0976.389.199
Checklist đánh giá nội bộ ISO 45001

Checklist đánh giá nội bộ ISO 45001

Trong quá trình triển khai xây dựng hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 thì nội dung đánh giá nội bộ là một hoạt động cần thiết bắt buộc. Trong hoạt động này thì Checklist đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 là tài liệu quan trọng nhằm đánh giá tính phù hợp của tổ chức với bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

Trong quá trình triển khai xây dựng hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018 thì nội dung đánh giá nội bộ là một hoạt động cần thiết bắt buộc. Trong hoạt động này thì Checklist đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 là tài liệu quan trọng nhằm đánh giá tính phù hợp của tổ chức với bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Vậy checklist đánh giá nội bộ ISO 45001 

Danh sách kiểm tra ISO 45001 là một công cụ được sử dụng để đánh giá hệ thống quản lý OH&S của tổ chức và xác định mức độ phù hợp của nó với tiêu chuẩn ISO 45001. Là một danh sách kiểm tra chứa các điểm quan trọng của tiêu chuẩn ISO, danh sách kiểm tra ISO 45001 có thể được các công ty sử dụng khi chuẩn bị cho các chứng chỉ ISO.

Danh sách kiểm tra tuân thủ ISO 45001

Danh sách kiểm tra này sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết chi tiết về những gì bạn có thể mong đợi sẽ có và đang thực hiện, vào thời điểm bạn hoàn thành quy trình chứng nhận ISO 45001. Nếu bạn chưa có bất kỳ thứ gì trong số này, đừng hoảng sợ; ISOCERT sẽ cung cấp cho bạn thời gian thích hợp để giải quyết các vấn đề không tuân thủ, trước khi chứng nhận

1. Khoản 4 - Bối cảnh của tổ chức

Xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong, làm rõ nhu cầu và mong đợi / yêu cầu của các bên quan tâm để đáp ứng chúng

 • Chúng tôi biết và hiểu các vấn đề và ảnh hưởng OH&S bên ngoài và nội bộ có thể áp dụng cho các mục tiêu, tham vọng, động lực và lộ trình chiến lược của tổ chức chúng tôi. 
 • Chúng tôi biết các bên có ảnh hưởng đến Hệ thống quản lý OH&S và chúng tôi biết nhu cầu và mong đợi của họ, bao gồm cả nếu đây là nghĩa vụ pháp lý. 
 • Hệ thống quản lý OH&S của chúng tôi giải quyết các vấn đề bên ngoài và bên trong, nhu cầu và mong đợi của tất cả các bên, cũng như tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 
 • Chúng tôi đã lập một kế hoạch dự án chi tiết, bao gồm các quy trình, hành động và yêu cầu quan trọng ở từng giai đoạn trong Hệ thống Quản lý OH&S của chúng tôi. 
 • Chúng tôi cũng đã xác định cách quản lý từng giai đoạn này, chúng tôi xác định vai trò của từng nhân viên và các quy trình thích hợp. 
 • Chúng tôi hiểu rằng bối cảnh của tổ chức chúng tôi liên tục thay đổi và chúng tôi biết cách điều chỉnh Hệ thống quản lý OH&S của mình cho phù hợp.

2. Khoản 5 - Lãnh đạo

Tập trung vào lãnh đạo hơn là chỉ quản lý. Lãnh đạo cao nhất là cần thiết để chứng minh sự tham gia trực tiếp nhiều hơn vào hệ thống quản lý OH&S của tổ chức của bạn.

 • Ban lãnh đạo cao nhất của chúng tôi đã nắm vững từng bước của quy trình chứng nhận và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của Hệ thống quản lý OH&S của chúng tôi. 
 • Cả quản lý cao nhất và nhân viên đều nhận thức được chính sách OH&S của chúng tôi nhằm mục đích ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc. Chính sách này tương thích với doanh nghiệp của chúng tôi. 
 • Chúng tôi thiết kế một khuôn khổ cho giao tiếp nội bộ ở tất cả các cấp của doanh nghiệp - cá nhân, bộ phận, chức năng và chiến lược. 
 • Công việc hàng ngày của chúng tôi đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục được quy định trong Hệ thống quản lý OH&S.
 • Các nhà quản lý của chúng tôi có tư duy và cách tiếp cận dựa trên rủi ro; Hơn nữa, họ hiểu chìa khóa thành công là việc truyền đạt các quy trình của Hệ thống quản lý OH&S đến người lao động. 
 • Chúng tôi đã đánh giá cả rủi ro và cơ hội bên trong và phát sinh từ các quy trình của chính chúng tôi và xác định các biện pháp thích hợp để đối phó với chúng. Chúng tôi đã xác định ai chịu trách nhiệm về phần nào của Hệ thống quản lý OH&S và ai chịu trách nhiệm đưa ra quyết định

