0976.389.199
Sổ tay hệ thống quản lý an toàn sức khỏe - nghề nghiệp ISO 45001:2018

Sổ tay hệ thống quản lý an toàn sức khỏe - nghề nghiệp ISO 45001:2018

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ, mặc dù họ có thể không nhận ra điều đó, và ISO 45001 là một cách tuyệt vời để họ giải quyết OH&S, mặc dù họ cũng có thể không nhận ra điều này. Bài đăng trên blog này giải thích tại sao.

Hướng dẫn này là gì?

ISO 45001: 2018  là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp quốc tế . Ấn phẩm này là hướng dẫn về ISO 45001 cho các tổ chức nhỏ hơn.  

Hướng dẫn này dành cho ai?

Chủ sở hữu và người quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, không phân biệt lĩnh vực

Tại sao bạn nên sử dụng hướng dẫn này?

Nó cung cấp hướng dẫn thực tế, từng điều khoản cho các tổ chức nhỏ hơn để giúp họ thực hiện hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S).

Được viết bằng ngôn ngữ đơn giản, nó giải thích ý định của mỗi điều khoản và tại sao nó quan trọng, sau đó tiếp tục đưa ra các ví dụ về cách các yêu cầu có thể được đáp ứng.

OH&S thường bị bỏ qua trong các doanh nghiệp nhỏ hơn. Với lực lượng lao động nhỏ hơn, hiếm khi có chuyên môn OH&S tại chỗ và tổ chức đang tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. OH&S có thể được coi là sự tiêu hao tài nguyên hoặc sự xao lãng. Tuy nhiên, các tổ chức nhỏ hơn phải chịu một số lượng không tương xứng về thương tích tại nơi làm việc và sức khỏe kém và, ngoài chi phí nhân lực, các tổ chức này mất rất nhiều năng suất do đó.

Hướng dẫn này nhằm khuyến khích các tổ chức nhỏ hơn thiết kế một hệ thống quản lý OH&S phù hợp với tình hình cá nhân của họ và phù hợp với ISO 45001 mà không làm cho hệ thống này trở nên không cân xứng, quá tốn kém hoặc tốn nhiều giấy tờ.

Việc sử dụng nó sẽ giúp cải thiện hiệu suất OH&S, thay vì chỉ đánh dấu vào các hộp kiểm để phù hợp với tiêu chuẩn. Các kết quả, nếu được tiếp cận như dự định, sẽ là một nơi làm việc lành mạnh và an toàn hơn, ít mất thời gian hơn, ít luân chuyển nhân viên hơn và ổn định hơn để cho phép tổ chức tiếp tục với mục đích cốt lõi của mình.

LƯU Ý: Hướng dẫn KHÔNG bao gồm các yêu cầu hoặc văn bản từ ISO 45001

 ISO 45001: 2018 đóng góp vào Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc 3 về đảm bảo cuộc sống lành mạnh và thúc đẩy phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi vì nó giúp cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan