0976.389.199
Hợp quy keo dán gỗ

Hợp quy keo dán gỗ

Kể từ ngày 1/7/2019, các sản phẩm keo dán gỗ để được lưu hành trên thị trường bắt buộc phải đạt chứng nhận hợp quy và sử dụng dấu hợp quy theo Quy chuẩn QCVN 03-1:2018/BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành. Để được cấp chứng nhận và hoàn tất các thủ tục công bố hợp quy keo dán gỗ một cách nhanh chóng và thuận lợi, ISOCERT đưa ra các thông tin hữu ích tới Quý khách hàng tham khảo để hiểu rõ hơn về quy định này.

Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ là gì?

Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ là hoạt động đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu, và lưu thông trên thị trường Việt Nam phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc theo theo quy định tại Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT và QCVN 03-01:2018/BNNPTNT.

Đối tượng chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Chứng nhận hợp quy keo dán gỗ là yêu cầu bắt buộc của các cơ quan quản lý đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu thông, lưu trữ và sử dụng sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ (quy định tại khoản 1.2.1 QCVN 03-1:2018/BNNPTNT). Do đó, tất cả các đối tượng thuộc điều chỉnh của quy định này phải tiến hành đánh giá chất lượng cho sản phẩm keo dán gỗ.

Tuy nhiên, các nhà làm luật cũng đã quy định rõ rằng đối với các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu dưới dạng mẫu thử; hàng mẫu; hàng triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh thì không phải chứng nhận.

Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm keo dán gỗ dùng trong chế biến gỗ

Chỉ tiêu kỹ thuật

Tên sản phẩm

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Quy cách mẫu

Hàm lượng formadehyde tự do, không lớn hơn,%

Các loại keo có chứa formaldehyde theo TCVN 11568:2016

1,4

TCVN 11569:2016

Các lô sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được lấy mẫu theo TCVN 2090:2015 (ISO 15528:2013) để kiểm tra hàm lượng formadehyde tự do

GHI CHÚ: (1)- Các chỉ tiêu được xác định cho dạng dung dịch keo dán gỗ;

- Đối với keo dán gỗ dạng bột phải được chuyển thành dạng dung dịch với đầy đủ các thành phần kèm theo của nhà sản xuất trước khi xác định các chỉ tiêu.

- Với keo nhiều thành phần phải pha chế đầy đủ các thành phần theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi xác định các chỉ tiêu.

Phương thức chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Việc đánh giá chứng nhận hợp quy keo dán gỗ được thực hiện theo Phương thức 5Phương thức 7, theo quy định tại:

  • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 
  • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.

Lưu ý:

Đối với sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được đánh giá chứng nhận theo Phương thức 5: nhà sản xuất được yêu cầu phải đạt chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001

Quy trình chứng nhận hợp quy keo dán gỗ tại ISOCERT

Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản mô tả chung về sản phẩm;

3. Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy tờ tương đương khác;

4. Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm keo dán gỗ.

Trình tự công bố hợp quy

Bước 1: Đánh giá hợp quy keo dán gỗ theo QCVN 03-01:2018/BNNPTNT

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy keo dán gỗ tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy keo dán gỗ

Giấy chứng nhận hợp quy keo dán gỗ có giá trị trong vòng 03 năm đối với sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được đánh giá theo Phương thứ 5 và được đánh giá giám sát hàng năm; sau thời gian chứng nhận, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất keo dán gỗ đăng ký tái chứng nhận. 

Với sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được đánh giá theo Phương thức 7, giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị với lô sản phẩm được đánh giá.


Trên đây là các thông tin do ISOCERT cung cấp về Hợp quy keo dán gỗ theo QCVN 03-1:2018/BNNPTNT. ISOCERT tiến hành đánh giá chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ đánh giá chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hotline: 0976 389 199 để được giải đáp và hỗ trợ tận tình nhất!

Ngày cập nhật: 18-11-2021

Bài viết liên quan