0976.389.199
Quá khứ, hiện tại và tương lai của ISO 22301 - Đánh giá tiêu chuẩn liên tục trong kinh doanh

Quá khứ, hiện tại và tương lai của ISO 22301 - Đánh giá tiêu chuẩn liên tục trong kinh doanh

Với sự thay đổi liên tục về nguyên nhân, yếu tố kích hoạt và tác động của thiên tai, các doanh nghiệp phải chuẩn bị các phương án bảo vệ giúp họ đối phó với các sự kiện bất ngờ. Xét đến việc nhiều tổ chức hoạt động và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, các doanh nghiệp không thể để xảy ra tình trạng gián đoạn hoạt động, vì nó sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực lâu dài rất lớn.

Lịch sử của sự liên tục trong kinh doanh

Thế giới hiện đang chứng kiến những thảm họa và khủng hoảng nhanh chóng vượt qua biên giới. Khi những thảm họa này gia tăng đáng kể về tần suất, tác động và mức độ phức tạp, các tổ chức cần lập kế hoạch cẩn thận để đạt được sự thịnh vượng mong muốn. Các tổ chức cần thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng cho việc vượt qua các khía cạnh luôn thách thức của thiên tai và các tình huống bất ngờ. Ngoài suy thoái, tấn công mạng và thiên tai, các tổ chức còn bị đe dọa bởi những rủi ro mới liên quan đến sức khỏe cộng đồng hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng.

Với sự thay đổi liên tục về nguyên nhân, yếu tố kích hoạt và tác động của thiên tai, các doanh nghiệp phải chuẩn bị các phương án bảo vệ giúp họ đối phó với các sự kiện bất ngờ. Xét đến việc nhiều tổ chức hoạt động và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, các doanh nghiệp không thể để xảy ra tình trạng gián đoạn hoạt động, vì nó sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực lâu dài rất lớn.

Để tránh những tác động nghiêm trọng như vậy, điều quan trọng là mọi tổ chức phải có sẵn Kế hoạch liên tục kinh doanh. Tính liên tục trong kinh doanh là khả năng một tổ chức tiếp tục hoạt động trong và sau một thảm họa, và khả năng phục hồi trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, Kế hoạch liên tục trong kinh doanh có liên quan chặt chẽ đến dự phòng, cũng như khả năng phục hồi và phục hồi.

Tính liên tục trong kinh doanh đã có những thay đổi đáng kể, bao gồm cả những ảnh hưởng và sự phát triển trong luật pháp và quy định. Những diễn biến và sự kiện gần đây đều đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển liên tục của Sự liên tục kinh doanh. ISO 22301, với tư cách là một tiêu chuẩn quốc tế, đã được sửa đổi kể từ phiên bản dự thảo ban đầu được phát triển vào năm 2010. Phiên bản cuối cùng của tiêu chuẩn được phát hành vào năm 2012. Tiêu chuẩn này hướng dẫn tổ chức thích ứng với các mối đe dọa bên trong và bên ngoài, đồng thời giúp họ thiết lập một chiến lược kinh doanh hiệu quả để xây dựng khả năng phục hồi của tổ chức.

Quản lý và chuẩn bị Kế hoạch liên tục kinh doanh là yếu tố then chốt để các tổ chức không chỉ phát triển mạnh trong ngành tương ứng mà còn giảm thiểu chi phí hoạt động của họ. Do đó, bắt buộc phải có Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh để đảm bảo rằng tổ chức sở hữu các công cụ đầy đủ để cung cấp sự bảo vệ thích hợp khỏi các mối đe dọa hiện tại và mới mà họ có thể phải đối mặt.
 

Tại sao cần kiểm tra Kế hoạch Kinh doanh Liên tục thường xuyên?

Bằng cách thường xuyên kiểm tra Kế hoạch liên tục trong kinh doanh, bạn đảm bảo rằng bạn có thể xử lý hiệu quả các sự kiện và kiểm soát kết quả của chúng để giảm thiểu tác động. Việc kiểm tra có hệ thống hệ thống quản lý giúp bạn làm quen với kế hoạch khôi phục, trách nhiệm cá nhân, cũng như độ dài dự kiến ​​của thảm họa.

Một cuộc khảo sát do Viện Harford thực hiện cho thấy 59% công ty có kế hoạch liên tục chính thức và được lập thành văn bản, tuy nhiên, chỉ một phần ba trong số các kế hoạch kinh doanh liên tục này được kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra, kết quả khảo sát chỉ ra rằng 33% doanh nghiệp có Kế hoạch Kinh Doanh Liên Tục không chính thức không có giấy tờ, trong khi 8% trong số họ không có kế hoạch nào cả. Kết quả là, các doanh nghiệp không thực hiện hoặc không lập hồ sơ Kế hoạch liên tục kinh doanh sẽ phải chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng cơ bản ở nhiều cấp độ vì họ không được chuẩn bị để đối phó đúng với các mối đe dọa hiện có.

