0976.389.199
19 câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng hay gặp nhất

19 câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng hay gặp nhất

Danh sách tổng hợp 19 câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng có đáp án gồm các kiến thức về chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng, chi phí chất lượng,... Giúp bạn đọc ôn tập có thêm kiến thức, nâng cao hiểu biết về chất lượng. 

Danh sách tổng hợp 19 câu hỏi trắc nghiệm về chi phí chất lượng có đáp án gồm các kiến thức về chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng, chi phí chất lượng,... Giúp bạn đọc ôn tập có thêm kiến thức, nâng cao hiểu biết về chất lượng. 

Để làm bài tập trắc nghiệm hiệu quả bạn nên đọc kỹ câu hỏi và tự trả lời sau đó so sánh với đáp án. Nào chúng ta cùng nhau khám phá các câu hỏi về chi phí chất lượng nào?

Câu 1: Chi phí chất lượng nào không thể cắt giảm được đối với quản lý chất lượng?

A. Chi phí sai hỏng bên ngoài

B. Chi phí thẩm định

C. Chi phí sai hỏng bên trong

D. Chi phí phòng ngừa

Câu 2. Mục tiêu chính của "nhóm chất lượng" nhằm?

A. Đáp ứng phong trào thi đua nhằm nâng cao năng suất lao động

B. Khuyến khích tinh thần làm việc tập thể

C. Đào bới công việc để tìm ra những điểm không phù hợp giúp cải tiến không ngừng.

D. Tìm kiếm nhân sự để bố trí vào vị trí quản lý quan trọng trong tương lai

Câu 3: ....Là mức độ quan trọng của từng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuộc hệ thống, quá trình sản phẩm

A. Hệ số mức chất lượng

B. Hệ số chất lượng

C. Trình độ chất lượng

D. Trọng số

Câu 4: Mô hình SERVQUAL về chất lượng dịch vụ gồm:

A. 5 yếu tố và 20 biến quan sát

B. 5 yếu tố và 22 biến quan sát

C. 6 yếu tố và 22 biến quan sát

D. 6 yếu tố và 22 biến quan sát

 

Câu 5: Bước cuối cùng trong các bước quản lý chất lượng sản phẩm là: 

A. Điều tra và dự báo những nhu cầu phát sinh của thị trường 

B. Tổ chức hệ thống phòng ngừa 

C. Xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm 

D. Theo dõi chất lượng

Câu 6: Bước đầu tiên trong các bước quản lý chất lượng sản phẩm là:

A. Xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm 

B. Triển khai và thiết kế sản phẩm 

C. Theo dõi chất lượng 

D. Tổ chức hệ thống phòng ngừa

Câu 7: Chất lượng có thể được lượng hóa và thể hiện bằng công thức nào sau đây: 

A. Q = PB → 1 

B. Q = PB > 1 

C. Q = PB > 0 

D. Q = PB = 1

Câu 8: Chất lượng có thể được lượng hóa và thể hiện bằng công thức Q = PB Nếu Q = 1 có nghĩa là: 

A. Người tiêu dùng được thỏa mãn hoàn toàn 

B. Người tiêu dùng chưa được thỏa mãn 

C. Người tiêu dùng đang mong đợi được thỏa mãn hoàn toàn 

D. Người tiêu dùng không có nhu cầu

Câu 9: Nhận định nào sau đây không thuộc đặc điểm của “đảm bảo chất lượng”?

A. Đảm bảo chất lượng là kết quả sản xuất 

B. Đảm bảo chất lượng là kết quả của kiểm tra 

C. Đảm bảo chất lượng là không thay đổi chất lượng sản phẩm 

D. Đảm bảo chất lượng là ngăn chặn sai lệch

Câu 10: Nhận định nào sau đây không thuộc đặc điểm của “kiểm soát chất lượng”? A. Kiểm soát chất lượng là ngăn chặn sai lệch B. Kiểm soát chất lượng là phân biệt sai lệch C. Kiểm soát chất lượng là kết quả sản xuất D. Kiểm soát chất lượng là có thể thay đổi chất lượng sản phẩm

Câu 10: Nhận định nào sau đây không thuộc đặc điểm của “kiểm soát chất lượng”? 

A. Kiểm soát chất lượng là ngăn chặn sai lệch 

B. Kiểm soát chất lượng là phân biệt sai lệch 

C. Kiểm soát chất lượng là kết quả sản xuất 

D. Kiểm soát chất lượng là có thể thay đổi chất lượng sản phẩm

Câu 11: Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của Act (A) là:

 A. Yêu cầu; Đánh giá 

B. Biện pháp cải tiến; Kiểm soát quá trình 

C. Xác định yêu cầu; đo, đánh giá 

D. Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá

Câu 12: Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của Check (C) là: 

A. Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá 

B. Kiểm soát quá trình 

C. Biện pháp cải tiến; Kiểm soát quá trình 

D. Xác định yêu cầu; đo; đánh giá

Câu 13: Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của Do (D) là: 

A. Xác định yêu cầu; đo, đánh giá; Biện pháp cải tiến; Kiểm soát quá trình 

B. Thiết kế; Giá 

C. Yêu cầu; Đánh giá 

D. Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá

Câu 14: Trong các chỉ tiêu chất lượng cần đánh giá theo PDCA, chỉ tiêu của P (Plan) là: 

A. Thiết kế; Cung ứng; Sự phù hợp; Giá 

B. Yêu cầu; Đánh giá 

C. Xác định yêu cầu; đo, đánh giá 

D. Thiết kế; Cung ứng

Câu 15: Trong các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm, giai đoạn cần liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm là: 

A. Giai đoạn phát triển 

B. Giai đoạn xuất phát 

C. Giai đoạn bão hòa 

D. Giai đoạn diệt vong

Câu 16: Sự hao mòn của máy móc thiết bị là: 

A. biến đổi không ngẫu nhiên 

B. biến đổi ngẫu nhiên 

C. biến đổi bất thường 

D. biến đổi do thời tiết

Câu 17: Ngày làm việc không lỗi” là một sự kiện được tổ chức trong khoảng thời gian: 

A. một ngày làm việc 

B. một tuần làm việc 

C. một tháng làm việc 

D. một ca làm việc

Câu 18: Trong nguyên tắc đảm bảo bảo chất lượng, những ai phải có trách nhiệm trong đảm bảo chất lượng? 

A. Nhà sản xuất, nhà cung ứng 

B. Nhà sản xuất, nhà phân phối 

C. Nhà cung ứng, nhà phân phối 

D. Đội ngũ lãnh đạo cao nhất, nhà cung ứng

 

Câu 19: Trong nguyên tắc đảm bảo bảo chất lượng, những ai phải có trách nhiệm trong đảm bảo chất lượng? 

A. Nhà sản xuất, nhà cung ứng 

B. Nhà sản xuất, nhà phân phối 

C. Nhà cung ứng, nhà phân phối 

D. Đội ngũ lãnh đạo cao nhất, nhà cung ứng

 

Hãy để lại bình luận để nhận được đáp án chi tiết và tài liệu về ISO, về chi phí chất lượng. Với sứ mệnh nâng cao chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của chất lượng, ISOCERT có nhiều khóa học đào tạo ISO nâng cao chất lượng, khóa học chuyên gia đánh giá nội bộ, cấp chứng chỉ ISO cho chuyên gia phù hợp với bạn.

Tìm hiểu thêm về ISOCERT ACADEMY tại đây.

Ngày cập nhật: 17-09-2021

Bài viết liên quan