0976.389.199
Nội dung Nghị định 40 về môi trường -  Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 40 về môi trường - Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 40 về môi trường - Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường - BVMT, đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường

Nội dung Nghị định 40 về môi trường -  Nghị định 40/2019/NĐ-CP:

 

Nội dung phụ lục Nghị định 40/2019/NĐ-CP:

 

Bảo vệ môi trường luôn được chúng ta thực hiện bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, do áp lực của con người đối với môi trường đã leo thang trong thế kỷ qua, nên nhu cầu bảo vệ môi trường có hệ thống đã tăng lên. Điều này dẫn đến việc chúng ta tăng cường sử dụng các biện pháp trong nước và quốc tế để đạt được các mục tiêu bảo vệ môi trường. Một số trong số này đã thành công, nhưng bức tranh tổng thể là thất bại.

Do những thất bại trong quá khứ và nhận thức rõ hơn về tính phức tạp của các vấn đề môi trường, chúng ta nhận thấy rằng bảo vệ môi trường đạt được hiệu quả tốt nhất thông qua việc sử dụng phương pháp tiếp cận đa hướng. Điều này đòi hỏi việc sử dụng kết hợp các công cụ quản lý, kinh tế và tự nguyện.

Thách thức quốc tế về môi trường nằm ở việc phát triển các phương pháp tiếp cận hiệu quả đối với các vấn đề môi trường. Mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra mà chúng ta thấy ngày nay càng làm tăng thêm tính cấp thiết của việc thúc đẩy các phương pháp hiệu quả để bảo vệ môi trường.

Nghị định 40 về môi trường - Nghị định 40/2019/NĐ-CP với những quy định vệ bảo vệ môi trường, hướng các doanh nghiệp theo mục tiêu bảo vệ môi trường, cũng chính là 1 trong 3 gốc rễ phát triển bền vững "tăng trưởng kinh tế - tăng phúc lợi xã hội - bảo vệ môi trường".

Tin tức liên quan