0976.389.199
ISO 9001:2015 và Chiến lược Doanh nghiệp

ISO 9001:2015 và Chiến lược Doanh nghiệp

Khi triển khai ISO 9001:2015, chúng ta có thể thấy rõ mối liên hệ giữa chiến lược doanh nghiệp và tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Do đó, ISO 9001:2015 có thể được coi là một giá trị gia tăng thực sự cho bất kỳ doanh nghiệp nào.

Chiến lược doanh nghiệp là gì?

Điểm khởi đầu của chiến lược doanh nghiệp chủ yếu dựa trên việc biết:

 • hiện tại công ty của bạn ở đâu
 • bạn muốn nó ở đâu - mục tiêu của bạn là gì
 • bạn muốn đạt được mục tiêu đó bằng cách nào

business-strategy – HKT Consultant

Ảnh minh họa

Một doanh nghiệp có nhiều bộ phận chuyển động và chỉ có thể trở thành một cỗ máy hoạt động hiệu quả cao khi tất cả các bộ phận này hoạt động hài hòa. Nhiều công ty tập trung quá hẹp vào các lĩnh vực cụ thể (ví dụ: kết quả tài chính, chương trình bán hàng và tiếp thị, chất lượng, sức khỏe và an toàn và môi trường) mà không đề cập đến chiến lược tổng thể một cách tổng thể. Để có hiệu quả, một chiến lược cần phải mang tính tổng thể, điều này có nghĩa là tất cả các lĩnh vực / quy trình cốt lõi trong công ty phải được liên kết và cân bằng.

Nếu chiến lược của công ty không được thiết lập một cách tổng thể, được thực hiện, do Ban lãnh đạo cao nhất (Ban lãnh đạo) điều hành và hiệu suất được giám sát liên tục thì rủi ro có thể dẫn đến việc công ty trở nên không liên quan. Trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay không có công ty nào có thể chấp nhận rủi ro đó.

Rủi ro của việc không thay đổi và cải thiện có thể đáng kể như những rủi ro có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển doanh nghiệp của bạn - sự cạnh tranh của bạn gần như chắc chắn sẽ thay đổi và tiến lên phía trước, và bạn có khả năng bị tụt hậu về hiệu quả, danh tiếng và tài chính sự thành công.

Hãy luôn nhớ rằng - yếu tố chính cốt lõi và do đó là nền tảng của việc lập và thực hiện chiến lược thành công là đây là một quá trình chứ không chỉ là một công việc có thể thực hiện được. Mục tiêu của quá trình này là kết hợp tất cả các hoạt động của doanh nghiệp theo cách sẽ đạt được các mục tiêu tổ chức của nó.

>>> XEM THÊM: Chiến lược chất lượng là gì? Các nguyên tắc của chiến lược chất lượng


ISO 9001 Quality Management Systems INFORMATION GUIDE

Ảnh minh họa

ISO 9001: 2015 và Chiến lược Doanh nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nêu rõ trong Phần mở đầu theo điều khoản 0.1 Quy định chung rằng việc áp dụng tiêu chuẩn này phải là một quyết định chiến lược đối với một công ty. Mở rộng điều này trong khoản 0.1, tiêu chuẩn cũng nêu rõ rằng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có thể giúp công ty cải thiện hiệu suất tổng thể và cung cấp cơ sở tốt cho sáng kiến ​​phát triển kinh doanh bền vững.

ISO 9001:2015 bao gồm chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act), chu trình PDCA cũng có thể được sử dụng hiệu quả để thiết lập chiến lược công ty, có thể thấy mối liên hệ này khi nhìn vào phần tóm tắt sau:

 • Lập kế hoạch - thiết lập các mục tiêu của kinh doanh / hệ thống và các quy trình của nó, và các nguồn lực cần thiết để mang lại kết quả phù hợp với yêu cầu của khách hàng và chính sách của tổ chức, đồng thời xác định và giải quyết các rủi ro và cơ hội;
 • Thực hiện - thực hiện những gì đã lên kế hoạch
 • Kiểm tra - giám sát và (nếu có) đo lường các quá trình và các sản phẩm và dịch vụ kết quả so với các chính sách, mục tiêu, yêu cầu và các hoạt động đã lập kế hoạch, và báo cáo kết quả;
 • Hành động - thực hiện các hành động để cải thiện hiệu suất

ISO 9001:2015 có yêu cầu về quản lý rủi ro, đây cũng là một phần của việc thiết lập chiến lược doanh nghiệp. Trong ISO 9001:2015 cũng như trong chiến lược doanh nghiệp, sau đây là các ví dụ về các lĩnh vực mà rủi ro cần được đánh giá, quản lý và xem xét trong các lĩnh vực chính sau:

Doanh thu và tăng trưởng

 • Tình hình tài chính hiện tại (và dự báo) của bạn và xu hướng bán hàng là gì?
 • Bạn có cần phải huy động thêm quỹ không, và nếu có thì làm thế nào?

Sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ)

 • 'Sản lượng' hàng hóa và dịch vụ hiện tại và theo kế hoạch là bao nhiêu?
 • Các sản phẩm hiện tại đã phát triển như thế nào và chúng ở đâu trong vòng đời của chúng?
 • Những sản phẩm mới nào là cần thiết và khi nào chúng sẽ sẵn sàng?
 • Các thuộc tính chính của sản phẩm là gì?
 • Yêu cầu của khách hàng là gì và chúng tôi có thể đáp ứng chúng không?
 • Khi các thay đổi được thực hiện, hiệu ứng là gì?

Con người

 • Bạn có đội ngũ phù hợp với đủ các kỹ năng cần thiết không?
 • Nếu không, bạn sẽ làm thế nào để lấp đầy những khoảng trống?

Tài nguyên

 • Cơ sở, nhà máy và thiết bị của bạn đang ở trong tình trạng nào (độ tuổi, tính phù hợp và độ tin cậy)?
 • Công nghệ mới có thể cho phép bạn làm những điều khác biệt và làm những điều khác biệt không?
 • Bạn có thể củng cố mối quan hệ của mình với các đối tác và nhà cung cấp không?

Hồ sơ thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh

 • Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của bạn là ai?
 • Ai mua và ai là người ảnh hưởng đến quyết định?
 • Nhu cầu của họ là gì?
 • Các phân khúc thị trường chính là gì?
 • Cạnh tranh là gì và ở đâu?
 • Họ là ai, điểm mạnh và điểm yếu, lĩnh vực thị trường?
 • Các kênh khuyến mại, bán hàng và phân phối của bạn đã được thiết lập và hoạt động chưa?

Trả lời những câu hỏi này bao gồm sự kết hợp giữa phân tích nội bộ và phân tích các yếu tố bên ngoài có liên quan kết hợp với nhau, ví dụ như phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa), bản tóm tắt của chúng sẽ cung cấp thông tin cho việc lựa chọn chiến lược của bạn.

Một số phương pháp đánh giá các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến chiến lược của bạn bao gồm:

- PEST

- PESTLE

- SLEPT

- PESTELO

 

>>> XEM THÊM: Hoạch định chiến lược chất lượng của Doanh nghiệp và giấy chứng nhận chất lượng (CQ- Certificate of Quality)


Xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing tập trung vào giá trị khách hàng – Principles of Marketing #3 – Vu Trieu Duong

Ảnh minh họa

Các yếu tố phải được xem xét, bất kể phương pháp nào được sử dụng

Xã hội

 • Yêu cầu của khách hàng,
 • Yêu cầu của nhân viên và các bên quan tâm khác

Pháp luật

 • Chính quyền
 • Luật khác

Kinh tế

 • Số liệu bán lẻ,
 • Xu hướng thị trường chứng khoán,
 • GDP,
 • Bản cân đối chi thu,
 • thị trường lực lượng lao động và các vấn đề

Chính trị

 • Những thay đổi về ảnh hưởng của chính phủ
 • Bầu cử

Công nghệ

 • Sự phát triển
 • Xu hướng

Môi trường

 • Các khía cạnh và tác động,
 • Luật pháp thay đổi,
 • Thái độ của công chúng

Tổ chức

 • Văn hóa tổ chức,
 • Đội ngũ nhân viên được đào tạo có sẵn,
 • Bối cảnh của tổ chức,
 • Duy trì kiến thức về tổ chức

Hơn nữa mục tiêu này của công ty phải được đặt ra, nếu không có mục tiêu thì công ty sẽ không phát triển, đối với những mục tiêu này cần phải có kế hoạch. Một lần nữa, các mục tiêu chiến lược này và các mục tiêu chất lượng phải tương ứng với nhau. Nếu các mục tiêu chiến lược và mục tiêu chất lượng không phù hợp với nhau, điều đó có nghĩa là công ty sẽ chuyển sang các hướng khác nhau. Các mục tiêu sau đó có được đáp ứng không? Công ty sẽ phát triển? - Câu trả lời là KHÔNG.

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan