0976.389.199
QHSE là gì? QHSE viết tắt của từ gì?

QHSE là gì? QHSE viết tắt của từ gì?

QHSE là gì? QHSE viết tắt của Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường. Việc cải tiến liên tục về chất lượng sản phẩm và dịch vụ đồng thời bảo vệ môi trường xung quanh và con người, là điều cần thiết cho sự thành công lâu dài của một doanh nghiệp, không chỉ đáp ứng các yêu cầu luật định mà còn để cải thiện năng suất và lợi nhuận. QHSE cho phép các doanh nghiệp hoạt động theo các tiêu chuẩn, chính sách, chiến lược và khuôn khổ pháp lý để tạo ra một môi trường làm việc an toàn. Để hiểu sâu hơn về QHSE, hãy xem những gì được chia sẻ trong bài viết này.

QHSE là gì?

QHSE là thuật ngữ viết tắt của 4 từ Quality - Health - Safety and Environment (Chất lượng - Sức khỏe - An toàn và Môi trường). Đây là một cách tiếp cận quản lý tích hợp mà bất kỳ tổ chức nào, bất kể ngành nghề nào đều có thể sử dụng để nâng cao chất lượng của các quá trình và sản phẩm, đảm bảo sức khỏe và an toàn của người lao động, và giám sát tác động môi trường để thúc đẩy tính bền vững. QHSE tập trung vào giao tiếp, cải tiến gia tăng và giảm rủi ro nghề nghiệp.

Hệ thống quản lý QHSE 

Hệ thống quản lý QHSE tập trung vào việc thiết lập và duy trì ba tiêu chuẩn chính được công bố bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO): Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và ISO 45001, Sức khỏe và an toàn lao động. 

Cụ thể, các tiêu chuẩn được thiết lập trong hệ thống quản lý QHSE như sau:

 • Hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng ISO 9001: ISO 9001 áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ mà một tổ chức cung cấp và quy định việc giám sát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng.
 • Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định một quy trình để kiểm soát và cải tiến liên tục hoạt động môi trường của một công ty.
 • Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001: Hệ thống này nhằm giúp tổ chức kiểm soát tất cả các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Nó được coi là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới.

Mỗi tiêu chuẩn trong ba tiêu chuẩn này đều nhấn mạnh đến Kaizen, một tư duy cải tiến liên tục nhằm thúc đẩy một môi trường làm việc chất lượng cao cũng như các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng. Chu trình PDCA là một khía cạnh cốt lõi của Kaizen và hướng dẫn mọi người lập kế hoạch, thực hiện và phân tích các quy trình mới tại nơi làm việc. Bằng cách liên tục cải tiến và đảm bảo hiệu quả, các tiêu chuẩn là tư tưởng chỉ đạo cho QHSE cung cấp sự đảm bảo cho khách hàng rằng hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ đang đầu tư đạt chất lượng cao.

Mặc dù các tiêu chuẩn cốt lõi của QHSE liên quan đến các thủ tục quản lý khác nhau, nhưng chúng có thể làm việc cùng nhau bằng cách sử dụng Cấu trúc Cấp cao (HLS). Bất kỳ doanh nghiệp nào có hệ thống quản lý ISO hiện có sẽ thấy rằng việc tích hợp từng tiêu chuẩn rất dễ dàng; chúng có các thuật ngữ, định nghĩa và văn bản tương tự tuân theo một khuôn khổ chung và có thể được sử dụng để lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào trong hệ thống quản lý.

Lợi ích của Hệ thống QHSE tích hợp

Lợi ích của hệ thống QHSE bao gồm:

 • Đảm bảo sự phù hợp bằng cách loại bỏ các lỗ hổng 
 • Hiệu ứng tổng hợp thông qua chuyển giao các phương pháp hay nhất trong quản lý 
 • Các biện pháp từ sự không phù hợp cục bộ được cung cấp cho tất cả các địa điểm
 • Điểm chuẩn để so sánh khách quan kết quả HSE và tiềm năng cải thiện
 • Các yêu cầu thay đổi và tối ưu hóa có thể được thực hiện đồng thời và thống nhất
 • Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh của Doanh nghiệp
 • Các ứng dụng và tài liệu phần mềm hợp nhất

