rằng các khía cạnh chất lượng, sức khỏe và an toàn liên quan đến việc cải thiện năng suất bên cạnh chi phí, một số chương trình và kỹ thuật, như bảo trì chất lượng tổng thể và bảo trì toàn bộ năng suất để bảo trì thiết bị, 5S cho quản lý nhà có cấu trúc, có hệ thống và Kaizen để cải tiến liên tục đã được phát triển. Tương tự, so với chỉ xử lý EOP thông thường, việc ngăn ngừa ô nhiễm thường tiết kiệm chi phí hơn, thường dẫn đến giảm chi phí và năng lượng sử dụng nguyên vật liệu.

 

 

Nhu cầu thay đổi cơ bản bằng cách chuyển các doanh nghiệp theo hướng sử dụng hiệu quả nguồn lực và có một cái nhìn tổng thể về vòng đời của sản phẩm đã được ghi nhận vào những năm 1990. Hiệu quả sử dụng tài nguyên không chỉ dẫn đến bảo tồn tài nguyên thiên nhiên mà còn dẫn đến cải thiện năng suất và hiệu quả môi trường. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững, chúng ta phải vượt ra ngoài các phương pháp tiếp cận phòng ngừa và đảm bảo đạt được đồng thời cả việc cải thiện năng suất và bảo vệ môi trường. Nhận thức được điều này, các chuyên gia đã tích hợp cách tiếp cận này vào khái niệm GP.

 

Mục tiêu của GP là đạt được mức năng suất cao hơn để phục vụ nhu cầu của xã hội và bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường ở cả địa phương và toàn cầu. GP dẫn đến tăng lợi nhuận thông qua cải thiện năng suất và hiệu suất môi trường. Nói cách khác, GP có thể cải thiện lợi nhuận của mọi lĩnh vực trong xã hội.

 

Mục tiêu của Năng suất xanh - GP
 

GP nhận ra tầm quan trọng của cả môi trường và sự phát triển và khái niệm của GP cho thấy rằng đối với bất kỳ chiến lược phát triển nào để bền vững, nó phải tập trung vào chất lượng, lợi nhuận và môi trường. Chất lượng được quyết định bởi tiếng nói của khách hàng đối với cả hàng hóa và dịch vụ. GP làm việc để đảm bảo chất lượng bằng cách thúc đẩy việc sử dụng các nguyên vật liệu mới hơn, an toàn hơn, tăng hiệu quả chế biến và sản xuất cũng như cải thiện điều kiện làm việc.

 

Do đó, mục đích của GP là cung cấp cho người tiêu dùng nhiều hiệu suất và giá trị hơn với việc sử dụng ít tài nguyên hơn, bao gồm năng lượng và tạo ra ít chất thải hơn, tức là “làm được nhiều hơn với ít hơn”.

 

 

Điều này có ý nghĩa đối với cả môi trường và doanh nghiệp. Tài nguyên thiên nhiên được bảo tồn, do đó làm giảm suy thoái môi trường về nhiều mặt. Chi phí sản xuất cũng được giảm xuống, từ đó đảm bảo lợi nhuận. Tiết kiệm cũng có thể đến từ chi phí quản lý chất thải thấp hơn hoặc dưới hình thức tránh chi phí cho các nghĩa vụ môi trường tiềm ẩn.

 

Lợi ích của Năng suất xanh - GP

 

Việc thực hiện chiến lược GP sẽ mang lại lợi ích cả trước mắt và lâu dài. Những lợi ích mang lại cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng bao gồm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm chi phí sản xuất, giảm chi phí xử lý và tiêu hủy chất thải và chất lượng sản phẩm tốt hơn.

 

Việc áp dụng và thực hành GP cũng sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp một lợi thế cạnh tranh. Nó sẽ làm tăng tỷ lệ tăng trưởng năng suất trong kinh doanh, do đó thị phần và lợi nhuận tăng lên. Sự thay đổi hướng tới tích hợp “môi trường” và “năng suất” do GP kích hoạt có ý nghĩa lớn hơn nhiều đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là ở các nền kinh tế đang phát triển do hạn chế về công nghệ và nguồn lực của họ. Mở cửa thị trường thế giới và toàn cầu hóa gia tăng đã làm tăng áp lực lên các doanh nghiệp, vì họ phải đáp ứng các kỳ vọng quốc tế. Người lao động sẽ được hưởng lợi từ GP vì nó cải thiện không chỉ nơi làm việc mà còn cải thiện sức khỏe và sự an toàn của lực lượng lao động.

