0976.389.199
Hướng dẫn triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế ISO 13485:2016

Hướng dẫn triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế ISO 13485:2016

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến ​​thức và các bước thực hiện quy trình, giúp họ triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của ISO 13485: 2016. Khóa học giới thiệu các khái niệm cần thiết để hiểu, phát triển và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

Hướng dẫn triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế ISO 13485:2016

Mục tiêu khóa học: Phát triển kiến ​​thức và kỹ năng của bạn trong quá trình thực hiện ISO 13485:2016 trong một tổ chức cung cấp thiết bị y tế hoặc dịch vụ hỗ trợ thiết bị y tế.

Mô tả khóa học: Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến ​​thức và các bước thực hiện quy trình, giúp họ triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của ISO 13485: 2016. Khóa học giới thiệu các khái niệm cần thiết để hiểu, phát triển và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc xác định, lập kế hoạch hoặc triển khai hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 13485: 2016

 • Đại diện quản lý
 • Các thành viên trong nhóm thực hiện

"Mặc dù chất lượng luôn là ưu tiên số một của chúng tôi, nhưng giờ đây chúng tôi có cách tiếp cận có hệ thống hơn đối với cách quản lý chất lượng."


Nội dung khóa học

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên tham dự sẽ có thể:

 • Xác định hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485: 2016
 • Xác định các bước để xác định, lập kế hoạch, tổ chức và lên lịch cho các hoạt động cần thiết
 • Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả
 • Tiến hành đánh giá tuyến cơ sở về vị trí hiện tại của tổ chức liên quan đến ISO 13485: 2016.

Lợi ích đạt được

 • Hiểu cách triển khai HTQLCL theo yêu cầu của các quy định về thiết bị y tế
 • Lập kế hoạch triển khai ISO 13485:2016 trong tổ chức của bạn
 • Thực hiện các bước đầu tiên để đạt được chứng nhận ISO 13485:2016
 • Xác định cách bạn có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu quy định
 • Tìm cách tăng hiệu quả và gia tăng giá trị thông qua quản lý chất lượng
 • Giám sát chuỗi cung ứng để đạt được sự cải tiến liên tục.

Liên hệ đặt lịch đào tạo