0976.389.199
Tư duy dựa trên rủi ro thay thế hành động phòng ngừa trong ISO 9001:2015

Tư duy dựa trên rủi ro thay thế hành động phòng ngừa trong ISO 9001:2015

Tư duy dựa trên rủi ro là việc tiếp cận với rủi ro, thực hiện các hành động phòng ngừa để loại trừ những việc không đáp ứng yêu cầu còn tiềm ẩn trong tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích những việc không phù hợp xảy ra và hành động để ngăn chặn sự tái diễn của những việc không phù hợp ảnh hưởng tới những việc phù hợp.

Tư duy dựa trên rủi ro trong ISO 9001:2015 là gì?

Tư duy dựa trên rủi ro là việc tiếp cận với rủi ro, thực hiện các hành động phòng ngừa để loại trừ những việc không đáp ứng yêu cầu còn tiềm ẩn trong tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích những việc không phù hợp xảy ra và hành động để ngăn chặn sự tái diễn của những việc không phù hợp ảnh hưởng tới những việc phù hợp.

Tư duy dựa trên rủi ro sẽ thực hiện theo quy trình: Xác định – Ghi lại – Loại bỏ – Giảm thiểu rủi ro

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: Trao giấy chứng nhận ISO 9001

Hành động phòng ngừa trong ISO 9001:2015 là gì?

Hành động phòng ngừa là hành động nhằm loại bỏ những nguyên nhân của sự không phù hợp còn tiền ẩn hoặc các tình huống không mong muốn còn tồn tại trong tổ chức/Doanh nghiệp.

Quy trình hành động phòng ngừa: Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp – hành động loại bỏ.

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: Giấy chứng nhận ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

Tại sao cần phải tư duy dựa trên rủi ro thay thế hành động phòng ngừa trong ISO 9001:2015?

Tư duy dựa trên rủi ro sẽ tuân thủ theo các yêu cầu mới trong ISO 9001:2015. Do nhóm quản lý hàng đầu tham gia vào quy trình xác định rủi ro, ghi lại, loại bỏ và giảm thiểu rủi ro sẽ hiệu quả hơn so với việc chỉ xác định nguyên nhân và loại bỏ chúng trong hành động phòng ngừa.

Việc xác định rủi ro sẽ được một nhóm quản lý tạo ra một diễn đàn để xác định rủi ro tại các cuộc họp quản lý thường xuyên. Và phải đảm bảo được rằng tất cả các nhân viên ở cấp thấp hơn sẽ có những kênh để họ có thể đưa ra những ý kiến cho quản lý xem xét. Khi đã có hai quy trình này, các Tổ chức/Doanh nghiệp sẽ có một quy trình tư duy dựa trên rủi ro của người dùng do đội quản lý, người nắm giữ tất cả các kiến thức chiến lược quan trọng về các mối đe dọa đối với doanh nghiệp, và được hỗ trợ bởi thông tin từ tất cả các cấp – một số trong đó trước đây có thể vẫn chưa được biết đến với họ.

Việc tư duy dựa trên rủi ro sẽ thực hiện ở cấp độ cao hơn và thực hiện do nhóm quản lý có tất cả các thông tin có sẵn, lọc tất cả từ những rủi ro cao nhất đến những rủi ro thấp. Sau đó đưa ra các hành động tiếp theo, không khó để thấy rằng các hành động và mục tiêu được ghi chép lại sẽ hiệu quả hơn trên cơ sở toàn công ty so với quy trình hành động phòng ngừa.

Thời điểm nào nên suy nghĩ dựa trên rủi ro trong ISO 9001:2015?

Sẽ phải có thời gian để chuyển tiếp từ hành động phòng ngừa sang tư duy dựa trên rủi ro. Và ít nhất sẽ là khoảng 3 năm. Tuy nhiên, sẽ có những thay đổi có lợi trong tiêu chuẩn mới mà các Tổ chức/Doanh nghiệp cần bắt đầu càng sớm càng tốt.

Khuyến khích đội ngũ quản lý hàng đầu trong công ty nên nắm bắt được tất cả những thay đổi trong yêu cầu lãnh đạo mới trong ISO 9001:2015 kết hợp với một quy trình tư duy dựa trên rủi ro thì mới có thể hoàn hảo được. Các Tổ chức/Doanh nghiệp càng thực hiện việc điều chỉnh, thay đổi càng sớm thì việc tránh được các mối đe dọa, rủi ro trong nội bộ sẽ càng được loại bỏ sớm.

Hầu hết tất cả chúng ta đều biết rằng, ở đâu có rủi ro thì ở đó sẽ có cơ hội để phát triển. Do vậy, việc tư duy dựa trên rủi ro chính là một bước ngoặt cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng. Việc loại bỏ và giảm thiểu các rủi ro luôn đảm bảo sự phát triển cho công ty và là cơ hội để tổ chức phát triển hơn nữa.

ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn đảm bảo cho các tổ chức/ Doanh nghiệp được bảo vệ, cải thiện và có những cơ hội mới để phát triển. Những thay đổi này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tôt chức/ Doanh nghiệp hiện nay.

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: Giấy chứng nhận ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

BKHCN - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận, chứng nhận Tổ chức chứng nhận ISOCERT đánh giá, chứng nhận ISO 9001 đối với tổng hợp đa ngành. Quý Tổ chức/Doanh nghiệp có nhu cầu được đánh giá và cấp giấy chứng nhận và sử dụng dấu chứng nhận HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG vui lòng liên hệ hotline 0916 239 199 hoặc Email contacts@isocert.org.vn để được hỗ trợ. 

Tin tức liên quan