 

Phương pháp Năng suất xanh

 

Yếu tố trung tâm của phương pháp GP là việc kiểm tra và đánh giá lại cả quy trình sản xuất và sản phẩm để giảm tác động đến môi trường của chúng và nêu bật các cách thức để cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc thực hiện các tùy chọn này dẫn đến một chu kỳ xem xét khác và do đó thúc đẩy cải tiến liên tục (xem Hình 2). Phương pháp GP xoay quanh chu trình PDCA. Sáu bước chính của phương pháp GP là:

 

 

Bước 1: Bắt đầu

 

Sự khởi đầu của quy trình GP được đánh dấu bằng việc thành lập một nhóm GP và một cuộc khảo sát xuyên suốt để có được thông tin cơ bản và xác định các khu vực có vấn đề. Ở giai đoạn này, điều quan trọng là nhận được sự hỗ trợ của quản lý cấp cao để đảm bảo có đủ nhân lực và nguồn lực để thực hiện GP thành công.

 

Bước 2: Lập kế hoạch

 

Sử dụng thông tin thu được trong cuộc khảo sát tổng hợp cùng với một số công cụ phân tích như cân bằng vật chất, đo điểm chuẩn, lập bản đồ sinh thái và biểu đồ xương cá, các vấn đề và nguyên nhân của chúng sẽ được xác định và phân tích. Sau đó, các mục tiêu và chỉ tiêu được đặt ra để giải quyết các vấn đề. Các chỉ số hoạt động cũng được xác định.

 

Bước 3: Tạo và đánh giá các tùy chọn GP

 

Giai đoạn này liên quan đến việc phát triển các phương án để đáp ứng các mục tiêu và chỉ tiêu được xây dựng trong giai đoạn lập kế hoạch. Nó bao gồm cả việc xem xét các thủ tục ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm đã được đề ra hoặc thực hiện và phát triển các phương án mới. Các lựa chọn được sàng lọc và ưu tiên về tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật và các lợi ích tiềm năng. Sau đó chúng được tổng hợp thành một kế hoạch thực hiện.

 

Bước 4: Thực hiện các tùy chọn GP

 

Việc thực hiện các tùy chọn GP đã chọn bao gồm hai bước: chuẩn bị và thực hiện. Các bước chuẩn bị bao gồm đào tạo, nâng cao nhận thức và phát triển năng lực. Tiếp theo là việc lắp đặt thiết bị và hệ thống cùng với hướng dẫn vận hành và đào tạo thực hành.

 

Bước 5: Theo dõi và xem xét

 

Khi các tùy chọn GP đã chọn đã được triển khai, điều quan trọng là phải kiểm tra xem chúng có tạo ra kết quả mong muốn hay không. Điều này liên quan đến việc giám sát hệ thống GP tổng thể để đảm bảo rằng nó đang tiến hành đúng hướng và các mục tiêu đang đạt được theo kế hoạch thực hiện. Các phát hiện được báo cáo để quản lý xem xét.

 

Bước 6: Duy trì GP

 

Dựa trên những phát hiện của đánh giá GP, các hành động khắc phục có thể được thực hiện để duy trì chương trình GP đạt mục tiêu. Trong một số trường hợp, bản thân các mục tiêu và mục tiêu sẽ phải được sửa đổi. Khi chương trình tiến triển, một hệ thống phản hồi cần được triển khai để các vấn đề và thách thức mới sẽ được làm nổi bật và xử lý. Bằng cách này, chu trình GP sẽ lặp lại bước liên quan để thực hiện quá trình cải tiến liên tục và đảm bảo tính liên quan và hiệu quả liên tục của quy trình GP.

 

>>>  Xem tiếp phần 2 tại đây

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan