0976.389.199
Duy trì hệ thống ISO

Duy trì hệ thống ISO

Bạn đã sẵn sàng đi tiếp cùng chứng nhận ISO 9001. Thậm chí bây giờ bạn có thể đạt được nhiều hơn. Khám phá các cách giúp bạn luôn cải thiện hệ thống quản lý chất lượng.

Duy trì hệ thống tiêu chuẩn ISO

Bạn đã sẵn sàng đi tiếp cùng chứng nhận ISO. Thậm chí bây giờ bạn có thể đạt được nhiều hơn. Khám phá các cách giúp bạn luôn cải thiện hệ thống quản lý chất lượng.


Làm tốt nhất từ chứng nhận của bạn

Bạn có thể truy cập rất nhiều nguồn tài nguyên được thiết kế để giúp bạn có được cái tốt nhất trong việc chứng nhận quản lý môi trường. Thường xuyên nâng cấp việc phát triển mới nhất trong những chuỗi ISO 9001 và những hệ thống quản lý khác sẽ đảm bảo bạn luôn luôn cập nhật. Ban cũng có thể có những kỹ năng liên quan đến những khóa học của chúng tôi. Tất cả những điều này, cộng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía quản lý khách hàng của bạn cũng như những xem xét kinh doanh, sẽ giúp cho tổ chức của bạn luôn ở trong trạng thái tuân thủ và cạnh tranh, và để luôn cải thiện.

Hãy đọc về việc chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào trong việc duy trì chứng nhận đối với bất cứ tiêu chuẩn nào  >


Sử dụng nhãn hiệu bảo đảm ISOCERT

Khi được chứng nhận, bạn sẽ có thể tạo ra một nhãn hiệu cá nhân riêng bằng việc trưng bày Nhãn hiệu Bảo đảm ISOCERT. Đó là một công cụ quảng bá hiệu quả mà bạn có thể sử dụng để thúc đẩy tổ chức. Nó tượng trưng cho một thành tựu rõ ràng và có thể mang lại một lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi được nhận ra một cách toàn cầu như một trong những người định giá độc lập kinh nghiệm nhất trong những thực hành tốt nhất. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ được sự công nhận quốc tế như một doanh nghiệp đạt được những tiêu chuẩn xuất sắc mỗi ngày.

Bạn cũng sẽ được liệt kê trong bản Hội đồng Khách hàng bên cạnh những tổ chức hàng đầu khác, giúp bạn mở ra những thị trường mới, đảm bảo những thị trường cũ và cạnh tranh một cách tự tin.


Chuyển chứng nhận của bạn tới ISOCERT

Chứng nhận thông qua ISOCERT nghĩa là liên kết nhiều hơn giữa doanh nghiệp của bạn và nhãn hiệu toàn cầu. Bạn sẽ có thể có được những thuận lợi mà tất cả những khách hàng giá trị của ISOCERT nhận được. Và những điều này không chỉ dừng lại ở chứng chỉ. Chúng tôi sẽ giúp bạn luôn cập nhật những tiêu chuẩn và đào tạo bạn vì vậy bạn có thể luôn cải thiện, cũng như giữ việc phù hợp. Thêm vào đó, những việc định giá sáu tháng của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được sự hoàn hảo mỗi ngày. Bạn cũng sẽ có thể trưng bày nhãn hiệu bảo đảm ISOCERT, giúp bạn đứng cách xa đối thủ của bạn.

Học cách làm thế nào để chuyển đổi chứng chỉ của bạn hôm nay >


Những khóa học đào tạo giúp bạn duy trì hệ thống ISO 9001

Xem tất cả khóa đào tạo ISO 9001 >


Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về ISOCERT >

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan