Khóa đào tạo nhận thức ISO 13485:2016 / ISO 13485:2016

Khóa đào tạo nhận thức ISO 13485:2016 / ISO 13485:2016

Giới thiệu về khóa đào tạo ISO 13485 Thiết bị Y tế

Khóa học một ngày này được thiết kế để cung cấp một cái nhìn sâu sắc về việc sử dụng ISO 13485 như một cơ sở của hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện bởi các nhà sản xuất thiết bị Y tế

Thời gian khóa học sẽ được phân bố vào việc xem xét các yêu cầu của ISO 13485 và so sánh giữa tiêu chuẩn ISO 9001 và Luật lệ về hệ thống chất lượng của FDA. Thêm vào đó, các học viên cũng sẽ có được nhận thức về mối quan hệ giữa ISO 13485 và ISO 14971, Ứng dụng về quản lý rủi ro đối với thiết bị y tế.

Đối tượng tham dự?

 • Quản lý cấp cao
 •  Giám đốc chất lượng
 • Giám đốc Luật
 • Đánh giá viên nội bộ và đánh giá viên bên ngoài
 • Bất cứ ai tham gia vào việc thực hiện tiêu chuẩn

Nội dung khóa học

Khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

 • So sánh các yêu cầu giữa ISO 13485 và ISO 9001 
 • Giải thích các điều khoản của ISO 13485 sử dụng ISO 14969 
 • Xác nhận vai trò và trách nhiệm của quản lý trong ISO 13485
 •  Xác nhận mối quan hệ giữa ISO 13485 và ISO 14971 
 • So sánh các yêu cầu giữa ISO 13485 và Luật quản lý chất lượng của FDA
 • Đề cao việc sử dụng ISO 13485 như một cơ sở của các luật lệ về thiết bị y tế trên thế giới

Lợi ích khóa học đem lại?

 • Thực hiện bước đầu tiên hướng tới chứng nhận tiêu chuẩn ISO 13485
 •  Hiểu cách bạn có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng và quy định
 • Tìm cách tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí thông qua quản lý chất lượng
 • Theo dõi chuỗi cung ứng để đạt được sự cải tiến thường xuyên
 • Phát triển các thiết bị y tế an toàn và hiệu quả.

Liên hệ đặt lịch đào tạo

Khóa đào tạo liên quan

Khóa đào tạo ISO 14971:2019 về Yêu cầu quản lý rủi ro đối với trang thiết bị y tế

Khóa học chuyên sâu này giúp bạn hoặc doanh nghiệp của bạn hiểu rõ hơn về tác động của ISO 14971:2019 đối với quá trình ra quyết định khi sản xuất thiết bị y tế. Nó giúp các chuyên gia về thiết bị y tế hiểu cách ISO 14971:2019 có thể cải thiện các nỗ lực quản lý rủi ro và kinh doanh của họ

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016

Khóa học này giải thích các nguyên tắc và hướng dẫn thực hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả theo ISO 13485:2016 và ISO 19011 về “Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý”.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 13485:2016

Khóa học chuyên sâu này dành cho các chuyên gia chất lượng về trang thiết bị y tế nhằm xây dựng kiến ​​thức về ISO 13485:2016 và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức của họ.

Hướng dẫn triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế ISO 13485:2016

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến ​​thức và các bước thực hiện quy trình, giúp họ triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của ISO 13485: 2016. Khóa học giới thiệu các khái niệm cần thiết để hiểu, phát triển và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

Bài viết liên quan

Khóa đào tạo ISO 14971:2019 về Yêu cầu quản lý rủi ro đối với trang thiết bị y tế

Khóa học chuyên sâu này giúp bạn hoặc doanh nghiệp của bạn hiểu rõ hơn về tác động của ISO 14971:2019 đối với quá trình ra quyết định khi sản xuất thiết bị y tế. Nó giúp các chuyên gia về thiết bị y tế hiểu cách ISO 14971:2019 có thể cải thiện các nỗ lực quản lý rủi ro và kinh doanh của họ

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016

Khóa học này giải thích các nguyên tắc và hướng dẫn thực hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả theo ISO 13485:2016 và ISO 19011 về “Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý”.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 13485:2016

Khóa học chuyên sâu này dành cho các chuyên gia chất lượng về trang thiết bị y tế nhằm xây dựng kiến ​​thức về ISO 13485:2016 và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức của họ.

Hướng dẫn triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế ISO 13485:2016

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến ​​thức và các bước thực hiện quy trình, giúp họ triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của ISO 13485: 2016. Khóa học giới thiệu các khái niệm cần thiết để hiểu, phát triển và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo