0976.389.199
Khóa đào tạo Chuyên viên quản lý ATVSLĐ

Khóa đào tạo Chuyên viên quản lý ATVSLĐ

Khóa đào tạo hướng dẫn quán lý An toàn vệ sinh lao động trong nhà máy, giúp bạn hiểu được các nội dung cơ bản và cách thức thực hiện triển khai quản lý ATVSLĐ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Nội dung khóa học

  • Tổng quan về quản lý an toàn vệ sinh lao động trong nhà máy
  • Nhận thức chung và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018
  • Đào tạo nhận thức đánh giá nội bộ

Lợi ích của khóa học

- Học viên sẽ nhận được các chứng chỉ cá nhân về quản lý an toàn vệ sinh lao động; chứng chỉ nhận thức chung và đánh giá nội bộ của ISO 45001:2018;

- Học viên nắm bắt cơ bản các yêu cầu pháp luật trong quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với doanh nghiệp.

- Học viên nắm bắt được các nội dung quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, được hướng dẫn các tình huống thực tế và phương pháp xử lý trong các trường hợp cụ thể như: các thực hiện các báo cáo, thời gian và phương pháp nộp đảm bảo yêu cầu pháp luật, cách đào tạo hướng dẫn công nhân tuân thủ an toàn, cách tra cứu các vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực an toàn,…

- Học viên nắm bắt được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018, phương pháp triển khai, áp dụng thực tế ISO 45001:2018 vào một loại hình doanh nghiệp cụ thể và phương pháp đánh giá nội bộ sao cho phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn.

- Hết khóa học, mỗi học viên sẽ được tặng các quyển sổ tay hướng dẫn quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp cho từng ngành nghề cụ thể do ISOCERT biên soạn.

- Đặc biệt, kết thúc khóa học, học viên sẽ được cung cấp bộ công cụ quản lý EHS nhà máy do tổ chức ISOCERT tổng hợp và biên soạn, thâu tóm mọi vấn đề cần thực hiện trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động.