0976.389.199
Phân biệt Chứng nhận và Công nhận

Phân biệt Chứng nhận và Công nhận

Mặc dù các thuật ngữ “Công nhận” và ”Chứng nhận” thường được sử dụng để thay thế cho nhau và đôi khi cùng nhau, chúng lại là hai bước có liên quan chặt chẽ nhưng khác biệt trên thang đảm bảo chất lượng. Bất chấp sự nhầm lẫn rõ ràng mà hai khái niệm này có thể gây ra, sự khác biệt giữa hai quy trình quản lý chất lượng riêng biệt có thể được giải thích một cách dễ dàng.

Công nhận là một nấc thang cao hơn nữa so với chứng nhận, thực hiện vai trò giám sát làm cơ sở cho chất lượng, tính công bằng và năng lực của quá trình chứng nhận. Công nhận liên quan đến việc đánh giá năng lực và tính công bằng của một tổ chức và sự tuân thủ công việc của họ đối với các tiêu chuẩn hoặc chương trình được công nhận trên toàn quốc và quốc tế, chẳng hạn như tiêu chuẩn xét nghiệm phòng thí nghiệm y tế ISO 15189. Công nhận là rất cụ thể đối với các hoạt động mà nó bao gồm trong tiêu chuẩn liên quan; ví dụ chỉ vì một phòng thí nghiệm được công nhận để kiểm tra các mẫu tăm bông về sự hiện diện của kháng nguyên COVID-19, điều đó không nhất thiết có nghĩa là phòng thí nghiệm đó cũng được công nhận để kiểm tra các mẫu khác để tìm kháng nguyên COVID-19 và/hoặc tăm bông tìm bất kỳ kháng nguyên nào khác.

Chứng nhận là một cuộc đánh giá xem một tổ chức, sản phẩm hoặc cá nhân, có tuân thủ các tiêu chí được đưa ra trong một tiêu chuẩn hoặc chương trình được công nhận hay không, chẳng hạn như Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Về mặt hiệu quả, chứng nhận là sự xác nhận của bên thứ ba thông qua việc đánh giá hệ thống hoặc sản phẩm của tổ chức, trong khi công nhận là sự thừa nhận của bên thứ ba độc lập rằng tổ chức có năng lực và sự công bằng để thực hiện các hoạt động kỹ thuật cụ thể như chứng nhận, thử nghiệm và kiểm tra. Cũng giống như các tổ chức người dùng cuối phải chứng minh sự phù hợp của họ với một bộ tiêu chí với tổ chức chứng nhận để được chứng nhận, thì đến lượt nó, các tổ chức chứng nhận phải chứng minh năng lực, sự công bằng và chính trực của mình với cơ quan công nhận để được công nhận.

 

Theo đó, chỉ các tổ chức chứng nhận mới có thể tự gọi mình là "được công nhận", trong khi các tổ chức được đánh giá thành công bởi các tổ chức chứng nhận mới có "chứng nhận". 

 

Chứng nhận thể hiện sự đảm bảo bằng văn bản của bên thứ ba về sự phù hợp của sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ đối với các yêu cầu cụ thể. Mặt khác, công nhận là sự công nhận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về năng lực làm việc theo các tiêu chuẩn cụ thể. Tất cả các tiêu chuẩn công nhận đều bao gồm các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng, chẳng hạn như các nguyên tắc trong tiêu chuẩn ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng đã được công nhận. Đó là khả năng chứng minh năng lực kỹ thuật đưa chứng nhận được công nhận lên một cấp độ cao hơn chứng chỉ không được công nhận.

Trên thực tế, chứng nhận là sự chứng thực của bên thứ ba đối với hệ thống hoặc sản phẩm của tổ chức, trong khi công nhận là sự chứng thực của bên thứ ba độc lập đối với chứng nhận.

 

Một sự khác biệt quan trọng khác giữa công nhận và chứng nhận liên quan đến các hoạt động mà nó bao gồm, đó là: Các tổ chức nhận được sự công nhận cho các hoạt động cụ thể trong khi chứng nhận liên quan đến toàn bộ công ty. Ví dụ: nếu bạn đang muốn kiểm tra sự rò rỉ không khí của một tòa nhà, tốt nhất bạn nên chọn một tổ chức đã được công nhận theo tiêu chuẩn thử nghiệm ISO 17025 thay vì một tổ chức có chứng nhận chất lượng chung là ISO 9001. Hơn nữa, bản thân ISO 17025 đối với hoạt động thử nghiệm đã được xác định chặt chẽ, vì vậy nên kiểm tra lịch trình công nhận của tổ chức một cách kỹ càng; một cơ sở đạt chứng chỉ ISO 17025 về thử nghiệm cách âm sẽ không nhất thiết phải được chứng nhận ISO 17025 đối với rò rỉ khí.

 

Để dễ dàng hơn cho Quý độc giả nắm được các điểm khác biệt về hai khái niệm này, ISOCERT tóm gọn lại các khác biệt cơ bản giữa Chứng nhận và Công nhận tại bảng dưới đây:

 

Chứng nhận

Công nhận

Định nghĩa

Đề cập đến văn bản của một bên thứ ba về sự phù hợp của một dịch vụ, sản phẩm hoặc quy trình, dựa trên các yêu cầu cụ thể nhất định được cung cấp bởi một số hình thức giáo dục, kiểm tra, đánh giá hoặc đánh giá bên ngoài

Đề cập đến sự công nhận chính thức về năng lực đối với các tiêu chuẩn được chỉ định bởi một cơ quan có thẩm quyền

Hoạt động cơ sở

Liên quan đến tất cả các hoạt động của công ty trong một ngành nhất định

Dựa trên các hoạt động cụ thể và không dựa trên tất cả các hoạt động trong một tổ chức

Sự xác nhận

Liên quan đến việc bên thứ ba chứng thực sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình

Liên quan đến việc chứng thực sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình bởi một bên thứ ba độc lập

 

Dựa trên các thông tin được đưa ra trên đây, chúng tôi hy vọng các bạn đã có thể nắm rõ được những sự khác biệt và tương đồng giữa Chứng nhận và Công nhận. 

 

ISOCERT cung cấp dịch vụ Chứng nhận Hệ thống quản lý, Tiêu chuẩn Quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật, … được công nhận bởi BOA - Văn phòng công nhận chất lượng tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của ISOCERT, vui lòng liên hệ hotline: 0976.389.199 để được tư vấn chi tiết nhất!

 

Clip: Phân biệt Chứng nhận và Công nhận

 

Ngày cập nhật: 17-09-2021

Bài viết liên quan