3. Khoản 6 - Lập kế hoạch

Chủ động xác định bất kỳ trường hợp nào có thể gây ra các sự kiện không mong muốn có thể ảnh hưởng đến sự cải tiến của doanh nghiệp. Tổ chức của bạn hiện được yêu cầu xem xét bối cảnh và các bên quan tâm trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện hệ thống quản lý OH&S của mình

 • Chúng tôi đã thiết kế một khuôn khổ để xác định các rủi ro và cơ hội cũng như tác động của chúng đối với các quy trình của chúng tôi và Hệ thống quản lý OH&S. 
 • Dựa trên kế hoạch dự án của chúng tôi, chúng tôi biết cách đáp ứng các mục tiêu OH&S của chúng tôi. 
 • Chúng tôi đã xem xét các sửa đổi và cải tiến của Hệ thống Quản lý OH&S liên quan đến bối cảnh kinh doanh, rủi ro và cơ hội của chúng tôi.

4. Khoản 7 - Hỗ trợ 

ISO 45001 quy định các yêu cầu cụ thể hơn để duy trì hệ thống quản lý OH&S

 • Chúng tôi hiểu rõ các nguồn lực mà Hệ thống quản lý OH&S của chúng tôi yêu cầu về: môi trường, cơ sở hạ tầng, con người, v.v.) 
 • Để đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tuân thủ các yêu cầu OH&S, chúng tôi giám sát các quy trình của mình. 
 • Chúng tôi có cơ sở hạ tầng phù hợp để đảm bảo Hệ thống quản lý OH&S của chúng tôi phù hợp với các Tiêu chuẩn liên quan và luật pháp hiện hành. 
 • Để hỗ trợ ISO 45001, nhân viên và lãnh đạo cấp cao của chúng tôi được đào tạo phù hợp theo Hệ thống quản lý OH&S. 
 • Nhờ thông tin liên lạc nội bộ của chúng tôi, mỗi nhân viên hiểu được sự đóng góp của họ cần thiết để thúc đẩy sự xuất sắc của Hệ thống Quản lý OH&S của chúng tôi. 
 • Chúng tôi truyền đạt thông tin cả nội bộ và bên ngoài liên quan đến hệ thống quản lý OH&S của chúng tôi, bao gồm cả những thay đổi đối với hệ thống này, và theo quyết định của pháp luật và các yêu cầu khác của chúng tôi. 
 • Chúng tôi hiểu chúng tôi phải cung cấp thông tin dạng văn bản nào - vừa để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn vừa để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu một cách trơn tru và không có sai sót.

5. Điều khoản 8 - Vận hành

ISO 45001 yêu cầu kiểm soát cả những thay đổi theo kế hoạch và ngoài ý muốn. Khi những thay đổi ngoài ý muốn xảy ra, bạn phải thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp để giảm thiểu tác dụng phụ

 • Các quy trình của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của ISO 45001. 
 • Mỗi thay đổi sẽ được xem xét cẩn thận, trong khuôn khổ Hệ thống quản lý OH&S của chúng tôi và việc quản lý nó sẽ là một bước cần thiết và có giá trị để hướng tới một Hệ thống quản lý OH&S thành công. 
 • Các nhà thầu của chúng tôi không thực hiện bất kỳ công việc nào cho chúng tôi trừ khi chúng tôi có đầy đủ kiến ​​thức về hoạt động của họ để chúng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi đã phân tích và đảm bảo kiểm soát các rủi ro xuất phát từ công việc của họ. 
 • Các quy trình được lập thành văn bản tuân thủ ISO 45001 cho phép chúng tôi phát hiện và đối phó với các sự kiện khẩn cấp và tất cả nhân viên của chúng tôi đã được đào tạo phù hợp.

6. Điều khoản 9 - Đánh giá hiệu suất

Đo lường và giám sát cho phép bạn tìm ra những cách độc đáo để cải thiện hệ thống quản lý OH&S của bạn

 • Chúng tôi có một loạt các quy trình giám sát và đo lường thích hợp để đánh giá hiệu quả hoạt động và hiệu lực của hệ thống quản lý OH&S. 
 • Chúng tôi đánh giá kết quả của các quá trình giám sát và đo lường và thực hiện hành động thích hợp. 
 • Chúng tôi đã thiết kế một cấu trúc kiểm toán nội bộ chính thức cho phép đánh giá Hệ thống quản lý OH&S của chúng tôi. 
 • Chúng tôi sẽ xác định những điểm yếu của chúng tôi trong Hệ thống Quản lý OH&S cần giải quyết và chúng tôi sẽ đưa những điểm yếu này vào các đánh giá quản lý của mình. 
 • Chúng tôi có một quy trình đánh giá quản lý chính thức nhằm thúc đẩy cải tiến liên tục

