0976.389.199
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Khóa học này cung cấp hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và đánh giá theo dõi đánh giá nội bộ khi giám sát tính hiệu quả và sự phù hợp của HTQL ATTP (ISO 22000).

Khóa đào tạo chuyên gia nội bộ theo ISO 22000:2018

Hiện nay, ở Việt Nam ISO 22000:2018 đang ngày càng phổ biến và được các doanh nghiệp áp dụng dần thay thế cho giấy ĐĐKVSATTP do nhà nước cấp vì những lợi ích mà nó đem lại. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp áp dụng ISO 22000:2018 và đánh giá tính hiệu lực của hệ thống đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ nhưng không đem lại hiệu quả, không giúp cho doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về những gì đang diễn ra trong hệ thống của mình như rà soát, đánh giá mức độ tuân thủ, mức độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống, những hạn chế còn tồn đọng để có phương án xử lý kịp thời, ngăn chặn những rủi ro và giảm thiểu tổn thất, cung cấp những bằng chứng khách quan để xây dựng kế hoạch, đường hướng phát triển trong tương lai,...  
 

Bằng việc cung cấp khóa học liên quan đến việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018, ISOCERT mong muốn các học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng đánh giá và nâng cao năng lực đánh giá nội bộ của mình. Học viên hoàn thành khóa học sẽ tự tin để hoạch định và thực hiện một cuộc đánh giá có hiệu quả, cũng như báo cáo và đánh giá hành động khắc phục phục vụ mục đích phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 

Với sứ mệnh "Đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cho các doanh nghiệp vì lợi ích Quốc gia." ISOCERT luôn luôn mong muốn được đồng hành và sát cánh và đem lại những kiến thức, những trải nghiệm học tập tốt nhất cho học viên.


Đối tượng tham dự

Những người phụ trách về đảm bảo an toàn thực phẩm và các thành viên trong ban ATTP cũng như các đánh giá viên nội bộ nên tham gia khóa học này.
• Những người chịu trách nhiệm trong việc thực hiện đánh giá an toàn thực phẩm nội bộ đối với các Hệ thống an toàn thực phẩm của công ty. 
• Những người đã có kiến thức về tiêu chuẩn ISO 22000:2018 có mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về đánh giá nội bộ

Điều kiện tiên quyết:

Bạn nên có kiến ​​thức tốt về ISO 22000 và các nguyên tắc chính của HTQL ATTP. Nếu không, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham dự khóa học Nhận thức về ISO 22000 của chúng tôi hoặc khóa học Chuyển đổi ISO 22000 (nếu trước đó bạn đã tham gia khóa học Yêu cầu đối với tiêu chuẩn cũ).


Bạn sẽ đạt được những gì?

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có đủ năng lực để:

  • Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
  • Xác định và áp dụng các yêu cầu của 1 cuộc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018. 
  • Có khả năng hoạch định tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ trong doanh nghiệp.
  • Có khả năng phân tích vấn đề và đưa ra các kết luận chính xác về những điểm phù hợp/không phù hợp so với yêu cầu của tiêu chuẩn để đảm bảo hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.
  • Theo dõi, cải tiến các hoạt động sau đánh giá.
  • Trình bày kết quả của cuộc đánh giá trước tổ chức.
  • Thể hiện được sự tự tin trong việc quản lý, đánh giá hệ thống FSMS cũng như giám sát sự tuân thủ;
  • Nâng cao năng lực cá nhân đối với công việc đang phụ trách.
  • Định hướng nghề nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho các cá nhân tham gia, có thể trở thành người bạn đồng hành cùng ISOCERT với cơ hội tiếp cận thực tế với công việc tại môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Thời gian khóa đào tạo 

Số buổi đào tạo: 6 buổi 

Lịch trình đào tạo: Khai giảng ngày 20/12/2021

Thời gian đào tạo: Tối thứ 2-4-6 (từ 19h30 - 21h30)

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 
 
icon zalo
ajax-loader