0976.389.199
Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về ISO 9001:2015 mới nhất

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về ISO 9001:2015 mới nhất

Câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001:2015 là một trong những tài liệu được nhiều người tìm hiểu nhất hiện nay. Đặc biệt là những người đảm nhiệm nhiệm vụ xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp. Hãy cùng tổng hợp một số câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001:2015 qua bài viết sau.

Giới thiệu sơ lược về tiêu chuẩn ISO 9001

Sở dĩ nhiều người tìm kiếm các bài tập ISO 9001 bởi đây là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. ISO 9001 phiên bản 2015 – Quality Management Systems – Requirements (Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu) được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO là phiên bản mới nhất hiện tại.

Trước đó Tổ chức ISO cũng đã ban hành 4 phiên bản cho tiêu chuẩn ISO 9001 lần lượt vào các năm 1987, 1994, 2000 và 2008. Việt Nam cũng ban hành các phiên bản tiếng Việt để hỗ trợ các tổ chức trong quá trình thực hiện. Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 có giá trị tương đương với ISO 9001:2015 được ban hành để thay thế cho TCVN ISO 9001:2008.

Tiêu chuẩn này quy định về các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng. Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng là quyết định mang tính chiến lược đối với mỗi doang nghiệp. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể cải tiến toàn bộ kết quả hoạt động của mình và đưa ra cơ sở chắc chắn cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Tiêu chuẩn này hướng đến việc thỏa mãn yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Cấp chứng chỉ ISO 9001 được thiết lập theo một khuôn khổ chung nhằm thống nhất giữa các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý. Một trong những yêu cầu quan trọng của ISO 9001:2015 là nâng cao nhận thức của toàn tổ chức. Các câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001 được sử dụng với những đối tượng của tổ chức cũng như cá nhân, chuyên gia muốn hiểu biết hơn về tiêu chuẩn này.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về ISO 9001:2015 mới nhất

Hệ thống những câu hỏi trắc nghiệm về ISO 9001 mới nhất thuộc về phiên bản hiện hành 2015. Cá nhân, tổ chức có thể sử dụng những câu hỏi này để nâng cao nhận thức, tăng vốn hiểu biết về tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Một số câu hỏi điển hình như sau:

1. Tại sao các tổ chức nên tích hợp nhiều hệ thống quản lý cùng 1 lúc:

 1. Do yêu cầu khách quan để phát triển trong tương lai của tổ chức
 2. Do yêu cầu của các tổ chức cấp giấy chứng nhận
 3. Do yêu cầu tiết kiệm nguồn lực mà vẫn mang lại hiệu quả
 4. Tất cả các đáp án trên

Đáp án: C

2. Các hệ thống quản lý mà các tổ chức thườngng tích hợp là:

 1. ISO 9000, OHSAS 18001, ISO 14001
 2. ISO 9001, OHSAS 18000, ISO 14001
 3. ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14000
 4. ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

Đáp án: D

3. Tích hợp các hệ thống quản lý giúp các Doanh nghiệp (DN) tiết kiệm được nguồn lực nào?

 1. Nhân lực, tài chính, thời gian
 2. Nhân lực. tài nguyên, thời gian
 3. Thị trường, tài chính, thời gian
 4. Thị trường, tài nguyên, thời gian

Đáp án: A

4. Tiêu chuẩn ISO 9001 ban hành lần 3 vào:

 1. Tháng 9 năm 2005
 2. Tháng 9 năm 2000
 3. Tháng 12 năm 2005
 4. Tháng 12 năm 2000

Đáp án: D

5. Có bao nhiêu tiêu chuẩn ISO 9000 được đề cập nhiều nhất:

 1. 5
 2. 6
 3. 7

Đáp án: A

6. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm những tiêu chuẩn nào?

 1. ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011
 2. ISO 9000, ISO 9001, ISO 9003, ISO 9004
 3. ISO 9001, ISO 9003, ISO 9004, ISO 19001
 4. ISO 9001, ISO 9004, ISO 19010, ISO 19011

Đáp án: A

7. Tiêu chuẩn ISO 9001 áp dụng theo chu trình PDCA gồm các bước theo thứ tự nào dưới đây:

 1. Hoạch định, kiểm tra, thực hiện, hành động 
 2. Thực hiện, kiểm tra, hoạch định, hành động
 3. Hoạch định, thực hiện, hành động, kiểm tra
 4. Hoạch định, thực hiện, kiểm tra, hành động

Đáp án: D

8. Tư duy dựa trên rủi ro áp dụng theo ISO 9001:2015 nhằm mục đích gì?

 1. Tư duy dựa trên rủi ro giúp tổ chức xác định những yếu tố có thể là nguyên nhân khiến các quá trình chệch khỏi kết quả hoạch định 
 2. Tư duy dựa trên rủi ro giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên nhân khiến hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức chệch khỏi kết quả đã hoạch định 
 3. Tư duy dựa trên rủi ro giúp tổ chức giúp tổ chức kiểm soát và phòng ngừa nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, tận dụng tối đa cơ hội khi chúng xuất hiện
 4. Tất cả các ý trên 

Đáp án: D

9.  Các nguyên tắc quản lý chất lượng bao gồm:

 1. Hướng vào khách hàng - Sự lãnh đạo - Tiếp cận theo quá trình - Sự tham gia của mọi người 
 2. Hướng vào khách hàng - Cải tiến - Sự lãnh đạo - Quyết định dựa trên bằng chứng - Sự tham gia của mọi người
 3. Hướng vào khách hàng - Sự lãnh đạo - Cải tiến - Quyết định dựa trên bằng chứng - Quản lý mối quan hệ
 4. Tất cả các ý trên 

Đáp án: D

10. Ý nào dưới đây đúng nhất về lợi ích của cách tiếp cận theo quá trình trong Hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9001:2015?

 1. Xem xét các quá trình về mặt giá trị gia tăng và giúp hiểu, nhất quán trong việc đáp ứng các yêu cầu.
 2. Xem xét các quá trình về mặt giá trị gia tăng và đạt được kết quả thực hiện quá trình một cách có hiệu lực.
 3. Hiểu, nhất quán trong việc đáp ứng các yêu cầu và cải tiến các quá trình trên cơ sở đánh giá dữ liệu, thông tin. 
 4. Tổng hợp của cả 4 ý trên.

Đáp án: D

11. Nội dung ý nào sau đây đúng nhất về đối tượng áp dụng ISO 9001:2015?

 1. Chỉ được áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 2. Cho phép áp dụng với tất cả doanh nghiệp tại Việt Nam, không phân biệt về quy mô, không phân biệt về loại hình.
 3. Cho phép áp dụng với tất cả tổ chức tại Việt Nam và thế giới, không phân biệt về quy mô, không phân biệt về loại hình.
 4. Cho phép áp dụng với tất cả tổ chức không phân biệt về loại hình, không phân biệt về quy mô hay dịch vụ, sản phẩm cung cấp.

Đáp án: C

12. Yêu cầu về các vấn đề khi xác định bối cảnh của tổ chức được hiểu:

 1. Các vấn đề bao gồm vấn đề bên ngoài và bên trong nội bộ liên quan tới mục đích, định hướng chiến lược của tổ chức.
 2. Các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài có ảnh hưởng tới khả năng tổ chức đạt được kết quả dự kiến của Hệ thống quản lý chất lượng.
 3. Các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài bao gồm yếu tố hoặc điều kiện tích cực, tiêu cực cần cho việc xem xét bối cảnh của tổ chức.
 4. Các vấn đề nội bộ và vấn đề bên ngoài liên quan tới mục đích, định hướng chiến lược của tổ chức có ảnh hưởng tới khả năng tổ chức đạt được kết quả dự kiến của Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm yếu tố hoặc điều kiện tích cực, tiêu cực cần cho việc xem xét bối cảnh.

Đáp án: D

13. Chính sách chất lượng cần phải:

 1. Luôn sẵn có và được duy trì bằng thông tin dạng văn bản.
 2. Được truyền đạt, được thấu hiểu và được thực hiện trong tổ chức.
 3. Luôn sẵn có cho các bên quan tâm liên quan, khi thích hợp.
 4. Cả 3 ý trên.

Đáp án: D

14. Nguồn lực theo ISO 9001:2015 gồm:

 1. Con người, tri thức và cơ sở hạ tầng
 2. Con người, tri thức và môi trường cho việc thực hiện các quá trình
 3. Con người, nguồn lực theo dõi, đo lường và môi trường cho việc thực hiện các quá trình
 4. Con người, tri thức, cơ sở hạ tầng, nguồn lực theo dõi, đo lường và môi trường cho việc thực hiện các quá trình

Đáp án: D

15. Tất cả các Tiêu chuẩn ISO bao gồm ISO 9001 sẽ được sửa đổi 5 năm một lần để duy trì sự phù hợp và thích ứng với một từ thay đổi

 1. Đúng
 2. Sai

Đáp án A

Trên đây là những chia sẻ của ISOCERT về bộ câu hỏi trắc nghiệm (gồm đáp án) đối với ISO 9001:2015. Hy vọng tài liệu này hữu ích đối với quý doanh nghiệp. Nếu Quý doanh nghiệp muốn biết thêm thông tin hoặc giải đáp thắc mắc, hãy liên hệ tới chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất!

Ngày cập nhật: 25-10-2021

Bài viết liên quan