0976.389.199
CP, CPK là gì? Sự khác nhau giữa CP và CPK

CP, CPK là gì? Sự khác nhau giữa CP và CPK

Trong bất kỳ ngành nào, hiểu được tiềm năng thực sự của một quy trình là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp thiết lập các mục tiêu thực tế và giúp tránh rủi ro không cần thiết cho các tổ chức tham gia vào quá trình này. Nhu cầu phải thực tế và cần chắc chắn rằng nó khả thi và quá trình có khả năng đạt được nó. Để đo lường khả năng của quy trình, có hai chỉ số được sử dụng và đây được gọi là chỉ số khả năng của quy trình - CP và CPK. Vậy CP, CPK là gì?

CP, CPK là một bổ sung khá gần đây cho lĩnh vực quản lý quá trình thống kê, giúp đơn giản hóa đáng kể việc quản lý các quá trình được kiểm soát thống kê. Bài viết này sẽ trình bày các định nghĩa, phép tính, giải thích và so sánh sự khác nhau giữa CP và CPK.

CP là gì?

CP được gọi là khả năng xử lý. Khả năng của quy trình (CP) là đánh giá thống kê về khả năng của quy trình để tạo ra sản phẩm trong một giới hạn xác định.

Tỷ lệ CP cho thấy mức độ lan truyền của quá trình (được biểu thị bằng sáu độ lệch chuẩn) phù hợp với phạm vi đặc điểm kỹ thuật. Phép đo này được xác định bằng cách chia giới hạn đặc điểm kỹ thuật (tiếng nói của khách hàng) cho độ lan truyền của quá trình (tiếng nói của quá trình).

Phép tính CP

CP = (USL - LSL) / (6 x sigma);

Trong đó:

USL = giới hạn đặc điểm kỹ thuật trên

LSL = giới hạn đặc điểm kỹ thuật thấp hơn

Các giới hạn đặc điểm kỹ thuật là phạm vi hoạt động cho một quy trình nhất định. Ở đây giới hạn đặc điểm kỹ thuật trên là ba độ lệch chuẩn. Giới hạn đặc điểm kỹ thuật dưới cũng là ba độ lệch chuẩn. Chúng cộng lại với tổng phạm vi là 6.

Mỗi sản phẩm có nhu cầu cụ thể, các thông số kỹ thuật được thiết lập để đáp ứng những mong đợi đó. Ví dụ, nếu bạn đang thiết kế một canvas, thì chiều rộng và chiều dài của nó phải được xem xét. Để trở thành sản phẩm chính xác phải có một phép đo hoặc kết cấu cụ thể.

Giải thích:

  • Nếu độ lớn của CP bằng 1 thì quá trình có khả năng.
  • Nếu độ lớn nhỏ hơn 1 thì quá trình không có khả năng.
  • Nếu giá trị CP lớn hơn 1, quá trình có khả năng tốt.

CPK là gì?

CPK là chỉ số khả năng xử lý.Tỷ lệ CPK cho thấy mối quan hệ của quá trình trải rộng với các giới hạn đặc điểm kỹ thuật trong khi tính đến trọng tâm của quá trình so với các giới hạn đặc điểm kỹ thuật. CPK đại diện cho giá trị thấp nhất của khả năng so với thông số kỹ thuật cao hơn hoặc thấp hơn, cho biết quá trình đang sản xuất ở đâu, trong giới hạn đặc điểm kỹ thuật.

Giải thích:

  • Khi giá trị CPK nhỏ hơn 1 tức là giá trị CPK <1 : Cho biết giá trị trung bình của quá trình bị dịch chuyển khỏi mục tiêu và các khuyết tật sẽ được tạo ra.
  • Khi giá trị CPK lớn hơn 1 tức là giá trị CPK> 1: Trung tâm hoặc giá trị trung bình của quá trình có thể bị dịch chuyển khỏi mục tiêu nhưng quá trình vẫn có khả năng đáp ứng đặc điểm kỹ thuật của thiết kế.

Để đạt được chất lượng Six Sigma trong tổ chức, chúng ta phải giảm sự thay đổi trong quá trình để đạt được giá trị mong muốn của CP.

Ví dụ: “Hãy xem xét một chiếc xe hơi và một nhà để xe. Nhà để xe xác định các giới hạn đặc điểm kỹ thuật; ô tô xác định đầu ra của quá trình. Nếu chiếc xe chỉ nhỏ hơn một chút so với gara, tốt hơn là bạn nên đổ nó ngay giữa gara (trung tâm của thông số kỹ thuật) nếu bạn muốn đưa hoàn toàn ô tô vào gara. Nếu chiếc xe rộng hơn nhà để xe, nó sẽ không vừa. Nếu chiếc xe nhỏ hơn nhiều so với nhà để xe (quy trình Six Sigma), không thành vấn đề nếu bạn đỗ xe chính xác ở giữa; nó sẽ phù hợp và bạn có nhiều chỗ ở hai bên. Nếu bạn có một quy trình được kiểm soát và ít thay đổi, bạn sẽ có thể đậu xe dễ dàng trong nhà để xe và do đó đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. CPK cho bạn biết mối quan hệ giữa kích thước của ô tô, kích thước của nhà để xe và khoảng cách từ giữa nhà để xe mà bạn đã đậu xe.”

Phép tính CPK

Để tính toán CPK, hãy so sánh giá trị trung bình của dữ liệu với cả giới hạn trên và giới hạn đặc điểm kỹ thuật thấp hơn. Một quy trình không được tập trung sẽ có nhiều rủi ro hơn về sự ảnh hưởng đến giới hạn đặc điểm kỹ thuật gần nhất với giá trị trung bình của quy trình. CPK được báo cáo sẽ là chỉ số đo lường rủi ro cao nhất

Điều kiện để có một quy trình hoàn hảo tập trung là: CP = CPK.

Sự khác biệt giữa CP và CPK là gì?

Sự khác biệt chính giữa CP và CPK là CP phân tích khả năng của một quá trình để biện minh cho đặc điểm kỹ thuật có cấu trúc cho một sản phẩm. Trong khi CPK mô tả độ lệch của một quá trình từ trung tâm trong phạm vi dung sai. 

Một sự khác biệt khác giữa CP và CPK là trong khi CP đưa ra mô tả về biểu mẫu, thì CPK cung cấp mô tả về biểu mẫu và vị trí.

Tiêu chí so sánh 

CP

CPK

Định nghĩa

CP (khả năng xử lý) là khả năng năng của quá trình tuân theo phân loại chiến lược cho một sản phẩm.

CPK (chỉ số khả năng xử lý) ước tính sự thay đổi của quá trình từ trung tâm bên trong phạm vi dung sai.

Độ lớn

CP bằng CPK hoặc lớn hơn CPK.

CPK luôn nhỏ hơn CP.

Công thức tính

CP = (USL - LSL) / 6

CPK = min {(µ - LSL) / 3 sigma, hoặc (USL - µ) / 3 sigma}

Giá trị tối thiểu (cho một quy trình có khả năng)

1.0 – 1.33

2.00

Bảng so sánh sự khác nhau giữa CP và CPK

Trong đó:

µ = mức độ trung bình

Điều quan trọng cần lưu ý là sự khác biệt giữa CP và CPK cho biết mức độ trung bình của quá trình và đặc điểm kỹ thuật mục tiêu khác xa nhau như thế nào. Khi giá trị trung bình của quá trình gần mục tiêu, khoảng cách CP và CPK đóng lại và khi giá trị đặc điểm kỹ thuật có giá trị trung bình bằng giá trị mục tiêu, CP và CPK trở nên bằng nhau.

Ứng dụng của CP và CPK

Mặc dù các biểu đồ kiểm soát quá trình (SPC) thống kê có thể cho thấy liệu một quá trình có ổn định hay không, chúng không chỉ ra liệu quá trình có khả năng tạo ra sản lượng chấp nhận được hay không - và liệu quá trình có hoạt động với khả năng tiềm năng hay không.

Các chỉ số về khả năng (CP) và hiệu suất (CPK) vượt ra ngoài kiểm soát chất lượng yếu tố để minh họa khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật của quy trình. Sử dụng thông tin từ các số liệu thống kê này, bạn có thể hiểu rõ hơn quy trình nào cần cải tiến, nơi bạn có cơ hội để cải thiện năng suất và cách ưu tiên các hoạt động cải tiến.

CP và CPK được sử dụng cho khả năng của quá trình khi một quá trình được kiểm soát thống kê. Khả năng xử lý sử dụng giá trị sigma của quá trình được xác định từ phạm vi, phạm vi di chuyển hoặc biểu đồ kiểm soát sigma. Khi làm việc với các biến liên tục, các biện pháp thống kê khá hữu ích, đặc biệt là trong các quy trình sản xuất.

CP và CPK có thể được sử dụng khi thiết kế các sản phẩm hoặc quy trình mới. CP và CPK sẽ cho bạn thấy sản lượng của quá trình phải là bao nhiêu, trừ đi ảnh hưởng của bất kỳ nguyên nhân biến đổi nào. So sánh năng suất dự kiến ​​của một quy trình với lợi suất thực tế cho bạn thấy còn bao nhiêu chỗ để cải tiến trong quy trình. Nhấn mạnh vào CP và CPK được thực hiện vào việc ngăn ngừa bất kỳ khuyết tật nào, chứ không phải phát hiện các khuyết tật. CP và CPK dẫn đến năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn, ít ảnh hưởng hơn và thời gian kiểm tra ít hơn.

Trên đây là thông tin mà ISOCERT muốn chia sẻ đến Quý bạn đọc về CP, CPK là gì? Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích hỗ trợ tốt nhất cho công việc của bạn. Nếu có điều gì thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

Ngày cập nhật: 08-11-2021

Bài viết liên quan