7. Điều khoản 10 - Cải tiến

Dựa trên kết quả đánh giá và phân tích của bạn, hãy cải thiện hệ thống quản lý OH&S ở từng cấp độ kinh doanh của bạn

 • Chúng tôi đã xác định được những điểm yếu trong Hệ thống quản lý OH&S của mình, nhưng chúng tôi biết cách cải thiện những lĩnh vực này để đáp ứng các mục tiêu OH&S của mình và chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng về các hành động và bước thích hợp. 
 • Chúng tôi đã thiết kế một quy trình quản lý thích hợp để đối phó với bất kỳ sự không phù hợp nào của hệ thống Quản lý OH&S của chúng tôi với tiêu chuẩn. 
 • Chúng tôi đã đồng ý về cách thức chúng tôi sẽ ưu tiên cải tiến liên tục tính phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của Hệ thống Quản lý OH&S của chúng tôi. 
 • Để giữ cho Hệ thống quản lý OH&S của chúng tôi luôn cập nhật và phát triển, chúng tôi liên hệ với nhân viên của mình và tham khảo ý kiến ​​của họ bất cứ khi nào cần trợ giúp để giúp đảm bảo cải tiến liên tục.

Câu hỏi trong checklist đánh giá nội bộ ISO 45001

Việc tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của ISO 45001 là cần thiết trước khi tổ chức bạn được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Danh sách kiểm tra đánh giá bao gồm 7 lĩnh vực chính của Tiêu chuẩn ISO 45001 và đưa ra các câu hỏi như:

Bối cảnh của tổ chức

 • Bạn đã đặt ra các vấn đề về Sức khỏe và An toàn bên ngoài và bên trong có liên quan đến tổ chức của mình chưa?
 • Bạn có hiểu bên nào có tác động đến hệ thống không?
  • Hệ thống có giải quyết:
  • Nhu cầu và mong đợi của tất cả các bên
  • Tầm nhìn chiến lược
  • Mục tiêu
  • Sản phẩm và dịch vụ

Khả năng lãnh đạo

Lãnh đạo cao nhất của bạn sẽ đóng vai trò gì trong việc dẫn dắt tổ chức đạt được Hệ thống quản lý ISO 45001 của bạn?

 • Có một khuôn khổ để truyền đạt rõ ràng các mục tiêu của bạn ở tất cả các cấp của tổ chức không?
  • Chiến lược
  • Chức năng
  • Bộ phận
  • Riêng biệt, cá nhân, cá thể

Lập kế hoạch

 • Bạn có khuôn khổ để xác định các rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến Hệ thống quản lý OH&S của bạn không?
 • Bạn đã tích hợp các bước cần thiết để thực hiện Tiêu chuẩn ISO 45001 vào thực tiễn hàng ngày của mình chưa?
 • Bạn đã xem mình sẽ cần thay đổi Hệ thống quản lý ISO 45001 theo thời gian như thế nào chưa?

Sự ủng hộ 

 • Bạn có hiểu bạn cần những nguồn lực nào để thực hiện và bảo trì hệ thống thành công không ?
 • Có kế hoạch xem xét các nguồn này một cách thường xuyên không?
 • Có kế hoạch đào tạo dành cho tất cả các cá nhân có thể tác động đến hệ thống không?

Hoạt động

 • Bạn đã đặt ra rõ ràng các quy trình bạn cần để đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn chưa?
 • Bạn đã phối hợp hoạt động của mình với các nhà thầu để có thể quản lý mọi rủi ro phát sinh từ công việc của họ chưa?
 • Có quy trình được xác định rõ ràng với các nhà cung cấp bên ngoài không?

Đánh giá hiệu suất

 • Bạn có hiểu những gì bạn cần theo dõi và đo lường?
 • Không biết khi nào cần phân tích, đánh giá kết quả nào không?
 • Có cấu trúc nào dành cho Đánh giá của Ban Giám đốc không?

Sự cải tiến

 • Bạn đã xác định được bất kỳ lĩnh vực cải tiến nào tập trung vào việc bạn đáp ứng các mục tiêu OH&S của mình chưa?
 • Có quy trình nào để đo lường bất kỳ sự không phù hợp nào không?
 • Bạn đã đồng ý cách bạn sẽ ưu tiên cải tiến liên tục Hệ thống quản lý ISO 45001 chưa?

Hy vọng rằng với Checklist đánh giá nội bộ của ISO 45001: 2018 này đã giúp tổ chức bạn hiểu thêm về những thay đổi của tiêu chuẩn mới và những gì bạn cần để đạt được một quá trình chuyển đổi thành công.

Ngày cập nhật: 2021-09-13 23:06:35

Bài viết liên quan