0976.389.199
Danh sách 30 tiêu chuẩn ISO đáp ứng COVID-19 có sẵn miễn phí

Danh sách 30 tiêu chuẩn ISO đáp ứng COVID-19 có sẵn miễn phí

Danh sách dưới đây được biên soạn để hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19. Chúng được cung cấp miễn phí ở định dạng chỉ đọc.
 1. ISO 374-5:2016, Găng tay bảo hộ chống lại các hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật - Phần 5:Thuật ngữ và yêu cầu tính năng đối với rủi ro do vi sinh vật gây ra
 2. ISO 5356-1:2015, Thiết bị gây mê và hô hấp - Đầu nối hình nón - Phần 1:Hình nón và ổ cắm
 3. ISO 10651-3:1997, Máy thở phổi dùng trong y tế - Phần 3:Yêu cầu cụ thể đối với máy thở cấp cứu và vận chuyển
 4. ISO 10651-4:2002, Máy thở phổi - Phần 4:Yêu cầu cụ thể đối với máy hồi sức do người vận hành cung cấp
 5. ISO 10651-5:2006, Máy thở phổi dùng trong y tế - Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu - Phần 5:Máy hồi sức cấp cứu chạy bằng khí
 6. ISO 10993-1:2018, Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 1:Đánh giá và thử nghiệm trong quy trình quản lý rủi ro
 7. ISO 13485:2016, Trang thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu cho các mục đích quy định
 8. ISO 13688:2013, Quần áo bảo hộ - Yêu cầu chung
 9. ISO / TS 16976-8:2013, Thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Yếu tố con người - Phần 8:Yếu tố công thái học
 10. ISO 17510:2015, Thiết bị y tế - Liệu pháp thở ngưng thở khi ngủ - Mặt nạ và phụ kiện ứng dụng
 11. ISO 18082:2014, Thiết bị gây mê và hô hấp - Kích thước của đầu nối áp suất thấp không thể hoán đổi cho nhau (NIST) dùng cho khí y tế [ Bao gồm ISO 18082:2014 / AMD 1:2017, SỬA ĐỔI 1 ]
 12. ISO 18562-1:2017, Đánh giá tính tương thích sinh học của đường dẫn khí thở trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 1:Đánh giá và thử nghiệm trong quy trình quản lý rủi ro
 13. ISO 18562-2:2017, Đánh giá tính tương thích sinh học của đường dẫn khí thở trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 2:Thử nghiệm phát thải các chất dạng hạt
 14. ISO 18562-3:2017, Đánh giá tính tương thích sinh học của đường dẫn khí thở trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 3:Thử nghiệm phát thải các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)
 15. ISO 18562-4:2017, Đánh giá tính tương thích sinh học của đường dẫn khí thở trong các ứng dụng chăm sóc sức khỏe - Phần 4:Các phép thử đối với chất lỏng rò rỉ trong chất ngưng tụ
 16. ISO 19223:2019, Máy thở phổi và thiết bị liên quan - Từ vựng và ngữ nghĩa
 17. ISO 20395:2019, Công nghệ sinh học - Yêu cầu để đánh giá hiệu suất của các phương pháp định lượng đối với trình tự mục tiêu axit nucleic - qPCR và dPCR
 18. ISO 22301:2019, An ninh và khả năng phục hồi - Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh –Yêu cầu
 19. ISO 22316:2017, An ninh và khả năng phục hồi - Khả năng phục hồi của tổ chức - Nguyên tắc và thuộc tính
 20. ISO 22320:2018, An ninh và khả năng phục hồi - Quản lý khẩn cấp - Hướng dẫn quản lý sự cố
 21. ISO 22395:2018, An ninh và khả năng phục hồi - Khả năng phục hồi của cộng đồng - Hướng dẫn hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong trường hợp khẩn cấp
 22. ISO 22609:2004, Quần áo bảo vệ chống lại các tác nhân lây nhiễm - Khẩu trang y tế - Phương pháp thử khả năng chống lại sự xâm nhập của máu tổng hợp (thể tích cố định, chiếu theo chiều ngang)
 23. ISO 31000:2018, Quản lý rủi ro - Hướng dẫn
 24. ISO / PAS 45005:2020, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Hướng dẫn chung về làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19
 25. ISO 80601-2-12:2020, Thiết bị điện y tế - Phần 2-12:Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu của máy thở chăm sóc quan trọng
 26. ISO 80601-2-13:2011, Thiết bị điện y tế - Phần 2-13:Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và hoạt động thiết yếu của trạm làm việc gây mê [ Bao gồm:ISO 80601-2-13:2011 / Amd.1:2015, SỬA ĐỔI 1 và ISO 80601-2-13:2011 / Amd.2:2018, SỬA ĐỔI 2 ]
 27. ISO 80601-2-70:2020, Thiết bị điện y tế - Phần 2-70:Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu của thiết bị trị liệu thở khi ngủ
 28. ISO 80601-2-74:2017, Thiết bị điện y tế - Phần 2-74:Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị làm ẩm đường hô hấp
 29. ISO 80601-2-79:2018, Thiết bị điện y tế - Phần 2-79:Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu của thiết bị hỗ trợ thông gió cho người suy giảm khả năng thở
 30. ISO 80601-2-80:2018, Thiết bị điện y tế - Phần 2-80:Yêu cầu cụ thể về an toàn cơ bản và hoạt động thiết yếu của thiết bị hỗ trợ thông gió cho chứng suy thở

Hành động này đã được phối hợp với Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), những người đang cung cấp miễn phí các tiêu chuẩn bổ sung tại go.iec.ch/covid19faq.

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan