0976.389.199
ISOCERT ACADEMY tái tổ chức cơ cấu nhân sự sau đại dịch với ISO 10015 và ISO 10018

ISOCERT ACADEMY tái tổ chức cơ cấu nhân sự sau đại dịch với ISO 10015 và ISO 10018

Đại dịch Covid-19 đã có những ảnh hưởng to lớn và nhanh chóng đến toàn bộ cơ cấu tổ chức trong các công ty và cách thức chúng ta vận hành các nguồn lực của doanh nghiệp. Kể từ khi đại dịch diễn ra, chúng ta đã trở nên quen thuộc với khái niệm “Work-from-home” (WFH) - làm việc tại nhà/từ xa. Mọi người không cần đến trực tiếp văn phòng để làm việc. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để mọi công việc vẫn được hoàn thành theo đúng mục tiêu và đảm bảo được chất lượng công việc như chúng ta làm việc trực tiếp và thậm chí còn hơn thế nữa. Những sự điều chỉnh để thay đổi, thích ứng với đại dịch và giờ là chuẩn bị cho sự phục hồi là điều cần thiết với mỗi tổ chức. 

Sự nhanh chóng thay đổi là một vấn đề. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã biết văn hóa tổ chức được xác định bởi những chuẩn mực hành vi tập thể được thể hiện bởi các cá nhân trong một tổ chức. Nhìn chung, văn hóa doanh nghiệp thường sẽ dao động trong khoảng không thay đổi nhiều hoặc thay đổi rất nhanh. Trong một thế giới mà chất lượng đã được nhắc đến gần như trong mọi mặt, mọi lĩnh vực và mọi lúc của đời sống hiện nay, thì văn hóa chất lượng cũng là một trong những yếu tố nòng cốt, là khung xương định hình cho mọi chiến lược cũng như giữ vững cho các tổ chức vượt qua được những biến cố xảy đến trong môi trường bất ổn ngày nay. Và trung tâm của điểm cốt lõi này chính là con người. 

Con người là câu trả lời cho câu hỏi đặt ra lúc đầu là làm thế nào để các tổ chức có thể đảm bảo được hệ thống vận hành một cách trơn tru trên trục mà vẫn đảm bảo được chất lượng xuyên suốt trong giai đoạn toàn thế giới đang biến động mạnh mẽ. 

isocert-academy-tai-co-cau-nhan-su-voi-iso-10015-va-iso-10018-3

Yếu tố con người trong vấn đề quản lý chất lượng của tổ chức

Những con người chất lượng sẽ tạo ra nền văn hóa chất lượng và làm nên thương hiệu, sự uy tín cho một tổ chức chất lượng. Quản lý chất lượng và khuyến khích nhân viên tham gia vào hệ thống quản lý là điều rất quan trọng đối với mỗi tổ chức. Theo các nguyên tắc quản lý chất lượng trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (mà bộ tiêu chuẩn ISO 10000 là một phần) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo thích hợp trong mỗi tổ chức. Các nguyên tắc này cũng thừa nhận việc khách hàng tôn trọng và đánh giá cam kết của tổ chức về nguồn nhân lực cũng như khả năng của tổ chức trong việc chứng minh chiến lược cải tiến năng lực về nhân sự của tổ chức. 

Nhân viên ở tất cả các cấp đều cần được đào tạo để đáp ứng các cam kết của tổ chức trong việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ đạt yêu cầu chất lượng trong thị trường thay đổi nhanh chóng.

Sự tham gia của con người chính là yếu tố nòng cốt tạo nên kết quả tổng thể của hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống. Để đạt được những kết quả mang tính nhất quán và phù hợp với những chiến lược, giá trị mà tổ chức đề ra, lực lượng tham gia vào hệ thống mà ở đây chính là con người phải có hiểu biết, kỹ năng, nhận thức về công việc, và phải được đánh giá cũng như phát triển trong môi trường phù hợp. Không chỉ nhân viên trong tổ chức mà cấp lãnh đạo cũng cần tích cực tham gia. Lãnh đạo công ty là người chịu trách nhiệm và khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người đạt được kết quả mong muốn, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hệ thống và các quy định liên quan. Ban lãnh đạo cam kết về sự tham gia và năng lực của mọi người thông qua việc thiết lập các chính sách, mục tiêu; xác định trách nhiệm, quyền hạn; đảm bảo các nhu cầu và mong muốn của khách hàng được hiểu rõ; xác định các yêu cầu đối với nguồn nhân lực tổ chức (kiến thức, kỹ năng, hành vi); đánh giá yêu cầu về các nguồn lực khác như cơ sở hạ tầng, môi trường, điều kiện làm việc và cung cấp các nguồn lực trong trường hợp cần thiết; khuyến khích trao đổi thông tin. 

Khi sự tham gia và năng lực con người được theo dõi, đo lường và phân tích hiệu quả trong phạm vi hệ thống quản lý chất lượng, lãnh đạo cao nhất sẽ có được khả năng đưa ra các quyết định cải tiến, nhờ đó nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng và chất lượng dịch vụ của công ty.

