0976.389.199
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016

Khóa học này giải thích các nguyên tắc và hướng dẫn thực hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả theo ISO 13485:2016 và ISO 19011 về “Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý”.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng TTBYT ISO 13485:2016 

Khóa học này giải thích các nguyên tắc và hướng dẫn thực hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả theo ISO 13485:2016 và ISO 19011 về “Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý”. 

Các giảng viên giàu kinh nghiệm hướng dẫn học viên trong toàn bộ quy trình đánh giá, từ quản lý chương trình đánh giá đến báo cáo kết quả đánh giá. Những người tham gia sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng để lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá HTQLCL nhằm thiết lập sự phù hợp và nâng cao hiệu suất tổng thể của tổ chức.

Đối tượng tham dự

 • Các chuyên gia chất lượng thiết bị y tế quan tâm đến việc thực hiện đánh giá của bên thứ nhất, bên thứ hai và/hoặc bên thứ ba
 • Đại diện quản lý
 • Giám đốc chất lượng, người quản lý và kỹ sư
 • Chuyên gia tư vấn

Bạn đã có kiến ​​thức tốt về ISO 13485: 2016 chưa?

Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia khóa đào tạo Nhận thức về ISO 13485:2016 của chúng tôi trước vì có những yêu cầu cụ thể mà bạn cần hiểu trước khi có thể trở thành chuyên gia đánh giá.

"Chúng tôi tự hào có tiêu chuẩn này. Nó mang lại cho chúng tôi sự tín nhiệm to lớn đối với cơ sở khách hàng tiềm năng của chúng tôi và với sự tín nhiệm đó, chúng tôi mang lại niềm tin cho họ."

Nội dung khóa học

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, những người tham gia sẽ có thể:

 • Có được các kỹ năng lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá phù hợp với ISO 19011
 • Xác định mục đích và lợi ích của HTQLCL theo ISO 13485:2016 
 • Giải thích vai trò của chuyên gia đánh giá trong việc lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá phù hợp với ISO 19011 (và ISO 17021 nếu thích hợp).

Lợi ích đạt được

 • Xác định các mục tiêu và lợi ích của đánh giá ISO 13485:2016
 • Giải thích các yêu cầu của ISO 13485:2016 đối với việc áp dụng đánh giá
 • Lập kế hoạch, tiến hành và theo dõi các hoạt động kiểm toán nhằm gia tăng giá trị thực 
 • Nắm bắt việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy trình
 • Tiếp cận các kỹ thuật đánh giá viên mới nhất và xác định cách sử dụng thích hợp
 • Xây dựng niềm tin của các bên liên quan bằng cách quản lý các quy trình phù hợp với các yêu cầu mới nhất
 • Hiểu các thỏa thuận để được chứng nhận của ISOCERT

Liên hệ đặt lịch đào tạo

 

icon zalo
ajax-loader