HSE

Nội dung quan trọng nhất

Chuẩn bị cho ISO 45001 - 6 bước để chuyển đổi thành công.

Sau khi công bố ISO 45001, OHSAS 18001 sẽ bị thu hồi và sẽ có một khoảng thời gian ba năm di chuyển được phép để các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 nâng cấp hệ thống quản lý OH&S của họ. Đừng chậm trễ - hãy bắt đầu nâng cấp ngay hôm nay

Thực hiện Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp ISO 45001

Chúng tôi có các nguồn lực và dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời để giúp bạn bắt đầu triển khai ISO 45001 vào tổ chức của mình.

Tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên đưa ra hướng dẫn thực tế về quản lý sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc

29/03/2021

Chứng nhận hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp ISO 45001 thật đơn giản. Bạn sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc khách hàng BSI, một chuyên gia đáng tin cậy với kinh nghiệm trong ngành liên quan đến doanh nghiệp của bạn, người có thể hướng dẫn bạn trong suốt quá trình.

29/03/2021

Sau khi công bố ISO 45001, OHSAS 18001 sẽ bị thu hồi và sẽ có một khoảng thời gian ba năm di chuyển được phép để các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 nâng cấp hệ thống quản lý OH&S của họ. Đừng chậm trễ - hãy bắt đầu nâng cấp ngay hôm nay

26/03/2021

Chúng tôi có các nguồn lực và dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời để giúp bạn bắt đầu triển khai ISO 45001 vào tổ chức của mình.

26/03/2021

Với việc xuất bản gần đây hướng dẫn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ, bài đăng trên blog này thảo luận tại sao OH&S lại quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

25/03/2021

Sức khỏe và an toàn là một vấn đề quan trọng đối với các tổ chức vừa và nhỏ, một phần bởi vì đó là một vấn đề lớn. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, hàng năm có khoảng 2,3 triệu người chết vì tai nạn lao động hoặc bệnh tật. Con số này tính ra hơn 6.000 ca tử vong mỗi ngày.

25/03/2021

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ, mặc dù họ có thể không nhận ra điều đó, và ISO 45001 là một cách tuyệt vời để họ giải quyết OH&S, mặc dù họ cũng có thể không nhận ra điều này. Bài đăng trên blog này giải thích tại sao.

25/03/2021

Chúng tôi có một hướng dẫn mới cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ hơn trợ giúp thiết thực với OH&S

25/03/2021

Bạn muốn hiểu thêm về ISO 45001 và cách bạn có thể giới thiệu nó với tổ chức của mình? Đây là cách chúng tôi có thể giúp bạn bắt đầu làm việc với nó ngay hôm nay.

25/03/2021

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !