0976.389.199
VinBigData: Dữ Liệu Lớn Và Trí Tuệ Nhân Tạo Được Bảo Mật An Toàn Nhờ ISO 27001

VinBigData: Dữ Liệu Lớn Và Trí Tuệ Nhân Tạo Được Bảo Mật An Toàn Nhờ ISO 27001

VinBigData đã lựa chọn ISOCERT - Tổ chức Chứng nhận và Giám định Quốc tế, một trong số ít những tổ chức có đầy đủ năng lực đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 27001, ISOCERT tự hào đã đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực, quy mô… tiếp cận những mô hình quản lý tiên tiến nhất để đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý và sản phẩm.

Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin được Công ty Cổ phần VinBigData xây dựng và thực hiện, tiến tới đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 27001.

Dịch vụ liên quan

Bài viết liên quan

icon zalo
ajax-loader