Tiêu chuẩn ISO 10015:2019, Quản lý chất lượng, Hướng dẫn về quản lý năng lực và phát triển con người; và ISO 10018:2020, Quản lý chất lượng, Hướng dẫn về sự tham gia của mọi người được biết đến như những công cụ hữu ích giúp cho tổ chức thực hiện tất cả những điều này.

  • ISO 10015 cung cấp các hướng dẫn giúp tổ chức xác định và phân tích các nhu cầu đào tạo, thiết kế và hoạch định đào tạo, cung cấp việc đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo, theo dõi và cải tiến quá trình đào tạo nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. Tiêu chuẩn này nhấn mạnh tới đóng góp của đào tạo cho việc cải tiến liên tục và nhằm giúp tổ chức làm cho hoạt động đào tạo của mình trở thành một việc đầu tư có hiệu lực và hiệu quả hơn;
  • ISO 10018 đưa ra hướng dẫn về các yếu tố con người có thể ảnh hưởng tới năng lực và sự tham gia của họ và tạo ra giá trị giúp đạt được các mục tiêu của tổ chức. Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận theo quá trình nhằm hướng tới việc phát triển sự tham gia và năng lực con người ở tất cả các cấp trong tổ chức.

isocert-academy-tai-co-cau-nhan-su-voi-iso-10015-va-iso-10018-2

Sự khác biệt mà ISO 10015 và ISO 10018 mang lại trong quản lý nhân sự của tổ chức

Hiệu suất tổ chức cao phụ thuộc vào năng lực cao của con người. Quan niệm cũ cho rằng đào tạo là công việc kinh doanh thông thường đã không còn phù hợp nữa; thay vào đó, đảm bảo chất lượng nên là một phần không thể thiếu trong quản lý nội bộ của các tổ chức và đào tạo ngoại giao để việc cải tiến liên tục trở thành chuẩn mực chứ không phải là ngoại lệ.

Sự cam kết của nhân viên với công việc không chỉ ở trong hành động mà còn thể hiện thông qua mong muốn và mục tiêu của họ khi đặt bản thân vào trong những mục tiêu chung của tổ chức, chứ không chỉ đơn thuần là vì được thưởng hoặc tiền lương. Đây chính là điểm khác biệt mà tiêu chuẩn ISO 10015:2019 và ISO 10018:2020 hướng tới để tạo nên sự khác biệt cho tổ chức trong việc quản lý nguồn nhân lực.

ISO 10015:2019 và ISO 10018:2020 áp dụng được cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động. Trong khi ISO 10015 trợ giúp các tổ chức và nhân viên của tổ chức trong các vấn đề liên quan đến đào tạo, giáo dục nhằm hướng đến mục tiêu cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và loại bỏ các yếu tổ bên ngoài lẫn bên trong tổ chức có thể ảnh hưởng đến hoạt động của con người bằng cách xác định năng lực và nhu cầu đào tạo; thì ISO 10018 tính đến những khó khăn trong việc khuyến khích nhân viên áp dụng các hệ thống quản lý và hiểu được vai trò của mình đối với công việc hàng ngày. Bên cạnh đó, ISO 10018 cũng tích hợp tốt hơn các chiến lược, thiết lập nên một khuôn khổ chung nhằm tăng cường sự tham gia và năng lực của những người làm việc trong tổ chức, đồng thời giúp họ phát huy được đúng những giá trị tại vị trí của mình.

Năng lực của nhân viên không phải là khía cạnh cá nhân hay một chiều, nó phải là vấn đề của cả tổ chức, tập thể. Nhân viên cần nhận biết được tầm quan trọng và vai trò của mình trong hệ thống cũng như những cơ hội có thể gặt hái được khi nỗ lực phát triển. Và tổ chức cũng cần cho nhân viên của mình biết rằng tổ chức sẵn sàng đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển năng lực của mỗi cá nhân thông qua việc đào tạo, nâng cao kỹ năng, hành vi.

isocert-academy-tai-co-cau-nhan-su-voi-iso-10015-va-iso-10018

Tiêu chuẩn quốc tế này cũng đưa ra quy trình thực tế mà các cấp lãnh đạo và quản lý có thể áp dụng trong việc đào tạo và đánh giá nguồn lực quan trọng của tổ chức.

Mặc dù tiêu chuẩn ISO 10015 không được sử dụng cho tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo khác ngoài nội bộ công ty, tuy nhiên, thương hiệu ISOCERT Academy nói riêng và ISOCERT nói chung luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên chặng đường phát triển Chất lượng của mình. Ngoài các khóa đào tạo cho cá nhân và doanh nghiệp/ cộng đồng có mong muốn hướng tới những giá trị phát triển cao hơn, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ đào tạo online trực tuyến từ xa để hướng dẫn, áp dụng thực hành tiêu chuẩn quốc tế. 

Ngày cập nhật: 07-10-2021

Bài viết liên quan