0976.389.199
Chi phí dịch vụ mua ngoài là gì? Điều khoản 8.4 - ISO 9001:2015

Chi phí dịch vụ mua ngoài là gì? Điều khoản 8.4 - ISO 9001:2015

Có lẽ chi phí dịch vụ mua ngoài là khái niệm không mấy xa lạ đối với những ai làm trong ngành kế toán cũng như những người quản lý doanh nghiệp. Vậy chi phí dịch vụ mua ngoài được hiểu như thế nào? Chi phí này bao gồm những gì? Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây.

Chi phí dịch vụ mua ngoài là gì?

Để biết và hiểu rõ về chi phí dịch vụ mua ngoài là gì? chúng ta cần tìm hiểu qua về chi phí quản lý doanh nghiệp, bởi chi phí dịch vụ mua ngoài là một phần trong chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tuy nhiên tùy vào các loại hình hoạt động của doanh nghiệp sẽ có các loại chi phí phát sinh khác nhau. Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm có các khoản chi phí sau:

  • Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp (bao gồm các khoản tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp…hay các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp).
  • Chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao tài sản cố định phục vụ cho quản lý doanh nghiệp
  • Thuế, phí và lệ phí như thuế môn bài, thuế nhà đất và các khoản phí khác
  • Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ…)
  • Chi phí bằng tiền khác (chi phí tiếp khách, chi phí tổ chức hội nghị, hội họp…).

Vậy chi phí dịch vụ mua ngoài được hiểu như thế nào?

Chi phí dịch vụ mua ngoài là chi phí bao gồm các chi phí gắn liền với dịch vụ mua từ bên ngoài cung cấp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như giá dịch vụ điện nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản nhà cửa, phương tiện, quảng cáo... Các chi phí loại này giúp cho nhà quản trị hiểu rõ hơn tổng mức dịch vụ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để thiết lập quan hệ trao đổi, cung ứng với các đơn vị dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài

Dưới đây là kết cấu và nội dung chung của tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh

Bên Nợ

Bên Có

- Các chi phí quản lý kinh doanh thực tế phát sinh trong kỳ;

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh;

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ.

 

 Tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh có 8 tài khoản cấp 2 là tài khoản 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428. Trong đó, tài khoản 6427 về Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua bên ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế,... (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền thuê tài sản cố định, chi phí trả cho nhà thầu phụ.

Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài

Dưới đây là cách hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài cho tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại và chi phí sửa chữa TSCĐ dùng cho quản lý kinh doanh một lần với giá trị nhỏ, ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422)

Nợ TK 133 – ThuẾ GTGT được khấu trừ (nếu có)

      Có các TK 111, 112, 331, 335…

Điều khoản liên quan đến chi phí dịch vụ mua ngoài

Tại điều khoản 8.4 trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã có những quy định liên quan đến dịch vụ mua ngoài, cụ thể là việc kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp.

Theo đó, điều khoản này đề cập đến việc mua nguyên vật liệu hoặc thuê dịch vụ bên ngoài, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ mà bạn có được từ nhà cung cấp và các quy trình thuê ngoài.

Doanh nghiệp cần phải thiết lập và ghi lại các tiêu chí để lựa chọn nhà cung cấp, bao gồm mức độ quan trọng của sản phẩm và dịch vụ được mua đối với chất lượng sản phẩm của bạn.

Bên cạnh đó, để đảm bảo các quy trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài không có ảnh hưởng gì xấu đến sự phù hợp của các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức. Thì doanh nghiệp cần thiết lập các biện pháp kiểm soát bao gồm xác minh và các hoạt động khác.

Tổ chức/doanh nghiệp cần liên lạc với các nhà cung cấp bên ngoài các yêu cầu của mình về:

  • Các quy trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp
  • Phê duyệt phương pháp, quy trình và thiết bị
  • Năng lực
  • Các hoạt động xác minh hoặc xác nhận mà tổ chức dự định thực hiện.

Trên đây là những chia sẻ của ISOCERT về chi phí dịch vụ mua ngoài, hy vọng sẽ cung cấp những thông tin bổ ích giúp cho bạn cũng như doanh nghiệp bạn hiểu rõ hơn về loại chi phí này. Nếu có điều gì thắc mắc và cần chúng tôi giải đáp, hãy liên hệ qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất! 

Ngày cập nhật: 25-10-2021

Bài viết liên quan