0976.389.199
ISO 45001 có thể giúp các doanh nghiệp sản xuất như thế nào?

ISO 45001 có thể giúp các doanh nghiệp sản xuất như thế nào?

Là một công ty sản xuất, bạn có thể đang cân nhắc sự cần thiết của Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&SMS) cho tổ chức của mình và ISO 45001:2018 là một tiêu chuẩn mà bạn nên xem xét như các yêu cầu để thực hiện hệ thống quản lý. Ngành công nghiệp sản xuất có nhu cầu cần thiết về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tốt, vì nhiều mối nguy hiểm hiện hữu cần được kiểm soát.

ISO 45001 cung cấp một tập hợp các yêu cầu được công nhận trên toàn cầu để tạo ra một Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp có thể được điều chỉnh cho phù hợp với ngành sản xuất của bạn.

 

Tiêu chuẩn ISO cho ngành sản xuất

 

Hệ thống quản lý an toàn không phải là mới đối với ngành công nghiệp sản xuất, vì sự an toàn của người lao động là một yếu tố quan trọng trong khả năng hoàn thành công việc. Tuy nhiên, nhiều hệ thống quản lý an toàn được kết hợp với nhau để đáp ứng các yêu cầu pháp lý khi chúng được xác định. Để cải thiện tình trạng này, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã thu thập các thực hành tốt nhất trên toàn thế giới để quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&SMS) tại nơi làm việc và biên soạn một bộ các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 45001.

 

Trong khi ISO 45001 bao gồm một phụ lục với hướng dẫn thực hiện, ISO cũng đã phát hành các tiêu chuẩn hỗ trợ để giúp thực hiện và các khía cạnh khác của sức khỏe nghề nghiệp; một tìm kiếm nhanh liệt kê 36 tiêu chuẩn trên trang web ISO. ISO/AWI 45002 đưa ra các hướng dẫn chung bổ sung để thực hiện ISO 45001 và ISO/DIS 45003 mới đang được thảo luận để quản lý sức khỏe tâm lý & an toàn tại nơi làm việc. Các tài liệu hướng dẫn khác bao gồm ISO/TS 24179:2020 cho các thước đo OH&SMS cho nguồn nhân lực và ISO/TS 20559:2020 đưa ra hướng dẫn cho việc phát triển và sử dụng hệ thống báo hiệu an toàn. Không có tiêu chuẩn bổ sung nào trong số này được yêu cầu để thực hiện ISO 45001, nhưng chúng có thể được sử dụng để hướng dẫn bạn về các khía cạnh nhất định của quản lý OH&SMS.

 

Thực hiện các tiêu chuẩn an toàn ISO 45001 tại các tổ chức sản xuất của bạn

 

Như đã đề cập ở trên, các yêu cầu của ISO 45001 bao gồm tất cả các quy trình để xây dựng một OH&SMS đẳng cấp thế giới, không chỉ đơn giản là đáp ứng các yêu cầu pháp lý và hướng tới việc cải thiện và giảm thương tích và sức khỏe kém cho công nhân của bạn. Quản lý sức khỏe và an toàn không chỉ bao gồm việc xác định tất cả các bên quan tâm đến OH&SMS tại tổ chức của bạn, mà còn để xác định các rủi ro và mối nguy hiểm để chúng có thể được kiểm soát hoặc loại bỏ một cách thích hợp. ISO 45001 dự định sẽ được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, trong bất kỳ ngành nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới và như vậy được viết duy nhất để một công ty sản xuất có thể điều chỉnh các yêu cầu cho phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ và giải quyết các mối nguy hiểm độc quyền trong ngành sản xuất.

 

Việc triển khai ISO 45001 được thực hiện tốt nhất với cách tiếp cận có hệ thống, bắt đầu với sự hỗ trợ và phê duyệt của lãnh đạo cao nhất. Tiếp theo, điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu pháp lý của bạn, điều này sẽ giúp bạn xác định phạm vi OH&SMS của mình cũng như các quy trình và thủ tục cần thiết mà bạn sẽ cần. Thực hiện các quy trình, bao gồm kết hợp các quy trình mà bạn có thể đã có, tiếp theo là đào tạo để đảm bảo rằng tất cả các thay đổi được kết hợp vào hiệu suất hàng ngày của người lao động, là những bước quan trọng tiếp theo. Cuối cùng, khi bạn đang sử dụng các quy trình OH&SMS và duy trì hồ sơ, bạn sẽ muốn sử dụng các quy trình của mình để đánh giá nội bộ, xem xét của ban giám đốc và các hành động khắc phục để đánh giá và hiệu chỉnh hệ thống mà bạn đã áp dụng. Sau đó, bạn sẽ sẵn sàng để được cấp chứng chỉ về hệ thống quản lý của mình.

 

Bằng cách xem xét các yêu cầu một cách có hệ thống, bạn có thể đảm bảo rằng các yêu cầu riêng của ngành sản xuất được bao gồm và bạn tận dụng các quy trình đã có.

 

ISO 45001 cải thiện ngành sản xuất như thế nào?

 

Một trong những nguyên tắc quan trọng đằng sau tiêu chuẩn ISO 45001 là OH&SMS cần phải cải tiến theo thời gian và việc tìm kiếm cải tiến là điều quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những lợi ích chính của ISO 45001 đối với tổ chức của bạn: tìm cách cải thiện các quy trình của công ty bạn. Có một OH&SMS được lập kế hoạch tốt cũng cho phép bạn duy trì tốt hơn việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý về sức khỏe và an toàn, đồng thời có thể dẫn đến giảm tỷ lệ nhân viên thay thế, vì bạn đang làm việc để trở thành một nhà tuyển dụng quan tâm đến một môi trường làm việc an toàn. Tất cả những khoản hoàn vốn này cho khoản đầu tư của bạn vào ISO 45001 cuối cùng có thể dẫn đến cải thiện hình ảnh và uy tín đối với các bên quan tâm.

 

 

OH&SMS được thiết kế sử dụng ISO 45001 cũng phù hợp với các yêu cầu khác về quản lý chất lượng, nơi bạn muốn tìm cách cải thiện hệ thống của mình để tạo và cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của mình. Sự liên kết này của các hệ thống quản lý của bạn sẽ hỗ trợ việc tìm kiếm các cải tiến tổng thể giúp các quy trình của bạn không chỉ hiệu quả hơn mà còn an toàn hơn khi thực hiện. Hoạt động an toàn hơn có nghĩa là ít chấn thương hơn và sức khỏe tốt hơn cho công nhân của bạn và lực lượng lao động nhất quán hơn để quản lý chất lượng.

 

Bằng cách cải thiện các quy trình của bạn cho OH&SMS, bạn có thể đạt được những lợi ích liên quan đến lực lượng lao động biết rằng khi họ đến làm việc, họ sẽ có thể làm việc an toàn, mọi nguy cơ mà họ xác định sẽ được giải quyết và họ sẽ rời công việc mà không bị thương. Một OH&SMS tốt cung cấp cho người lao động sự tự tin cần thiết để làm tốt công việc, điều này giúp cải thiện toàn bộ tổ chức.

 

Clip: ISO 45001 có thể giúp doanh nghiệp sản xuất như thế nào?

 

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan