0976.389.199
Tiêu chuẩn Chứng nhận An toàn Thực phẩm

Tiêu chuẩn Chứng nhận An toàn Thực phẩm

Ngành công nghiệp thực phẩm luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu và các quy định được đưa ra để kiểm soát điều này một cách nghiêm ngặt. Các tiêu chuẩn chính không tập trung vào “chất lượng” (nghĩa là đảm bảo hương vị ngon) mà tập trung vào “an toàn”.

An toàn thực phẩm liên quan đến sự hiện diện của các mối nguy do thực phẩm gây ra trong thực phẩm tại điểm tiêu thụ. Thực phẩm đến tay người tiêu dùng thông qua chuỗi cung ứng có thể liên kết nhiều đối tượng khác nhau. Một mắt xích yếu có thể dẫn đến thực phẩm không an toàn, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vì các mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra trong chuỗi thực phẩm ở bất kỳ giai đoạn nào, nên việc kiểm soát đầy đủ trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều cần thiết. Điều này đòi hỏi tất cả các bên tham gia phải thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm vì an toàn thực phẩm là trách nhiệm chung của tất cả các bên trong chuỗi thực phẩm bao gồm nhà cung ứng nguyên vật liệu, nhà sản xuất, nhà vận chuyển và bảo quản, nhà thầu phụ, cửa hàng bán lẻ và dịch vụ thực phẩm và các nhà cung cấp dịch vụ.

Để cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu, các doanh nghiệp phải bắt kịp xu hướng và nhu cầu thị trường ngày càng tăng, đồng thời phải chứng minh rằng các sản phẩm, quy trình và dịch vụ của họ đáp ứng mức độ an toàn và chất lượng cao nhất.

ISOCERT cung cấp cho các doanh nghiệp khác nhau và ngành công nghiệp thực phẩm các giải pháp đánh giá và chứng nhận đối với nhiều chương trình chứng nhận an toàn thực phẩm và chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm theo một loạt các tiêu chuẩn được quốc tế và khu vực công nhận như:

• FSSC 22000 - một chương trình được công nhận bởi Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI).

• ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

• HACCP - Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

• GMP - Thực hành sản xuất tốt


1. Thực hành Sản xuất Tốt

Việc thiết lập một hệ thống GMP tương đối dễ dàng. Nó chủ yếu bao gồm ba yếu tố sau:

  • Vệ sinh cá nhân
  • Vệ sinh cơ sở
  • Vệ sinh chuẩn bị

Hầu hết các nhà máy sản xuất thực phẩm đều áp dụng GMP, nhưng hiếm khi một cách có hệ thống (có giám sát, theo dõi các hành động khắc phục, v.v.). 

 

2. Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn

Một chương trình HACCP yêu cầu phân tích tất cả các vấn đề tiềm ẩn đối với từng sản phẩm. 

Đối với mỗi quy trình, công ty phải:

  • Liệt kê các bước quy trình
  • Đối với mỗi bước của quy trình, hãy liệt kê các mối nguy tiềm ẩn về vật lý, hóa học và sinh học
  • Quyết định cái nào là quan trọng (những cái nào có khả năng xảy ra cao x điểm mức độ nghiêm trọng)
  • Các mối nguy không nghiêm trọng có thể được kiểm soát một cách đơn giản bởi GMP (được gọi là “PRP” cho “chương trình tiên quyết” trong ISO 22001)

Các mối nguy quan trọng phải được kiểm soát theo cách có thể đo lường được, với (các) mục tiêu và khả năng chịu đựng. 

 

3. ISO 22000

Tiêu chuẩn này bao gồm GMP, HACCP, cùng với một số yêu cầu khác gần như tương tự như ISO 9001 (xem xét của ban lãnh đạo, đánh giá nội bộ…)

Hầu hết các nhà máy thực phẩm đã áp dụng hệ thống HACCP cũng được chứng nhận ISO 22000.

 

4. FSSC 22000 

Chương trình an toàn thực phẩm được công nhận toàn cầu bao gồm các yêu cầu của ISO 22000, PRPs và thêm các yêu cầu bổ sung để đảm bảo tính nhất quán, toàn vẹn, cung cấp quyền điều hành và quản lý chương trình.


Dịch vụ chứng nhận của ISOCERT giúp các nhà khai thác thể hiện cam kết của họ về chất lượng và an toàn thực phẩm và sẽ cho phép bạn giảm thiểu rủi ro, đạt được sự tuân thủ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động, đạt được niềm tin của KH, cắt giảm chi phí nguyên vật liệu, chi phí thu hồi sản phẩm, khẳng định uy tín trên thị trường và đảm bảo tính bền vững, do đó đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng, yêu cầu quy định của bạn và tiếp cận các thị trường mới và toàn cầu.

 

ISOCERT - Sự khác biệt đến từ CHẤT LƯỢNG

 

Bài viết liên quan