Nguyên tắc của QHSE

Để có hiệu quả, hệ thống quản lý QHSE cần giao tiếp nhất quán, môi trường làm việc linh hoạt và thực hiện chiến lược. Các nguyên tắc cơ bản khác bao gồm:

 • Sự hỗ trợ và tham gia của lãnh đạo cao nhất
 • Việc thực hiện các chính sách QHSE trong toàn công ty; mỗi nhân viên (bao gồm cả nhà thầu) phải tuân theo các thủ tục
 • Thiết lập trách nhiệm cá nhân trong việc cải tiến liên tục, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn lao động
 • Ưu tiên an toàn lên hàng đầu vì các tai nạn và thương tích do môi trường được loại bỏ
 • Làm nổi bật tầm quan trọng của việc duy trì hồ sơ cũng như tài liệu và điều tra các sự cố

QHSE - Tích hợp 3 tiêu chuẩn quốc tế

Tích hợp ba tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; QHSE yêu cầu thực hiện những điều sau:

 • Thiết lập chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp bằng văn bản bao gồm cam kết cải tiến liên tục. Nó phải được hỗ trợ đầy đủ bởi quản lý cấp trên và được thông báo cho tất cả các nhân viên bị ảnh hưởng.
 • Thiết lập một hệ thống xác định, đánh giá và yêu cầu thực hiện hành động để loại bỏ, giảm thiểu hoặc giảm thiểu tất cả các mối nguy về an toàn và sức khỏe.
 • Đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định về sức khỏe và an toàn của 
 • Thiết lập một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nhằm đặt ra các mục tiêu và phát triển các cách thức để đạt được các mục tiêu đó.
 • Theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện chương trình sức khỏe và an toàn để đảm bảo chương trình đáp ứng các mục tiêu đã thiết lập.

Tại sao tổ chức của bạn cần chính sách QHSE

Quy trình tuân thủ: Tuân thủ chính sách là chìa khóa để nhận được chứng nhận ISO và các chứng nhận cần thiết. Cam kết của công ty đối với việc tuân thủ sẽ dẫn đến kết quả tích cực, đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp là chất lượng cao nhất. 

Giảm rủi ro, chi phí và tai nạn: Các  nhà hoạch định chính sách QHSE thực hiện đánh giá rủi ro về sức khỏe và an toàn để xem xét tất cả các mối nguy tiềm ẩn tại nơi làm việc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhân viên. Tạo ra một môi trường làm việc an toàn.

Bảo tồn tài nguyên: Với nhu cầu tiết kiệm năng lượng ngày càng tăng, điều quan trọng là chính sách QHSE của bạn phải khuyến khích nhân viên bảo tồn tài nguyên bằng cách giảm thiểu chất thải và thúc đẩy việc tiêu thụ tối ưu tài nguyên bằng cách tái chế và tìm nguồn cung ứng thân thiện với môi trường. 

Pháp lý: QHSE đặt ra các tiêu chuẩn, chiến lược, chính sách và khuôn khổ pháp lý của một tổ chức. Các quy trình được tuân thủ và công việc được thực hiện cần được quy định và sắp xếp hợp lý để tạo ra một môi trường an toàn và bình đẳng. Các chính sách đã đặt ra đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều tuân theo các thông lệ đạo đức và pháp luật. 

Kết luận 

Một Hệ thống quản lý QHSE hiệu quả đòi hỏi một chiến lược mạnh mẽ, thực thi chiến thuật và đánh giá nhất quán để đảm bảo rằng môi trường làm việc chuyên nghiệp. Các nhà quản lý phải nâng cấp hệ thống QHSE với sự thay đổi của thời gian và xu hướng để tạo ra một môi trường làm việc mạnh mẽ, linh hoạt và cập nhật.

Với sự tuân thủ QHSE, ISOCERT luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp của bạn trên con đường đạt đến hiệu quả và tính bền vững của quá trình hoạt động. Hệ thống QHSE của bạn phát triển bền vững và hướng tới tương lai cho phép bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và liên tục ổn định khả năng cạnh tranh của mình.

Ngày cập nhật: 22-10-2021

Bài viết liên quan