0976.389.199
3 tiêu chuẩn ISO giúp bạn quản lý chuỗi cung ứng của mình

3 tiêu chuẩn ISO giúp bạn quản lý chuỗi cung ứng của mình

Tiêu chuẩn ISO hiện đại về quản lý chuỗi cung ứng thừa nhận rằng việc tuân thủ không thể xảy ra trong môi trường chân không. Quản lý chất lượng đối với bạn cũng phải liên quan đến quản lý chất lượng đối với các nhà cung cấp các nguyên vật liệu và dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cần để hoạt động.

Quản lý chuỗi cung ứng của tổ chức bạn có thể được tăng cường với việc công nhận ISO chính xác, đây là một công cụ mạnh mẽ để cải tổ cách thức hoạt động của doanh nghiệp bạn.

Tiêu chuẩn ISO hiện đại về quản lý chuỗi cung ứng thừa nhận rằng việc tuân thủ không thể xảy ra trong môi trường chân không. Quản lý chất lượng đối với bạn cũng phải liên quan đến quản lý chất lượng đối với các nhà cung cấp các nguyên vật liệu và dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cần để hoạt động.

Chúng tôi xem xét 3 tiêu chuẩn ISO hàng đầu mà bạn có thể đạt được để không chỉ nâng cao hoạt động của chính mình mà còn tăng cường khả năng nắm bắt, cắt giảm rủi ro và gắn kết an ninh trong toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn.


1. ISO 22301

Bạn sẽ làm gì nếu một nhà cung cấp chính bị phá sản vào ngày mai? Hay một đợt giao hàng quan trọng đã bị trì hoãn trong quá khứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu nguồn điện của bạn đột ngột bị cắt?

ISO 22301, tiêu chuẩn liên tục trong kinh doanh, được thiết kế để đảm bảo bạn có câu trả lời cho những câu hỏi đó.

Công nhận theo tiêu chuẩn có nghĩa là:

  • Xác định các quy trình quan trọng mà doanh nghiệp của bạn cần để tiếp tục hoạt động
  • Đánh giá các rủi ro liên quan chính cho mỗi quá trình bằng Phân tích tác động kinh doanh
  • Xây dựng và thử nghiệm một kế hoạch liên tục để đảm bảo các quy trình quan trọng của bạn tiếp tục hoạt động

Đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng là yếu tố cốt lõi của ISO 22301.

Chuyến gia đánh giá ISO 22301 sẽ mong đợi thấy rằng bạn đã cân nhắc cách giải quyết bất kỳ sự kiện nào làm gián đoạn khả năng làm việc của nhà cung cấp đối với bạn, từ gián đoạn vận chuyển và thiên tai đến sụp đổ tài chính và lỗi công nghệ.

Công nhận tiêu chuẩn là một cách tuyệt vời để cung cấp cho doanh nghiệp của bạn một cách tiếp cận linh hoạt hơn, thuận tiện hơn đối với các nhà cung cấp của bạn và ngăn chặn sự phá vỡ không thể khắc phục được trong chuỗi cung ứng của bạn. Đưa các nhà cung cấp của bạn vào vòng lặp với các kế hoạch liên tục được chia sẻ và đánh giá rủi ro minh bạch sẽ chỉ làm cho hệ thống quản lý liên tục (BCMS) của doanh nghiệp bạn thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Xem thêm về Tiêu chuẩn ISO 22301 

2. ISO 27001

Chuỗi cung ứng ISO của bạn càng dài, phức tạp và trở nên quốc tế hơn, thì tính bảo mật của thông tin truyền qua nó càng yếu. Điều này khiến doanh nghiệp của bạn dễ bị vi phạm an ninh mạng, gặp phải các các cuộc tấn công từ bên ngoài và các rủi ro không lường trước được.

Một cuộc khảo sát năm 2018 cho thấy 56% tổ chức đã bị một trong các nhà cung cấp của họ vi phạm bảo mật và số lượng bên thứ ba trung bình có quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm là 471 trên mỗi công ty. Điều đó có nghĩa là hàng trăm mối đe dọa an ninh mạng tiềm ẩn hiện diện trong chuỗi cung ứng của bạn, điều này khiến cho hệ thống quản lý an ninh thông tin được chứng nhận theo ISO 27001 trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Hệ thống phần cứng và phần mềm, đặc biệt là dựa trên đám mây, là một yếu tố rủi ro chính cần xem xét vì có khả năng doanh nghiệp của bạn được cung cấp bởi ít nhất một bên thứ ba.

Bài viết liên quan: Chứng nhận ISO 27001 cho doanh nghiệp

3. ISO 14001

Các doanh nghiệp đang tìm cách giảm thiểu tác động đến môi trường và lượng khí thải carbon chỉ có thể tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ nhất có thể bằng cách thúc đẩy chuỗi cung ứng của họ tuân thủ theo các quy định này. Một trong những khách hàng của chúng tôi đã làm chính xác điều đó, khai thác sức mua lớn của khách hàng để tái cấu trúc chuỗi cung ứng của mình theo hướng các nhà cung cấp và quy trình hiệu quả hơn, ít lãng phí hơn. Cùng với những lợi ích môi trường rộng lớn, họ đã báo cáo việc giảm chi phí đáng kể do chất thải được cắt giảm.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng lợi nhuận và lợi ích công cộng không tạo thành một trò chơi có tổng bằng không. Các doanh nghiệp được chứng nhận có chuỗi cung ứng có ý thức về môi trường đã vượt trội hơn các doanh nghiệp khác khoảng 10% trên thị trường chứng khoán vào năm 2018, theo Bloomberg.

Thiết lập các mục tiêu và KPI chung, duy trì hiệu suất với chu trình PDCA và báo cáo minh bạch, thực hiện kế hoạch cải tiến được chia sẻ: đây là tất cả các thành phần quan trọng để thúc đẩy việc tuân thủ ISO 14001 đi sâu vào chuỗi cung ứng của bạn. Nhờ cái gọi là 'hiệu ứng tàu bò xanh', việc thúc đẩy tính bền vững của môi trường có xu hướng gây ra những làn sóng hành động ngoài tầm nắm bắt ngay của bạn, thúc đẩy sự cải thiện tích cực vượt xa các nhà cung cấp trực tiếp của bạn.

 

Clip: 3 Tiêu chuẩn ISO hàng đầu giúp bạn quản lý chuỗi cung ứng

 

Bài viết liên quan: Tiêu chuẩn ISO 14001 và cách để đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường

Ngày cập nhật: 2021-08-20 14:09:27

Bài viết liên quan