0976.389.199
ISO 45001 Hướng dẫn thực tế cho các tổ chức nhỏ

ISO 45001 Hướng dẫn thực tế cho các tổ chức nhỏ

Các doanh nghiệp nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp nhỏ có những thách thức đặc biệt với sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OHS). Nhìn chung, tỷ lệ tử vong tại nơi làm việc có xu hướng cao hơn trong các ngành do các doanh nghiệp nhỏ thống trị. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra ở bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào là tương đối hiếm, vì vậy cả công nhân và chủ sở hữu đều không cảm nhận được nguy cơ gia tăng này. Các doanh nghiệp nhỏ cũng dễ gặp bất ổn về tài chính hơn các doanh nghiệp lớn hơn. Cùng với nhau, những tình huống này tạo ra những thách thức cho các doanh nghiệp nhỏ trong việc hiểu và quản lý các nguy cơ thương tích tại nơi làm việc.

Điều hành một doanh nghiệp nhỏ có thể khá khó khăn, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu. Trong số nhiều vấn đề ưu tiên ban đầu, có các nghĩa vụ liên quan đến các yêu cầu pháp lý, bao gồm các vấn đề về sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc, nhiều trong số đó là các yêu cầu của (các) tiêu chuẩn quốc tế. Những doanh nhân muốn tạo dựng nền tảng vững chắc và phát triển doanh nghiệp của mình trở nên bền vững, ngay cả khi họ khởi nghiệp với quy mô nhỏ, hãy coi việc thực hiện tiêu chuẩn quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 là công cụ của họ để đạt được những mục tiêu đó. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về những lợi ích của ISO 45001 đối với các doanh nghiệp nhỏ. 

ISO 45001:2018 Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thực tế, vấn đề AT&SKNN của các doanh nghiệp nhỏ có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia.

Trước khi đánh số tất cả các lợi ích, cần nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp nhỏ ở nhiều nền kinh tế quốc gia đại diện cho phần lớn cộng đồng doanh nghiệp và do đó có tác động lớn đến toàn bộ nền kinh tế và xã hội nói chung.

Theo định nghĩa, các tiêu chí cho doanh nghiệp nhỏ được xác định bởi nhiều yếu tố như số lượng nhân viên, loại hình ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh và doanh thu hàng năm. Một doanh nghiệp nhỏ có thể thay đổi từ chỉ một vài nhân viên, ví dụ: tiệm bánh, hiệu thuốc, công ty thương mại hoặc cửa hàng tạp hóa nhỏ, tối đa 500 nhân viên sản xuất trong một tổ chức sản xuất.

Bất kể quy mô hoặc lĩnh vực mà các doanh nghiệp nhỏ bao gồm, chúng đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế, bởi vì người lao động (nhân viên) lành mạnh, và môi trường làm việc lành mạnh và an toàn trong các doanh nghiệp nhỏ có nghĩa là một nền kinh tế lành mạnh và một xã hội lành mạnh nói chung.

Làm thế nào các doanh nghiệp nhỏ có thể hưởng lợi từ ISO 45001?

Có một mức độ căng thẳng đi kèm với việc trở thành một doanh nhân. Để bắt đầu là một danh sách dài các yêu cầu cần tuân thủ. Giấy phép và các yêu cầu pháp lý đứng đầu danh sách đó. Sau đó, có câu hỏi về tính bền vững cần được xem xét. Các doanh nghiệp nhỏ đã nhận ra tác động của việc áp dụng Hệ thống An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp. Dưới đây là cách thực hiện Tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn lao động, ISO 45001 có thể thúc đẩy tăng trưởng trong các doanh nghiệp nhỏ.

Giảm rủi ro

Rủi ro không phân biệt đối xử. Các doanh nghiệp nhỏ cũng có phần của họ. ISO 45001 được cấu trúc theo cách quan tâm đến nhu cầu của các tổ chức lớn hoặc nhỏ và có thể giúp giảm thiểu một số rủi ro này. Các nhà thầu, nhà thầu phụ và các bên khác có nhiều khả năng cảm nhận được hiệu quả của việc triển khai Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Khi được thực hiện một cách chính xác, điều này sẽ thiết lập các biện pháp kiểm soát để quản lý các rủi ro OH&S cũng như tạo ra và nâng cao nhận thức về chúng để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác. Do đó, nó sẽ đảm bảo rằng có một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người.

Năng suất cao hơn

Việc sử dụng Hệ thống An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp cho phép các doanh nghiệp nhỏ có cơ hội đối phó với các mối quan tâm về an toàn theo một cách có cấu trúc duy nhất. Sẽ có rất ít thời gian dành để cố gắng tìm ra những việc cần làm vì tất cả đã được viết rõ. ISO 45001 cũng quy định những hành vi có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được đối với nhân viên, giúp họ luôn cam kết gắn bó với nhóm và tổ chức.

Cắt giảm chi phí

Khi môi trường làm việc được quan tâm, chi phí bắt đầu đi xuống. Việc triển khai hệ thống OH&S chắc chắn sẽ dẫn đến việc nhân viên ít bị ốm hơn, từ đó giảm chi phí chăm sóc sức khỏe xuống. Khi nhân viên của bạn hài lòng, doanh thu của nhân viên cũng giảm theo. Điều này giúp tiết kiệm chi phí kinh doanh có thể phát sinh trong quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới.

Trách nhiệm xã hội

Việc thực hiện hiệu quả một hệ thống OH&S xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Những yếu tố này kết nối trong toàn bộ cộng đồng. Các hoạt động của tổ chức trở nên kết nối với tất cả các bên quan tâm bên trong và bên ngoài. Khi một doanh nghiệp nhỏ sử dụng ISO 45001, nó thể hiện cam kết của họ đối với sức khỏe và an toàn, và cuối cùng chứng tỏ rằng doanh nghiệp đó có trách nhiệm với xã hội.

Thương hiệu và hình ảnh tốt hơn

Một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe và an toàn đạt được uy tín. Nó cũng mang lại niềm tin cho khách hàng rằng doanh nghiệp cam kết làm việc với một bộ nguyên tắc cụ thể. Trong mắt công chúng, một công ty như vậy được coi là đối tác phù hợp khi chọn ai để hỗ trợ.

Cải tiến liên tục

Theo yêu cầu của hệ thống, quá trình cải tiến liên tục là rất quan trọng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quy trình. Bằng cách thực hiện các bước đi đúng hướng, các doanh nghiệp nhỏ cuối cùng sẽ cải thiện kết quả và chiến lược của họ.

 

Các doanh nghiệp nhỏ hình thành phần lớn cộng đồng doanh nghiệp và có tác động cốt yếu đến xã hội. Khi các doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh, các nền kinh tế cũng theo đó mà phát triển. Do đó, việc thực hiện ISO 45001 sẽ có nghĩa là một lực lượng lao động lành mạnh, một nền kinh tế lành mạnh và một cộng đồng lành mạnh.

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan