0976.389.199
ISO 45001 có thể mang lại lợi ích như thế nào cho chuỗi cung ứng?

ISO 45001 có thể mang lại lợi ích như thế nào cho chuỗi cung ứng?

Khi ISO 45001 được công bố vào tháng 3 năm 2018, đại diện từ hơn 70 quốc gia đã đóng góp vào bản dự thảo cuối cùng. Điều này có nghĩa là tiêu chuẩn thay thế OHSAS 18001 sẽ trở thành một trong những tiêu chuẩn được sử dụng nhiều nhất trong bộ ISO. Với tính chất kinh doanh trên toàn thế giới ngày nay và nhiều doanh nghiệp hoạt động trên toàn cầu - nhờ một phần không nhỏ vào Internet - tiêu chuẩn này cũng có những lợi ích hữu hình cho các tổ chức có hoặc là một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy những lợi ích này là gì? Làm thế nào để các nguyên tắc của ISO 45001 cải thiện chuỗi cung ứng toàn cầu của bạn?

 

Lợi ích của việc sử dụng ISO 45001

Một trong những lợi thế đáng kể của ISO 45001 là việc áp dụng Phụ lục SL cho phép tiêu chuẩn này được tích hợp với các tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như ISO 9001 và ISO 14001.

Do đó, nếu bạn đang sử dụng ISO 45001 trong một hệ thống quản lý tích hợp, bạn sẽ thấy các mục tiêu và quy trình về môi trường, chất lượng, sức khỏe và an toàn của bạn dễ dàng kết hợp hơn; nhưng ngay cả khi chỉ sử dụng ISO 45001, lợi ích cho chuỗi cung ứng toàn cầu của bạn có thể rất lớn.

 

ISO 45001 có thể cải thiện tính nhất quán kinh doanh của chuỗi cung ứng toàn cầu không?

 

 

Nhiều tổ chức toàn cầu trong những năm gần đây đã sử dụng mô hình dựa trên ISO 45001 này. Ví dụ, chương trình “Sức khỏe và An toàn” của IBM đã sử dụng những nguyên tắc này để thúc đẩy hiệu quả và tính nhất quán thông qua chuỗi cung ứng khổng lồ của mình bằng cách đảm bảo kiến ​​thức, nhận thức và sự tham gia của nhân viên tồn tại bình đẳng thông qua tất cả các điểm của chuỗi toàn cầu. Các kết quả thường có thể đa dạng; tăng năng suất, mức độ dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng cùng với việc phát triển lòng trung thành của nhân viên được cải thiện.

 

Lập kế hoạch

 

Điều khoản 6 của ISO 45001 đề cập đến việc lập kế hoạch, sự thông minh và thái độ chủ động đối với rủi ro và cơ hội là điều “phải có” đối với bất kỳ tổ chức toàn cầu thành công nào, không chỉ để ngăn ngừa tai nạn và sự cố mà còn là cách tiếp cận kinh doanh toàn cầu hàng ngày.

Trong ISO 45001 có các yêu cầu đối với rủi ro và cơ hội và điều khoản lập kế hoạch liên quan cụ thể đến các mối nguy và rủi ro tại nơi làm việc. Tương đối dễ dàng nhận thấy kiểu tư duy này có thể tham gia như thế nào khi xem xét các mối nguy giống nhau trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu của bạn hoặc cách nó có thể được áp dụng cụ thể cho bất kỳ rủi ro và cơ hội lớn nào mà một doanh nghiệp toàn cầu phải đối mặt. Xây dựng văn hóa chủ động phòng tránh và giảm thiểu rủi ro trong một tổ chức cũng hoạt động trên phạm vi toàn cầu cũng như tại địa phương, có tính đến các yêu cầu pháp lý khác nhau cụ thể cho từng quốc gia.

 

Hỗ trợ

 

Điều khoản 7 trong tiêu chuẩn ISO 45001 đề cập đến các quy trình hỗ trợ. Một lần nữa, rất dễ dàng nhận thấy các vấn đề về kiến ​​thức và nhận thức, có thể mang lại cả rủi ro và cơ hội cho khía cạnh địa phương và toàn cầu của một doanh nghiệp.

Cung cấp cho nhân viên thông tin chính xác, đào tạo và kiến ​​thức là rất quan trọng trong tất cả các bộ phận của chuỗi cung ứng. Xem xét toàn cầu về cách thức hỗ trợ được tạo điều kiện trong chuỗi cung ứng toàn cầu của bạn có thể có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của bạn.

 

 

 

Cải tiến liên tục

 

Mục tiêu quan trọng này làm nền tảng cho tất cả các tiêu chuẩn ISO. Một lần nữa, nó có thể được coi là một phần của tiêu chuẩn ISO 45001 nên là một khát vọng xuyên suốt hoạt động toàn cầu của bạn. Việc lập kế hoạch, đạt được và xem xét các mục tiêu rất quan trọng đối với sự thành công và cải tiến của tổ chức.

Một lần nữa, điều này đúng đối với các tổ chức toàn cầu cũng như các đơn vị kinh doanh nhỏ hơn. Việc đạt được sự cải tiến liên tục thông qua việc đáp ứng các mục tiêu trong bất kỳ đơn vị kinh doanh nhất định nào là điều đáng khen ngợi, nhưng cuối cùng sẽ vô ích nếu các đơn vị khác trong hệ thống cung ứng toàn cầu của bạn không chia sẻ những mục tiêu này hoặc hoạt động kém hiệu quả so với nó. Chỉ những tổ chức tìm kiếm sự cải tiến liên tục trong toàn bộ hệ thống mới tồn tại và phát triển thịnh vượng trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

 

ISO 45001: Làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ và lớn

 

Do đó, hiển nhiên là mặc dù ISO 45001 có thể phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ đang cố gắng giảm thiểu rủi ro, loại bỏ các mối nguy và liên tục cải tiến, các nguyên tắc này cũng phù hợp với các công ty vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu. ISO 45001 thúc đẩy và tạo điều kiện cho các thực hành tốt có thể được áp dụng cho các đơn vị kinh doanh địa phương, nhưng thậm chí còn hiệu quả hơn khi được áp dụng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi các nguyên tắc này có thể là động lực để thay đổi văn hóa tích cực, giảm rủi ro, thực hành tốt và cải tiến liên tục trong suốt quá trình hoạt động toàn cầu của bạn.

ISO 45001, giống như OHSAS 18001 trước đó, là một công cụ hiệu quả để làm cho nơi làm việc lành mạnh hơn, an toàn hơn, tăng cường sự tham gia của nhân viên và cuối cùng là thúc đẩy một môi trường có thể đạt được các mục tiêu và khách hàng hài lòng trong môi trường tốt nhất có thể.

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan