0976.389.199
Cách đảm bảo sức khỏe và an toàn trong đại dịch COVID-19 với ISO 45005

Cách đảm bảo sức khỏe và an toàn trong đại dịch COVID-19 với ISO 45005

Ngay cả một Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&SMS) mạnh mẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của ISO 45001:2018 cũng có thể không xác định được tất cả các biện pháp để ứng phó với đại dịch Covid-19. Để hỗ trợ các công ty thực hiện các phương pháp tốt nhất trong trường hợp khẩn cấp này và để bảo vệ nhân viên tốt hơn, ISO đã phát hành tài liệu hướng dẫn để giúp giải quyết các rủi ro phát sinh từ COVID 19, đó là: ISO 45005.

ISO 45005 là gì?

–   ISO 45005 cung cấp các hướng dẫn về cách quản lý rủi ro phát sinh từ COVID-19.

–   Lợi ích của các hướng dẫn trong ISO/PAS 45005:2020 là chúng được tạo ra bởi một nhóm chuyên gia quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, những người đang hình thành hướng dẫn của họ từ các thực tiễn tốt nhất được tìm thấy trên khắp thế giới.

–   Trong khi ISO 45001 sẽ giúp bạn tạo ra các quy trình tập trung vào quản lý sức khỏe và an toàn, ISO 45005 đưa ra các hướng dẫn cụ thể về các quy trình rõ ràng để sử dụng trong thời kỳ đại dịch.

ISO đáp ứng COVID-19 với ISO/PAS 45005:2020

ISO/PAS 45005:2020 được xuất bản để tập trung vào việc làm việc trong đại dịch COVID-19. Phạm vi của tiêu chuẩn này là cung cấp các hướng dẫn về cách quản lý rủi ro phát sinh từ COVID-19 để bảo vệ sức khỏe, an toàn và hạnh phúc liên quan đến nơi làm việc. Trọng tâm là làm việc an toàn trong đại dịch, trên và ngoài các hướng dẫn quản lý an toàn chung.

Phạm vi của ISO/PAS 45005:2020 là gì?

ISO 45005 cung cấp các hướng dẫn về làm việc an toàn trong đại dịch, các hướng dẫn này cụ thể hơn nhiều so với các hướng dẫn chung về làm việc an toàn. Trong khi ISO 45001 sẽ giúp bạn tạo ra các quy trình tập trung vào quản lý sức khỏe và an toàn, ISO 45005 đưa ra các hướng dẫn cụ thể về các quy trình rõ ràng để sử dụng trong thời kỳ đại dịch. Làm việc an toàn trong khi đối phó với vi-rút dễ lây lan này có thể đạt được tốt hơn với hướng dẫn chi tiết hơn này.

Những điều sau đây được bao gồm trong hướng dẫn ISO/PAS 45005:2020:

►  Điều khoản 4, Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch

Các yêu cầu này được xây dựng dựa trên các quy trình đánh giá rủi ro của ISO 45001 với thông tin cụ thể về các vấn đề bên trong và bên ngoài mà COVID-19 trình bày, sự tham gia của lãnh đạo và công nhân bị ảnh hưởng như thế nào bởi đại dịch, xem xét các loại nơi làm việc khác nhau (chẳng hạn như nơi làm việc thực tế, làm việc tại nhà, làm việc tại nhà của người khác và nơi làm việc di động nhiều vị trí), cũng như các vai trò và hoạt động có thể cần thiết đối với COVID-19, cũng được xem xét là những thay đổi cần thiết cho các ứng phó khẩn cấp và lập kế hoạch do các hạn chế thay đổi.

►  Điều khoản 5, Các trường hợp nghi ngờ COVID-19

Phần này đưa ra hướng dẫn chi tiết về cách quản lý bệnh tật trong các tình huống khác nhau tại nơi làm việc, bao gồm xét nghiệm, truy tìm liên lạc và cách ly, khi những trường hợp này trở nên cần thiết.

►  Điều khoản 6, Sức khỏe tâm lý

Tất cả chúng ta đều biết rằng sự cô lập và xa cách của phản ứng với COVID-19 đã ảnh hưởng đến tâm lý mọi người và ISO 45005 đưa ra hướng dẫn về cách hỗ trợ sức khỏe tâm lý và hạnh phúc cho nhân viên.

►  Điều khoản 7 & 8, Tính hòa nhập và nguồn lực

Hướng dẫn về cách đảm bảo tính hòa nhập của nhân viên, trong khi vẫn bảo vệ mọi người ở khoảng cách xa, được xem xét cùng với những thay đổi cần thiết về nguồn lực để đảm bảo công việc an toàn trong COVID-19.

►  Điều khoản 9, 10 & 11, Giao tiếp, Vệ sinh và PPE

Điều 9 tập trung vào các giao tiếp cụ thể cần thiết khi lần đầu tiên trở lại nơi làm việc, và sau đó liên tục, để giữ an toàn cho nhân viên. Hướng dẫn về vệ sinh cần thiết tại nơi làm việc được đưa ra trong điều 10, sau đó là chi tiết về thiết bị bảo hộ cá nhân (điều 11) có thể cần thiết ngoài các biện pháp bảo vệ thông thường, chẳng hạn như khẩu trang và khăn che mặt để bảo vệ chống lại vi rút.

►  Điều khoản 12, Hoạt động

10 điều khoản phụ đưa ra hướng dẫn chi tiết về những thay đổi cần được xem xét đối với nhiều loại tình huống khác nhau tại nơi làm việc vì chúng liên quan đến đại dịch. Chúng bao gồm các biện pháp bảo vệ khi trở lại nơi làm việc đầu tiên, ra vào và rời khỏi nơi làm việc, di chuyển giữa các nơi làm việc, sử dụng các khu vực làm việc và trạm làm việc, sử dụng các khu vực chung một cách an toàn, an toàn cho các cuộc họp và thăm, làm việc với công chúng trực tiếp, các hướng dẫn đi lại liên quan đến công việc và xử lý việc giao hàng một cách an toàn.

►  Điều khoản 13, Đánh giá hiệu suất

Mặc dù bạn đã có sẵn hệ thống giám sát và đo lường cho OH&SMS của mình, ISO 45005 đưa ra hướng dẫn về việc theo dõi và đo lường cụ thể cần được bổ sung cho đại dịch COVID-19. Bao gồm việc xem xét quản lý dữ liệu này, bao gồm các sự cố và báo cáo, và cách bạn nên cập nhật các quy trình của mình để báo cáo cho các bên quan tâm bên ngoài.

►  Điều khoản 14, Cải tiến

Các cập nhật về quy trình cải tiến của bạn để sử dụng dữ liệu được thu thập bởi việc giám sát và đo lường cho COVID-19 được trình bày chi tiết.

►  Phụ lục A, An ninh bảo vệ

Phụ lục A bao gồm các xem xét chi tiết hơn đối với các hoạt động vận hành và các biện pháp an toàn COVID-19 cần thiết. Điều này bao gồm thông tin thêm về các hoạt động và thực hành được xem xét, cũng như các biện pháp bảo vệ an ninh.

►  Phụ lục B, Khả năng tiếp cận & Hòa nhập

Các chi tiết về sức khỏe tâm lý và bao gồm nhiều nhu cầu khác nhau của cá nhân nhân viên có thể khó khăn, do đó, hướng dẫn thêm được đưa ra trong Phụ lục B. các yếu tố nhóm chính cần xem xét: bên ngoài nơi làm việc, bên trong nơi làm việc và các yếu tố giao tiếp.

Lợi ích của việc sử dụng ISO/PAS 45005 trong thời kỳ đại dịch

Nếu bạn đang điều hành doanh nghiệp của mình, bạn sẽ áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ cho nhân viên của mình để giúp ngăn ngừa thương tích và sức khỏe kém trong đại dịch COVID-19, và trong khi những biện pháp này có thể rất tốt, chúng cũng có thể đã được tạo ra một cách vội vàng. Lợi ích của các hướng dẫn trong ISO/PAS 45005:2020 là chúng được tạo ra bởi một nhóm chuyên gia quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, những người đang hình thành hướng dẫn của họ từ các thực hành tốt nhất được tìm thấy trên khắp thế giới.

Vì vậy, ngay cả khi bạn đã có sẵn các biện pháp bảo vệ, thì việc xem xét ISO 45005 là một cách tốt để đảm bảo rằng các cơ chế an toàn hiện tại của bạn là tốt nhất có thể để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người lao động của bạn. Nếu cần có những thay đổi tiếp theo, theo khuyến nghị của các chuyên gia quốc tế này, thì bạn sẽ muốn xem xét cập nhật các thông lệ của mình để bảo vệ người lao động của mình tốt hơn.

Làm việc trong thời điểm đại dịch này có thể nguy hiểm và bạn muốn đảm bảo rằng bạn đã xem xét tất cả các biện pháp bảo vệ hợp lý để nơi làm việc của bạn thành công.

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan