Hướng dẫn triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế ISO 13485:2016

Hướng dẫn triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế ISO 13485:2016

Hướng dẫn triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế ISO 13485:2016

Mục tiêu khóa học: Phát triển kiến ​​thức và kỹ năng của bạn trong quá trình thực hiện ISO 13485:2016 trong một tổ chức cung cấp thiết bị y tế hoặc dịch vụ hỗ trợ thiết bị y tế.

Mô tả khóa học: Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến ​​thức và các bước thực hiện quy trình, giúp họ triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của ISO 13485: 2016. Khóa học giới thiệu các khái niệm cần thiết để hiểu, phát triển và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc xác định, lập kế hoạch hoặc triển khai hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 13485: 2016

 • Đại diện quản lý
 • Các thành viên trong nhóm thực hiện

"Mặc dù chất lượng luôn là ưu tiên số một của chúng tôi, nhưng giờ đây chúng tôi có cách tiếp cận có hệ thống hơn đối với cách quản lý chất lượng."


Nội dung khóa học

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên tham dự sẽ có thể:

 • Xác định hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485: 2016
 • Xác định các bước để xác định, lập kế hoạch, tổ chức và lên lịch cho các hoạt động cần thiết
 • Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả
 • Tiến hành đánh giá tuyến cơ sở về vị trí hiện tại của tổ chức liên quan đến ISO 13485: 2016.

Lợi ích đạt được

 • Hiểu cách triển khai HTQLCL theo yêu cầu của các quy định về thiết bị y tế
 • Lập kế hoạch triển khai ISO 13485:2016 trong tổ chức của bạn
 • Thực hiện các bước đầu tiên để đạt được chứng nhận ISO 13485:2016
 • Xác định cách bạn có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu quy định
 • Tìm cách tăng hiệu quả và gia tăng giá trị thông qua quản lý chất lượng
 • Giám sát chuỗi cung ứng để đạt được sự cải tiến liên tục.

Liên hệ đặt lịch đào tạo

Khóa đào tạo liên quan

Khóa đào tạo nhận thức ISO 13485:2016 / ISO 13485:2016

Tìm hiểu cách thiết kế và phát triển các thiết bị y tế theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO 13485, làm thế nào để đáp ứng cũng như tuân theo những yêu cầu quy định của chỉ thị về thiết bị y tế, chúng tôi đưa ra một loạt các khóa học chuyên môn. Các chuyên gia của chúng tôi là những nhà lãnh đạo trong ngành đã đào tạo hàng trăm công ty thiết bị y tế, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng bạn sẽ được học từ những người tốt nhất.

Khóa đào tạo ISO 14971:2019 về Yêu cầu quản lý rủi ro đối với trang thiết bị y tế

Khóa học chuyên sâu này giúp bạn hoặc doanh nghiệp của bạn hiểu rõ hơn về tác động của ISO 14971:2019 đối với quá trình ra quyết định khi sản xuất thiết bị y tế. Nó giúp các chuyên gia về thiết bị y tế hiểu cách ISO 14971:2019 có thể cải thiện các nỗ lực quản lý rủi ro và kinh doanh của họ

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016

Khóa học này giải thích các nguyên tắc và hướng dẫn thực hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả theo ISO 13485:2016 và ISO 19011 về “Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý”.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 13485:2016

Khóa học chuyên sâu này dành cho các chuyên gia chất lượng về trang thiết bị y tế nhằm xây dựng kiến ​​thức về ISO 13485:2016 và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức của họ.

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

Bài viết liên quan

Khóa đào tạo nhận thức ISO 13485:2016 / ISO 13485:2016

Tìm hiểu cách thiết kế và phát triển các thiết bị y tế theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO 13485, làm thế nào để đáp ứng cũng như tuân theo những yêu cầu quy định của chỉ thị về thiết bị y tế, chúng tôi đưa ra một loạt các khóa học chuyên môn. Các chuyên gia của chúng tôi là những nhà lãnh đạo trong ngành đã đào tạo hàng trăm công ty thiết bị y tế, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng bạn sẽ được học từ những người tốt nhất.

Khóa đào tạo ISO 14971:2019 về Yêu cầu quản lý rủi ro đối với trang thiết bị y tế

Khóa học chuyên sâu này giúp bạn hoặc doanh nghiệp của bạn hiểu rõ hơn về tác động của ISO 14971:2019 đối với quá trình ra quyết định khi sản xuất thiết bị y tế. Nó giúp các chuyên gia về thiết bị y tế hiểu cách ISO 14971:2019 có thể cải thiện các nỗ lực quản lý rủi ro và kinh doanh của họ

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016

Khóa học này giải thích các nguyên tắc và hướng dẫn thực hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả theo ISO 13485:2016 và ISO 19011 về “Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý”.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 13485:2016

Khóa học chuyên sâu này dành cho các chuyên gia chất lượng về trang thiết bị y tế nhằm xây dựng kiến ​​thức về ISO 13485:2016 và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức của họ.

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo