0976.389.199
Thực hiện Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp ISO 45001

Thực hiện Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp ISO 45001

Chúng tôi có các nguồn lực và dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời để giúp bạn bắt đầu triển khai ISO 45001 vào tổ chức của mình.

Bạn cần phải:

  • Hoàn thành bảng câu hỏi tự đánh giá ISO 45001 tùy chọn để đánh giá mức độ công việc bạn đã hoàn thành để đáp ứng các yêu cầu chứng nhận và những việc còn phải làm. 

Tải bảng câu hỏi tự đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu ISO 45001 tại đây >

  • Đảm bảo tổ chức của bạn hiểu các nguyên tắc của ISO 45001, vai trò của các cá nhân cần thực hiện và xem xét các hoạt động và quy trình của bạn theo tiêu chuẩn. Nếu bạn cần cho lãnh đạo cao nhất của mình biết thêm về tiêu chuẩn, hãy tải xuống và chia sẻ bản tóm tắt về ISO 45001 của Giám đốc điều hành của chúng tôi

Chúng tôi giúp bạn:

  • Biết những việc cần làm để thực hiện thành công tiêu chuẩn tại khóa đào tạo Thực hiện ISO 45001 
  • Hiểu rõ nơi hệ thống quản lý OH&S của bạn vẫn cần hoạt động để được chứng nhận, hãy liên hệ với chúng tôi để đăng ký đánh giá khoảng cách tùy chọn hoặc tải xuống bản sao Hướng dẫn triển khai ISO 45001 của chúng tôi

Xem thêm Hướng dẫn triển khai ISO 45001 >

Các mẹo hàng đầu để triển khai ISO 45001

  • Nhận cam kết và hỗ trợ từ quản lý cấp cao
  • Thu hút toàn bộ doanh nghiệp bằng giao tiếp nội bộ tốt
  • So sánh các hệ thống hiện có của bạn với các yêu cầu ISO 45001
  • Thành lập nhóm thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất
  • Vạch ra và chia sẻ vai trò, trách nhiệm và thang thời gian
  • Các yêu cầu của ISO 45001

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 >

Các khóa đào tạo ISO 45001 >

Cách đạt chứng nhận ISO 45001 >

Chuyên đề ISO 45001 >

Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan