0976.389.199
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 13485:2016

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 13485:2016

Khóa học chuyên sâu này dành cho các chuyên gia chất lượng về trang thiết bị y tế nhằm xây dựng kiến ​​thức về ISO 13485:2016 và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức của họ.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 13485:2016

Khóa học chuyên sâu này dành cho các chuyên gia chất lượng về trang thiết bị y tế nhằm xây dựng kiến ​​thức về ISO 13485:2016 và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức của họ.

Tìm hiểu các nguyên tắc và thực hành của hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả đánh giá quá trình tuân theo ISO 13485:2016 và ISO 19011:2018.

Với đội ngũ giảng viên đào tạo giàu kinh nghiệm hướng dẫn học viên trong quá trình đánh giá nội bộ, từ lập kế hoạch đánh giá đến báo cáo kết quả đánh giá và theo dõi các hành động khắc phục. Những học viên tham dự sẽ đạt được các kỹ năng đánh giá cần thiết thông qua sự cân bằng của các hướng dẫn trong lớp học chính thức, đóng vai thực tế và hội thảo nhóm.

Đối tượng tham dự

 • Các chuyên gia chất lượng thiết bị y tế có kiến ​​thức về hệ thống quản lý chất lượng và ISO 13485: 2016
 • Các cá nhân quan tâm đến việc thực hiện đánh giá của bên thứ nhất hoặc bên thứ hai
 • Đại diện quản lý
 • Chuyên gia đánh giá nội bộ
 • Chuyên gia tư vấn

"Chúng tôi liên tục đảm bảo hoạt động kinh doanh được cải tiến nhờ chứng nhận của mình."

Nội dung khóa học

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, những người tham gia sẽ có thể:

 • Giải thích cấu trúc và phạm vi của ISO 13485:2016 và cách nó áp dụng cho tổ chức tìm kiếm sự tuân thủ theo quy định
 • Xác định các nguyên tắc chính của kiểm toán và trách nhiệm của kiểm toán viên
 • Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
 • Tiến hành đánh giá hiệu quả dựa trên xác định quy trình, lấy mẫu và đặt câu hỏi
 • Xác định xem hành động khắc phục có được thực hiện hiệu quả hay không

Lợi ích đạt được

 • Duy trì tuân thủ ISO 13485:2016
 • Cải thiện tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu
 • Hãy tự tin rằng tổ chức của bạn có thể tin tưởng vào các đánh giá viên có năng lực
 • Tạo động lực cho đồng nghiệp thông qua CPD và đảm bảo các quy trình nội bộ quy định nghiêm ngặt
 • Viết báo cáo đánh giá thực tế và đề xuất các hành động khắc phục

Liên hệ đặt lịch đào tạo