0976.389.199
Thực hiện áp dụng hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001

Thực hiện áp dụng hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001

Hoạch định tương lai của bạn với việc áp dụng ISO 14001 đối với doanh nghiệp của bạn. Hãy làm việc với chúng tôi để xây dựng một hệ thống quản ly môi trường để có thể giảm sự lãng phí và nhân đôi cơ hội kinh doanh.

Bạn đã sẵn sàng để thực hiện?

Quản lý môi trường một cách hiệu quả trở nên dễ dàng hơn với vệc mua sắm cho toàn bộ doanh nghiệp của bạn. Và chúng tôi hiểu rằng mỗi tổ chức – lớn hay nhỏ - thì ở mỗi giai đoạn khác nhau với kế hoạch môi trường của họ. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi giới thiệu những gói mà chỉ dành riêng cho bạn. Một gói ISO 14001 có thể bao gồm những dịch vụ cụ thể mà doanh nghiệp của bạn đang cần để đạt được sự quản lý môi trường trong nhóm của thế giới – giảm chi phí dịch vụ mà bạn không cần thiết cũng như vượt qua những thử thách đặc biệt.

Chúng tôi sẽ giúp bạn định hình hoạch định dự án ISO 14001, làm việc với hệ thống mà bạn đã có. Và sẽ giúp bạn hướng dẫn toàn bộ doanh nghiệp thông qua quá trình thực hiện.


Quản lý môi trường đối với các SME

ISO 14001 phù hợp với tất cả công ty và quy mô, chúng tôi có thể giúp bạn vượt qua những thử thách đặc biệt mà một công ty nhỏ hơn đối mặt.

Hãy xem chúng tôi có thể giúp SME như thế nào >


Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Ví dụ thực tiễn của khách hàng - PSA

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản PSA là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco). Trong lĩnh vực vận hành, quản lý tòa nhà,suất ăn văn phòng    nh thông qua quá trình giảm thiểu chất thải. Các chứng chỉ đã được lựa chọn để đảm bảo rằng tất cả đều tuân thủ các quy định về môi trường.

Đọc toàn bộ ví dụ thực tiễn (PDF) >


Những khoá đào tạo giúp bạn thực hiện ISO 14001

Quản lý môi trường ISO 14001 có thể được áp dụng đối với các tổ chức ở tất cả các quy mô và các ngành, và việc đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho tất cả các trình độ kinh nghiệm.

Xem tất các đào tạo ISO 14001 >


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >


Bước kế tiếp

Cho dù Doanh nghiệp đang bắt đầu quá trình chứng nhận hay mong muốn chuyển đổi, chỉ cần thảo luận về các phương án của doanh nghiệp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để được hướng dẫn 

Yêu cầu báo giá chứng nhận >


Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin qua số điện thoại:

Số điên thoại: 0976389199

Email: contacts@isocert.org.vn >


Yêu cầu báo giá

Khám phá chi phí chứng nhận ISO 14001.

Yêu cầu báo giá >


Tài liệu ISO 14001

Xem tất cả các tài liệu có sẵn của ISO 14001 >

Hướng dẫn áp dụng ISO 14001 (PDF) >

Danh mục tự đánh giá ISO 14001 (PDF) >

Lợi ích và đặt điểm ISO 14001 (PDF) >

Tài liệu ISO 14001 >

Hướng dẫn chuyển đổi ISO 14001:2015 >

Lộ trình chuyển đổi ISO 14001:2015 >

Hướng dẫn chuyển đổi ISO 14001:2015 tiếng việt >

Lộ trình chuyển đổi ISO 14001:2015 tiếng việt >

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan