0976.389.199
Dịch vụ xã hội là gì? Các dịch vụ xã hội phổ biến

Dịch vụ xã hội là gì? Các dịch vụ xã hội phổ biến

Những người lao động có việc làm hạnh phúc, gia đình đủ ăn, công dân an cư lạc nghiệp và những tấm gương tích cực cho thanh niên là một số trụ cột tạo nên một cộng đồng vững mạnh. Mặc dù những yếu tố đó có vẻ hiển nhiên, nhưng bạn có thể đã chứng kiến ​​hoặc trải qua những thách thức khi kiếm được một công việc có mức lương đủ sống, đấu tranh để đưa ra lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho một gia đình, cùng nhau nhặt nhạnh những gì còn lại từ tiền thuê nhà hoặc lo lắng về con cái,....Mọi người quay về đâu khi họ đối mặt với các vấn đề? Làm thế nào để các cộng đồng phát triển khi các thành viên của nó có những nhu cầu đa dạng như vậy? Tin hay không tùy bạn, có một lĩnh vực nghề nghiệp được trang bị để hỗ trợ trong tất cả các nhu cầu quan trọng này. Đó là lĩnh vực dịch vụ xã hội luôn sẵn sàng phục vụ con người trong thời kỳ khó khăn. Nhưng chính xác thì các dịch vụ xã hội là gì? Đọc để tìm hiểu.

Dịch vụ xã hội là gì?

Dịch vụ xã hội là một loạt các dịch vụ công nhằm cung cấp hỗ trợ và trợ giúp cho các nhóm cụ thể, thường bao gồm những người yếu thế. Chúng có thể được cung cấp bởi các tổ chức cá nhân, các tổ chức tư nhân và độc lập hoặc do một cơ quan chính phủ quản lý.Các dịch vụ xã hội được kết nối với khái niệm phúc lợi và trạng thái phúc lợi, vì các quốc gia có các chương trình phúc lợi lớn thường cung cấp nhiều loại dịch vụ xã hội. 

Các dịch vụ xã hội được sử dụng để giải quyết các nhu cầu đa dạng của xã hội. Trước khi công nghiệp hóa, việc cung cấp các dịch vụ xã hội phần lớn chỉ giới hạn trong các tổ chức tư nhân và tổ chức từ thiện, với mức độ bao phủ của nó cũng hạn chế. Dịch vụ xã hội ngày nay thường được toàn cầu coi là 'chức năng cần thiết' của xã hội và là cơ chế mà qua đó các chính phủ có thể giải quyết các vấn đề xã hội. 

Việc cung cấp các dịch vụ xã hội của các chính phủ gắn liền với niềm tin về nhân quyền phổ quát, các nguyên tắc dân chủ, cũng như các giá trị tôn giáo và văn hóa. Mức độ sẵn có và mức độ bao phủ của các dịch vụ xã hội khác nhau đáng kể trong các xã hội. Các nhóm chính mà các dịch vụ xã hội hướng tới là: gia đình, trẻ em, thanh niên, người lớn tuổi, phụ nữ, người bệnh và người tàn tật. Dịch vụ xã hội bao gồm các cơ sở và dịch vụ như: giáo dục công cộng, ngân hàng lương thực, chăm sóc sức khỏe toàn dân, cảnh sát, dịch vụ cứu hỏa, giao thông công cộng và nhà ở công cộng.

Dịch vụ xã hội cơ bản

Dịch vụ xã hội cơ bản là hệ thống cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người và được xã hội thừa nhận.

Dịch vụ xã hội cơ bản được chia thành 4 loại chính:

– Dịch vụ đáp ứng những nhu cầu vật chất cơ bản: Việc ăn uống, vệ sinh, chăm sóc, nhà ở….mọi đối tượng yếu thế là trẻ em, người tàn tật mất khả năng lao động đều phải được đáp ứng nhu cầu này để phát triển về thể lực.

– Dịch vụ y tế: Bao gồm các hình thức khám chữa bệnh, điều dưỡng phục hồi chức năng về thể chất cũng như tinh thần cho các đối tượng.

– Dịch vụ giáo dục: Trường học, các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng sống, các hình thức giáo dục hoà nhập, hội nhập và chuyên biệt…

– Dịch vụ về giải trí, tham gia và thông tin: Đây là loại hình dịch vụ xã hội rất quan trọng đối với các đối tượng thuộc nhóm đối tượng công tác xã hội, hoạt động giải trí như văn nghệ, thể thao,… nâng cao sự tự tin, đẩy mạnh hòa nhập tốt hơn với cộng đồng, nâng cao sự hiểu biết, kiến thức cho đối tượng…

Các loại dịch vụ xã hội 

Các dịch vụ xã hội là trọng tâm để tạo ra một xã hội quan tâm, hòa nhập và hiệu quả. ISOCERT tin rằng điều này có nghĩa là coi con người là trọng tâm của việc quản lý và cung cấp các dịch vụ xã hội.

Không có định nghĩa chung về các dịch vụ xã hội cho tất cả các nước EU. Kết luận năm 2010 của Hội đồng về Dịch vụ xã hội vì lợi ích chung "Trung tâm của Mô hình xã hội châu Âu" nhấn mạnh rằng các dịch vụ xã hội khác với các dịch vụ khác có lợi ích chung vì chúng "hướng đến con người, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu quan trọng của con người, thường được thúc đẩy bởi nguyên tắc đoàn kết, chúng góp phần bảo vệ các quyền cơ bản và phẩm giá con người, không phân biệt đối xử và đảm bảo tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, giúp các cá nhân đóng góp một phần đáng kể vào đời sống kinh tế và xã hội của xã hội. ”

Trước đây, Ủy ban Châu Âu, trong thông báo năm 2006 về các dịch vụ xã hội được quan tâm chung (COM (2006) 177), đã xác định hai loại dịch vụ xã hội chính:

Các chương trình an sinh xã hội bổ sung và theo luật định bao gồm những rủi ro chính của cuộc sống, chẳng hạn như những rủi ro liên quan đến sức khỏe, lão hóa, tai nạn lao động, thất nghiệp, hưu trí và tàn tật;

Các dịch vụ thiết yếu khác được cung cấp trực tiếp cho người đó . Theo truyền thông, các dịch vụ xã hội này cung cấp hỗ trợ cho những người phải đối mặt với những thách thức hoặc khủng hoảng cá nhân, để đảm bảo rằng họ có thể (tái) hòa nhập trong thị trường lao động và toàn xã hội, hòa nhập những người có sức khỏe hoặc khuyết tật dài hạn các vấn đề trong xã hội, và nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, các dịch vụ xã hội cá nhân rất khó xác định do sự khác biệt giữa các quốc gia nhưng thậm chí còn nhiều hơn trong bản thân các quốc gia. Nhiều dịch vụ trong số này là một phần của nhiệm vụ theo luật định của các cơ quan công quyền nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng và tùy thuộc vào từng quốc gia. Có sự khác biệt giữa các khu vực và thành phố khi nói đến tính sẵn có và chất lượng của chúng. Tuy nhiên, có một số mẫu nhất định.

Chúng ta có thể phân biệt hai loại chính của các dịch vụ xã hội cá nhân:

Các dịch vụ xã hội được cung cấp trong các nhóm 

Loại thứ nhất bao gồm các dịch vụ được thực hiện cho các nhóm, hỗ trợ sự phát triển của con người hoặc quyền tự chủ của họ, và thúc đẩy sự hòa giải giữa công việc và cuộc sống gia đình cho người thân .

Nhóm này bao gồm các dịch vụ như chăm sóc trẻ em sớm hỗ trợ sự phát triển của trẻ em - đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật, và các dịch vụ chăm sóc dài hạn hỗ trợ trẻ em và người lớn có nhu cầu phụ thuộc do suy giảm sức khỏe, khuyết tật và mất tự chủ . Các dịch vụ này thường được quy định và tùy thuộc vào quốc gia mà chúng có thể được phổ cập hoặc được kiểm tra phương tiện. Cả hai loại dịch vụ đều có thể được cung cấp theo nhóm và cũng có thể hỗ trợ hòa giải công việc và cuộc sống gia đình, cả hai loại dịch vụ này đều không phải lúc nào cũng phù hợp với loại thứ hai.

Các dịch vụ xã hội được cá nhân hoặc hỗ trợ công việc xã hội 

Loại dịch vụ xã hội thứ hai bao gồm hỗ trợ được cá nhân hóa để bảo vệ các quyền cơ bản của người thụ hưởng và tạo điều kiện cho họ hòa nhập xã hội khi hỗ trợ những cá nhân hoặc gia đình gặp khó khăn hoặc khủng hoảng cá nhân, chẳng hạn như nợ nần, thất nghiệp, nghiện ma túy hoặc tan vỡ gia đình. Các dịch vụ xã hội thuộc nhóm thứ hai này trong đề xuất của Ủy ban Châu Âu là công tác xã hội, tư vấn, cố vấn, huấn luyện, cai nghiện, phục hồi xã hội, nhà ở xã hội, hòa nhập xã hội và các trung tâm chống khủng hoảng. Ngoài ra, chúng tôi có thể thêm phúc lợi xã hội dành cho trẻ em, làm việc với các gia đình trong các dịch vụ trung gian để ngăn chặn việc bố trí trẻ em hoặc bố trí trẻ em trong dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, một số dịch vụ này cũng có thể được đưa vào nhóm một vì ít nhất chúng có thể đáp ứng một trong các đặc điểm; ví dụ, việc cai nghiện được quy định tốt và được áp dụng cho các nhóm ở nhiều quốc gia. Chúng ta có thể nói điều gì đó tương tự như công tác xã hội với trẻ em và gia đình. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, các dịch vụ này không lấy mục tiêu chính là hòa giải. Đặc điểm chính của họ là họ đáp ứng các nhu cầu hoặc vấn đề cá nhân hoặc cụ thể.

Quy định của họ có thể phụ thuộc vào trách nhiệm của cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp trong khi việc thực hiện có thể diễn ra theo cách tích hợp, điều này cũng gây khó khăn cho việc thiết lập một kiểu mẫu. Ví dụ, lời khuyên hoặc huấn luyện về thất nghiệp có thể được cung cấp kết hợp với hỗ trợ nhà ở và phúc lợi xã hội cho trẻ em. Điều này có nghĩa là ranh giới giữa các loại dịch vụ khác nhau luôn bị xóa nhòa, vì đã có xu hướng gần đây tập trung vào cung cấp tích hợp.

Một đặc điểm quan trọng khác của các dịch vụ xã hội là chúng có thể mang tính kinh tế hoặc phi kinh tế . Điều này có ý nghĩa vì các dịch vụ có lợi ích kinh tế phải tuân theo các quy tắc cạnh tranh của EU. Khi các cơ quan công quyền quyết định thuê ngoài cung cấp dịch vụ xã hội và đây là trường hợp của hầu hết các dịch vụ xã hội cá nhân, các quy tắc mua sắm công của EU sẽ được áp dụng. Khi đó, các cơ quan công quyền cần phải cân bằng giữa 'chất lượng, tính liên tục, khả năng tiếp cận, khả năng chi trả, tính sẵn có và tính toàn diện' và 'nhu cầu cụ thể của người dùng' với giá cả cho những dịch vụ đó.

Các dịch vụ xã hội phổ biến

1. Tạo điều kiện cho những người thuộc nhóm thu nhập thấp có việc làm và tham gia vào các hoạt động sản xuất tạo thu nhập có thể đáp ứng được nhu cầu tối thiểu  và duy trì được sự độc lập về tài chính;

2. Các dịch vụ xã hội giúp cho các đối tượng yếu thế trở nên bình đẳng và có thể đóng góp và hoà nhập cao nhất đối với gia đình, cộng đồng và xã hội;

3. Thúc đẩy tính trách nhiệm và mối quan hệ gắn kết giữa gia đình và các thành viên và bảo đảm gia đình thành chỗ dựa an toàn nhất cho các đối tượng yếu thế;

4. Trẻ em thuộc những gia đình không có khả năng chăm sóc có thể nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng, xã hội;

5. Cung cấp các dịch vụ về nhà ở với tiêu chuẩn đáp ứng được điều kiện tối thiểu về chất lượng cuộc sống;

6. Giúp người tàn tật có khả năng sống độc lập hơn và tham gia một cách tích cực trong các hoạt động kinh tế cũng như hoạt động cộng đồng;

7. Thúc đẩy việc chăm sóc sức khoẻ và gắn kết các chủ thể với các nguồn lực;

8. Tạo ra các dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý cho các đối tượng;

9. Giúp các đối tượng tiếp cận với các kênh thông tin và và tạo cơ hội lựa chọn tốt hơn;

10. Giúp các đối tượng tiếp cận dễ dàng hơn với các hoạt động hòa giải, biện hộ các vấn đề xã hội.

11. Hỗ trợ khách hàng trong việc xác định và nhận các lợi ích về dịch vụ xã hội và cộng đồng.

12. Làm việc với những người phạm tội bất bạo động trong việc ngăn chặn sự tái diễn của tội phạm và đóng góp thành công cho xã hội.

13. Hợp tác với thân chủ để giúp họ sống độc lập bằng cách quản lý các khuyết tật về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc của họ.

14. Hỗ trợ học sinh điều hướng các khía cạnh học tập và xã hội của trường học, đồng thời cung cấp các nguồn lực và thu nhận kỹ năng cho nghề nghiệp tương lai.

15. Giúp các cá nhân đấu tranh với chứng nghiện hoặc rối loạn hành vi bằng cách cung cấp cho họ các phương pháp điều trị khác nhau.

16. Thông báo cho mọi người về lối sống lành mạnh bằng cách hỗ trợ họ xác định các mục tiêu và chiến lược sức khỏe cá nhân để đạt được chúng.

17. Tạo ra các chiến lược cho các cặp vợ chồng hoặc gia đình đang trải qua nhiều loại đấu tranh khác nhau về tình cảm, tinh thần hoặc thể chất trong mối quan hệ của họ.

Chức năng của dịch vụ xã hội

Dịch vụ xã hội cung cấp và hỗ trợ thông qua các dịch vụ đặc thù giúp các công dân trong xã hội có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn bằng sự độc lập về kinh tế, sự khẳng định quyền con người được hòa nhập và tham gia vào thị trường lao động cũng như các hoạt động cộng đồng, xã hội.

Tại sao các dịch vụ xã hội lại quan trọng như vậy?

“Xã hội được tổ chức cùng với các sợi chỉ của cấu trúc xã hội. Mỗi ngày, các lực tác động lên các sợi dây, ”Luis Maimoni, nhà trị liệu gia đình của Masada Homes ở Gardena, California, giải thích. “Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt hoặc một người thân của bạn đã cố gắng tự tử? Trong khi một số người có khả năng phục hồi một cách tự nhiên và có thể tái tạo các sợi chỉ mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài thì những người khác lại phải vật lộn ”. Ông cho biết thêm, các chuyên gia làm việc trong các dịch vụ xã hội giúp các cá nhân gặp khó khăn trở nên độc lập và tự chủ.

Là cha mẹ, bạn chắc chắn đã trải qua căng thẳng. Con bạn không chịu ăn bất kỳ loại rau nào. Trẻ sơ sinh của bạn chưa tìm ra cách ngủ suốt đêm. Công việc của bạn đòi hỏi nhiều thời gian hơn và ngôi nhà của bạn đã không được dọn dẹp trong nhiều tháng.

Mặc dù những lần xuất hiện này có vẻ nhỏ một cách độc lập, nhưng bạn biết rằng không đúng ngày và kết hợp sai, chúng có thể làm giảm khả năng hoạt động của gia đình bạn.

Bây giờ, hãy tưởng tượng một thành phố hoặc tiểu bang — không chỉ là một gia đình nhỏ — đầy những cá nhân mà hoàn cảnh cuộc sống liên tục thúc đẩy họ vượt quá khả năng quản lý căng thẳng. Cộng đồng này sẽ thất bại nếu không có sự hỗ trợ đa dạng của mạng lưới các dịch vụ xã hội trong khu vực. Tầm quan trọng của các dịch vụ xã hội không bao giờ được đánh giá quá cao.

Tham khảo thêm các dịch vụ mà ISOCERT cung cấp:

Ngày cập nhật: 2021-09-08 18:25:07

Bài viết liên quan