0976.389.199
Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng phổ biến của ISO. Bạn đã biết?

Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng phổ biến của ISO. Bạn đã biết?

Các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý ISO giúp tổ chức cải thiện hiệu suất của mình bằng cách chỉ định các bước có thể lặp lại mà tổ chức thực hiện một cách có ý thức để đạt được mục tiêu và mục tiêu của mình, đồng thời tạo ra một văn hóa tổ chức tham gia vào một chu trình liên tục tự đánh giá, sửa chữa và cải tiến hoạt động và các quá trình thông qua việc nâng cao nhận thức của nhân viên và sự lãnh đạo và cam kết của cấp quản lý.

Đã có hơn 21.000 tiêu chuẩn ISO do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành, trong đó phổ biến nhất là các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ISO như ISO 9001 (đối với hệ thống quản lý chất lượng) và nay là ISO 20000-1 (đối với hệ thống quản lý dịch vụ CNTT) và ISO 27001 (dành cho hệ thống quản lý bảo mật CNTT). Đối với các công ty hàng không, tiêu chuẩn ISO 9001 được nâng cao trong các tiêu chuẩn hàng không vũ trụ: AS 9100 để thiết kế và sản xuất các sản phẩm hàng không vũ trụ, AS 9110 cho các cơ sở bảo dưỡng hàng không và AS 9120 cho các nhà phân phối danh sách hàng không vũ trụ.

Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng rất quan trọng vì chúng đưa ra khuôn khổ để quản lý một số hoạt động kinh doanh chính, và việc tuân theo các yêu cầu của chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Bài viết này giải thích một số tiêu chuẩn chất lượng ISO và khuôn khổ chất lượng phổ biến nhất.

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn chất lượng được định nghĩa là các tài liệu cung cấp các yêu cầu, thông số kỹ thuật, hướng dẫn hoặc đặc điểm có thể được sử dụng nhất quán để đảm bảo rằng vật liệu, sản phẩm, quá trình và dịch vụ phù hợp với mục đích của chúng.

Các tiêu chuẩn cung cấp cho các tổ chức tầm nhìn, sự hiểu biết, thủ tục và vốn từ vựng được chia sẻ cần thiết để đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan. Bởi vì các tiêu chuẩn trình bày các mô tả và thuật ngữ chính xác, chúng cung cấp cơ sở khách quan và có thẩm quyền cho các tổ chức và người tiêu dùng trên khắp thế giới để giao tiếp và tiến hành kinh doanh.

7 nguyên tắc quản lý chất lượng

 

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG?

Các tổ chức hướng tới các tiêu chuẩn cho các hướng dẫn, định nghĩa và thủ tục giúp họ đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Các lợi ích của một hệ thống quản lý hiệu quả đối với một tổ chức bao gồm:

  • Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực và cải thiện hiệu suất tài chính,
  • Cải thiện quản lý rủi ro và bảo vệ con người và môi trường, và
  • Tăng khả năng cung cấp các dịch vụ và sản phẩm nhất quán và cải tiến, do đó tăng giá trị cho khách hàng và tất cả các bên liên quan khác.

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng là kết quả của sự đồng thuận giữa các chuyên gia quốc tế có chuyên môn về quản lý toàn cầu, chiến lược lãnh đạo và các quy trình và thực hành hiệu quả và hiệu quả. Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng có thể được thực hiện bởi bất kỳ tổ chức nào, dù lớn hay nhỏ.

Việc sử dụng các tiêu chuẩn chất lượng là tự nguyện, nhưng có thể được một số bên liên quan mong đợi. Ngoài ra, một số tổ chức hoặc cơ quan chính phủ có thể yêu cầu các nhà cung cấp và đối tác sử dụng một tiêu chuẩn cụ thể làm điều kiện kinh doanh.

 

CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỔ BIẾN CỦA ISO

Chủ đề

Tiêu chuẩn

Quản lý chất lượng

ISO 9001

ISO 9000

ISO 13485

AS9100

ISO/TS 16949

Đánh giá

ISO 19011

Quản lý Môi trường

ISO 14000

Quản lý rủi ro

ISO 31011

Trách nhiệm xã hội

ISO 26000

An toàn thực phẩm

ISO 22000

 

Khung chất lượng hỗ trợ Quản lý chất lượng

Các mục sau đây là các khái niệm chất lượng hỗ trợ một tổ chức theo đuổi các cải tiến và chất lượng xuất sắc, nhưng chúng không được thiết kế như một tập hợp các yêu cầu để tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng và một HTQLCL không thể được chứng nhận theo các hướng dẫn này.

 

LEAN: Ý tưởng cốt lõi là tối đa hóa giá trị bằng cách loại bỏ lãng phí. Khái niệm chính là bất kỳ thứ gì làm tăng thêm chi phí cho sản phẩm, nhưng không mang lại giá trị, đều là chất thải và cần được kiểm soát hoặc loại bỏ. Khái niệm Lean được sử dụng để cải thiện các quy trình bằng cách loại bỏ chất thải, do đó làm cho chúng hiệu quả hơn. Khái niệm Lean (còn được gọi là sản xuất tinh gọn, doanh nghiệp tinh gọn hoặc sản xuất tinh gọn) được bắt nguồn từ những năm 1990 chủ yếu từ Hệ thống sản xuất Toyota, sử dụng khái niệm giảm “bảy chất thải” để nâng cao giá trị của khách hàng.

 

Six Sigma: Đây là một tập hợp các công cụ và kỹ thuật được sử dụng để cải tiến quy trình bằng cách tập trung vào việc sử dụng các kết quả thống kê của quy trình để cải tiến quy trình. Nó được sử dụng trong nhiều tổ chức để hỗ trợ HTQLCL bằng cách giúp cải tiến các quy trình, nhưng Six Sigma không định nghĩa HTQLCL. Các công cụ của Six Sigma được Motorola phát triển vào năm 1986 như một phương tiện để cải thiện chất lượng của các quá trình và kết quả đầu ra của chúng bằng cách xác định và loại bỏ các nguyên nhân gây ra lỗi.

 

TQM: Quản lý chất lượng toàn diện bao gồm các thực hành được thiết kế để cải thiện hiệu suất quá trình của một công ty. Các kỹ thuật này giúp nâng cao hiệu quả, giải quyết vấn đề và tiêu chuẩn hóa các quy trình. Các kỹ thuật này được sử dụng để hỗ trợ quản lý chất lượng, nhưng không cung cấp khuôn khổ cho Hệ thống quản lý chất lượng. Khái niệm TQM bắt nguồn từ đầu những năm 1980 và trở nên phổ biến vào gần cuối thập kỷ đó. Nó chủ yếu được thay thế bằng ISO 9001, Lean và Six Sigma vào cuối những năm 1990; tuy nhiên, nhiều khái niệm vẫn được sử dụng cùng với những triết lý khác này.

 

Clip: Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng phổ biến của ISO. Bạn đã biết?

 

Ngày cập nhật: 2021-09-07 23:36:30

Bài viết liên quan