0976.389.199
Tìm hiểu thêm về ISO 45003, tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên đưa ra hướng dẫn thực tế về quản lý sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc

Tìm hiểu thêm về ISO 45003, tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên đưa ra hướng dẫn thực tế về quản lý sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc

Tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên đưa ra hướng dẫn thực tế về quản lý sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc

ISO 45003 là gì?

ISO 45003 là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên đưa ra hướng dẫn thực tế về quản lý sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc. Nó cung cấp hướng dẫn về quản lý rủi ro tâm lý xã hội, như một phần của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Nó bao gồm:

Thông tin về cách nhận biết các mối nguy tâm lý xã hội có thể ảnh hưởng đến người lao động, chẳng hạn như những mối nguy phát sinh khi làm việc tại nhà

Đưa ra các ví dụ về các hành động hiệu quả - thường đơn giản - có thể được thực hiện để quản lý những điều này và cải thiện phúc lợi của nhân viên

Nó dành cho ai?

ISO 45003 được viết để giúp các tổ chức sử dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp dựa trên ISO 45001 về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

Nó cũng sẽ hữu ích cho các tổ chức chưa triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

ISO 45003 hiện đang ở giai đoạn 'dự thảo' (Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế (DIS)), có nghĩa là nó có độ chính xác về mặt kỹ thuật là 95%, vì vậy nội dung cốt lõi sẽ không thay đổi. Điều này có nghĩa là các tổ chức có thể bắt đầu sử dụng tiêu chuẩn ngay bây giờ để giúp bảo vệ và hỗ trợ người lao động khỏi các bệnh lý tâm thần phát sinh tại nơi làm việc. Dự kiến, DIS / ISO 45003 sẽ được xuất bản thành Tiêu chuẩn quốc tế đầy đủ vào mùa hè năm 2021.

Tại sao ISO 45003 lại tốt cho tổ chức của bạn?

Hỗ trợ sức khỏe tinh thần trong tổ chức của bạn chưa bao giờ quan trọng hơn thế.

Ngoài việc giúp bạn xây dựng một môi trường làm việc tích cực, một khuôn khổ quản lý sức khỏe tâm lý và sự an toàn có thể giúp cải thiện khả năng phục hồi của tổ chức và nâng cao hiệu suất và năng suất.

Các lợi ích khác bao gồm:

  • Mức độ nỗ lực tùy ý
  • Cải thiện tuyển dụng, giữ chân và đa dạng
  • Tăng cường sự tham gia của nhân viên
  • Tăng cường đổi mới
  • Tuân thủ pháp luật
  • Giảm sự vắng mặt do căng thẳng tại nơi làm việc, kiệt sức, lo lắng và trầm cảm
  • Mục tiêu SDG

ISO 45003 hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc như thế nào?

Các tổ chức cam kết phát triển bền vững đang ngày càng điều chỉnh các chiến lược công ty của họ phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs). ISO 45003 thể hiện cam kết của tổ chức trong việc đảm bảo các điều kiện làm việc tốt, sức khỏe và hạnh phúc.

Đối với các tổ chức đang tìm cách nâng cao hồ sơ ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), việc thực hiện ISO 45003 và sự liên kết của nó với các SDG sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các cổ đông và các bên liên quan bao gồm cả nhân viên rằng họ thực sự quan tâm đến nhân viên của mình.

Nơi làm việc hạnh phúc

Một hướng dẫn đầy đủ thông tin với cái nhìn sau sắc để hỗ trợ sự tập trung ngày càng tăng vào phúc lợi nơi làm việc. 

Đọc thêm >

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan