Khóa đào tạo ISO 22000:2018 Chuyển đổi chứng chỉ Chuyên gia đánh giá trưởng

Khóa đào tạo ISO 22000:2018 Chuyển đổi chứng chỉ Chuyên gia đánh giá trưởng

Chuyển đổi Chứng chỉ Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000:2005 sang ISO 22000:2018

Đây là khóa học được chứng nhận, bao gồm những thay đổi giữa ISO 22000:2005 và ISO 22000:2018, và hướng dẫn áp dụng thực tế kiến ​​thức này vào các kỹ năng đánh giá. Chúng tôi cũng cung cấp một khóa học chuyển đổi đánh giá viên một ngày cho những người đã tham gia ngày đầu tiên của khóa học này, khóa học Chuyển đổi ISO 22000. Nếu bạn yêu cầu khóa học này thay thế, vui lòng nhấp vào đây.

Với việc điều chỉnh lại Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 theo cấu trúc cấp cao của ISO và tăng cường tập trung vào rủi ro kinh doanh, các chuyên gia đánh giá sẽ cần phải điều chỉnh bộ kỹ năng của mình để thích ứng với những cơ hội mới được thiết kế để cải thiện an toàn thực phẩm nhằm nâng cao khả năng phục hồi của tổ chức.

Đối tượng của khóa học này?

Nhóm Chuyên gia đánh giá nội bộ và Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2005 cần chuyển đổi sang ISO 22000:2018.

Điều kiện tiên quyết:

- Các đại biểu phải có kiến ​​thức chuyên sâu về ISO 22000:2005 và năng lực đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005.

- Các đại biểu không cần phải hoàn thành khóa học chuyên gia đánh giá để tham gia khóa đào tạo này.

Bạn sẽ đạt được những gì?

Bạn sẽ học cách:

 • Giải thích mục đích và việc sử dụng Phụ lục SL Phụ lục 2 và mô tả một hệ thống quản lý chung
 • Truyền đạt các yêu cầu mới liên quan đến: Bối cảnh, Lãnh đạo, Lập kế hoạch, Hỗ trợ và Vận hành, trong Phụ lục SL Phụ lục 2
 • Xác định các thuật ngữ và định nghĩa chính trong ISO 22000:2018 khác với ISO 22000:2005
 • Truyền đạt các yêu cầu cụ thể của HTQL ATTP trong ISO 22000:2018 khác với 22000:2005
 • Lập kế hoạch đánh giá theo ISO 22000: 2018
 • Xác định rằng phạm vi và tiêu chí đánh giá là phù hợp
 • Chuẩn bị một kế hoạch đánh giá tại chỗ phù hợp với bối cảnh và quy trình của tổ chức
 • Tiến hành đánh giá ISO 22000: 2018
 • Đánh giá các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Thể hiện khả năng quản lý các cuộc họp và kiểm tra các cuộc phỏng vấn một cách hiệu quả với lãnh đạo cao nhất
 • Chứng minh khả năng theo dõi các lộ trình đánh giá với ban lãnh đạo cao nhất
 • Tạo kết quả kiểm toán
 • Thể hiện khả năng thu thập và xác minh bằng chứng đánh giá thích hợp, bao gồm cả việc lấy mẫu thích hợp
 • Phát triển kỹ năng đánh giá ISO 22000: 2018 của bạn

Lợi ích đem lại cho bạn?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Hiểu sự khác biệt chính giữa ISO 22000:2005 và ISO 22000:2018
 • Hiểu Phụ lục SL như một khuôn khổ cho hệ thống quản lý ISO
 • Hiểu các yêu cầu của ISO 22000:2018
 • Đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018
 • Chuẩn bị, tiến hành và phát triển các kỹ năng cho cuộc đánh giá ISO 22000:2018

Liên hệ đặt lịch đào tạo >

 

Khóa đào tạo liên quan

Khóa đào tạo thực hành áp dụng hệ thống Quản lý An toàn Thực Phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn cho Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS), phù hợp với các thực tiễn tốt nhất được quốc tế công nhận và sử dụng cấu trúc cấp cao (HLS). Trên thực tế, ISO 22000 cũng giúp các tổ chức cung cấp thực phẩm an toàn và chủ động cải thiện hiệu suất của Hệ thống quản lý.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Khóa học này cung cấp hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và đánh giá theo dõi đánh giá nội bộ khi giám sát tính hiệu quả và sự phù hợp của HTQL ATTP (ISO 22000).

Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018

Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HTQL ATTP) theo ISO 22000.

Khóa đào tạo chuyển đổi ISO 22000:2018

Tìm hiểu về cấu trúc ISO cấp cao mới và sự khác biệt giữa ISO 22000:2005 và ISO 22000:2018.

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

Bài viết liên quan

Khóa đào tạo thực hành áp dụng hệ thống Quản lý An toàn Thực Phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn cho Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS), phù hợp với các thực tiễn tốt nhất được quốc tế công nhận và sử dụng cấu trúc cấp cao (HLS). Trên thực tế, ISO 22000 cũng giúp các tổ chức cung cấp thực phẩm an toàn và chủ động cải thiện hiệu suất của Hệ thống quản lý.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Khóa học này cung cấp hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và đánh giá theo dõi đánh giá nội bộ khi giám sát tính hiệu quả và sự phù hợp của HTQL ATTP (ISO 22000).

Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018

Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HTQL ATTP) theo ISO 22000.

Khóa đào tạo chuyển đổi ISO 22000:2018

Tìm hiểu về cấu trúc ISO cấp cao mới và sự khác biệt giữa ISO 22000:2005 và ISO 22000:2018.

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo