0976.389.199
Viện Nghiên Cứu Da Giầy (LSI) đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Viện Nghiên Cứu Da Giầy (LSI) đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Ngày 21 tháng 08 năm 2021, Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT vừa cấp chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý Chất lượng cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực da giày của Viện Nghiên Cứu Da - Giầy (LSI).

Viện Nghiên cứu Da - Giầy là Viện được thành lập từ năm 1973, là cơ quan nghiên cứu triển khai Khoa Học Công Nghệ đầu ngành trong lĩnh vực da – giầy trực thuộc Bộ Công Thương.

Bên cạnh việc nghiên cứu ứng dụng, Viện tập trung chủ yếu vào nghiên cứu phát triển các công nghệ, hoàn thiện công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; tập trung hoàn thiện các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như: các loại da đặc chủng (da cá sấu, da đà điểu), các loại giầy dép thời trang cao cấp; xây dựng cơ chế chính sách; cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng giáo án điện tử, từ điển điện tử… 

Viện Nghiên Cứu Da Giầy là đơn vị đi đầu tiên phong trong việc nâng cao chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 đã giúp LSI tăng cường cải tiến hoạt động trong quản trị điều hành, quản lý chất lượng và tăng hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên. 

Nắm được chính sách và mục tiêu chất lượng làm công cụ định hướng cho đơn vị và nhân viên của Viện Nghiên Cứu Da Giầy để cùng nhìn về một hướng là: tập trung vào chất lượng sản phẩm và phục vụ khách hàng tốt hơn. Thay đổi thế giới quan, góc độ nhìn nhận của cán bộ công nhân viên về vấn đề chất lượng là yếu tố sống còn của LSI. Đồng thời chuẩn hóa các quá trình, cách lưu trữ tài liệu, hồ sơ và cải tiến liên tục một cách có hệ thống tất cả các mặt từ quá trình đến con người để giúp LSI ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Việc đạt được chứng nhận ISO 9001 là một bằng chứng cho thấy hệ thống quản lý tại Viện Nghiên Cứu Da Giầy (LSI) đang được vận hành và kiểm soát một cách khoa học và chặt chẽ theo tiêu chuẩn quản lý ISO 9001:2015.

Áp dụng tiêu chuẩn quản lý toàn cầu vào quá trình sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nhằm đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng. Từng bước góp phần xây dựng hình ảnh ngành da - giầy Việt Nam đủ chuẩn mực vươn tầm thế giới.

 

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật: 2021-09-11 23:07:35

Bài viết liên quan