 

Tại sao bạn cần ISO 22301?

ISO 22301 sẽ bảo vệ công ty của bạn bằng cách đưa ra các biện pháp chủ động để giữ cho xác suất rủi ro xảy ra ở mức thấp nhất có thể và thực hiện các quy trình giảm thiểu để quản lý khủng hoảng theo những cách có thể chấp nhận được. Điều này có nghĩa là khi sự cố xảy ra, các biện pháp được thực hiện kịp thời và những người liên quan được đào tạo và có thẩm quyền thực hiện các hành động cần thiết để giảm thiểu tác động một cách hiệu quả. Chúng tôi biết rằng một số sự cố có khả năng xảy ra cao hơn và việc lập kế hoạch cho chúng trước là điều không thể. Tuy nhiên, ISO 22301 cung cấp các kỹ thuật có thể đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn có khả năng giảm thiểu rủi ro và do đó, nó có thể duy trì tính cạnh tranh. Thống kê sau đây mô tả tầm quan trọng của việc thực hiện ISO 22301 trong tổ chức:

“80% Doanh nghiệp không có kế hoạch Kinh doanh Liên Tục sẽ ngừng kinh doanh trong vòng 13 tháng sau một sự cố lớn”

 

Lợi ích của việc áp dụng ISO 22301 trong tổ chức của bạn là gì?

 1. Việc thực hiện ISO 22301 trong tổ chức của bạn có thể có tác động đáng kể đến kết quả hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp bạn. ISO 22301 không chỉ giúp bạn ưu tiên các mối đe dọa mà công ty của bạn đang phải đối mặt mà còn giúp bạn:
 2. Tiết kiệm tiền - Có một Hệ thống quản lý KDLT được triển khai trong tổ chức của bạn có nghĩa là có một kế hoạch dự phòng giúp bạn duy trì thị phần trong trường hợp xảy ra thảm họa. Kế hoạch như vậy sẽ cung cấp cho tổ chức của bạn cơ hội để tiếp tục kinh doanh có lãi vì thiệt hại do những gián đoạn này gây ra có thể lớn hơn nếu không có biện pháp nào được thực hiện trước.
 3. Nâng cao danh tiếng thương hiệu của bạn– Cam kết cung cấp các dịch vụ xuất sắc, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng, sẽ cải thiện hình ảnh thương hiệu và do đó nâng cao danh tiếng của bạn.
 4. Đạt được lợi thế cạnh tranh – Việc tuân thủ các công cụ và khuôn khổ BCMS, đồng thời thực hiện một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới, sẽ làm tăng niềm tin của khách hàng vào tổ chức của bạn.
 5. Cải tiến liên tục – Việc tuân thủ đánh giá Hệ thống quản lý KDLT thường xuyên có nghĩa là tổ chức của bạn được khuyến khích tham gia một cách có hệ thống vào các hoạt động đảm bảo cải tiến liên tục các quy trình và hoạt động của tổ chức.

 

Các yêu cầu đối với ISO 22301:

 • Thiết lập và duy trì một cấu trúc Quản lý Liên tục Kinh doanh hợp lý được hỗ trợ bởi lãnh đạo cấp cao nhất
 • Hiểu tổ chức bằng cách xác định các nguồn lực và các hoạt động quan trọng của tổ chức
 • Xác định các Chiến lược liên tục trong kinh doanh được sử dụng để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức
 • Tạo và triển khai kế hoạch Ứng phó với Quản lý Liên tục trong Kinh doanh
 • Có cấu trúc được lập thành văn bản và Kế hoạch ứng phó để cho phép phản ứng và phục hồi hiệu quả từ sự gián đoạn
 • Thiết lập Quản lý liên tục kinh doanh trong tổ chức
 • Kiểm tra Kế hoạch liên tục kinh doanh của tổ chức bạn
 • Xem xét, lập kế hoạch và cập nhật Kế hoạch liên tục kinh doanh một cách có hệ thống
 • Nâng cao nhận thức của nhân viên bằng cách truyền đạt đúng cách Kế hoạch KDLT

 

8 bước cơ bản cho kế hoạch kinh doanh liên tục

Ngày cập nhật: 2021-09-11 17:16:35

Bài viết liên quan