0976.389.199
Rủi ro trong sản xuất là gì? Quản lý rủi ro trong sản xuất

Rủi ro trong sản xuất là gì? Quản lý rủi ro trong sản xuất

Trong quá trình sản xuất cần phải xem xét các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các hoạt động đang diễn ra hàng ngày. Rủi ro có thể phát sinh do bản chất của nguyên vật liệu được sử dụng, thiết bị hay con người… tác động tiềm tàng đối với doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên, cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng, là một rủi ro có thể nhận ra. Vậy rủi ro trong sản xuất là gì? Làm thế nào để quản lý rủi ro trong quá trình sản xuất?

Rủi ro trong sản xuất là gì?

Không có một định nghĩa chính xác nào về rủi ro trong sản xuất, mà chúng ta có thể hiểu rủi ro trong sản xuất là đề cập đến sự gián đoạn của các hoạt động hoặc quy trình trong nội bộ khiến cho kế hoạch ban đầu không được thực hiện theo đúng tiến độ.

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà có các loại rủi ro khác nhau. Thông thường, đối với các doanh nghiệp sản xuất sẽ có 4 loại rủi ro sau: Rủi ro chiến lược, rủi ro vận hành, rủi ro tuân thủ và rủi ro tài chính.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần căn cứ vào các đặc trưng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động hay quy mô… để quyết định xem đâu là rủi ro trọng yếu của doanh nghiệp mình. Ví dụ, đối với doanh nghiệp sản xuất, chi phí năng lượng có thể rất quan trọng nhưng đối với một công ty quảng cáo, rủi ro này lại không phải là vấn đề.

Quản lý rủi ro trong sản xuất

Tùy thuộc vào quan điểm cá nhân, trọng tâm của chương trình quản lý rủi ro có thể là giảm thiểu thương tích cho nhân viên, khách hàng hoặc cộng đồng địa phương. Ngoài ra, trọng tâm có thể là tài chính, trong đó sức khỏe tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm chính hoặc tác động tiềm tàng đến lợi nhuận tài chính của cổ đông. Nhiều tổ chức đặt trọng tâm cao vào danh tiếng, bất kỳ thiệt hại tiềm ẩn nào đối với danh tiếng của doanh nghiệp đều có thể có ảnh hưởng lâu dài, do đó, những rủi ro có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của tổ chức cần được xác định và thực hiện các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu khả năng xảy ra những rủi ro đó.

Dù lý do muốn hiểu và kiểm soát rủi ro là gì, trong mọi quy trình sản xuất sẽ cần có một chương trình xác định rủi ro toàn diện, đánh giá rủi ro, đo lường rủi ro, giảm thiểu rủi ro và giám sát rủi ro. Một chương trình như vậy sẽ cần phải bao gồm tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh để đảm bảo tất cả các lĩnh vực rủi ro quan trọng được nắm bắt.

Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro

Giai đoạn đầu tiên của nhiều tổ chức sản xuất trong việc thực hiện chương trình rủi ro thường là soạn thảo kế hoạch quản lý rủi ro. Cần có kế hoạch quản lý rủi ro để đảm bảo rằng một lộ trình có tổ chức khuyến khích tính khách quan trong việc xác định rủi ro được tạo ra và ngăn ngừa các yếu tố rủi ro thiết yếu bị lãng quên. Kế hoạch cần xác định những người có liên quan và chịu trách nhiệm về việc thực hiện hiệu quả quá trình quản lý rủi ro.

Kế hoạch sẽ giải quyết nhu cầu xem xét của ban quản lý đối với quá trình quản lý rủi ro. Kế hoạch sẽ xác định cách thức và thời gian các cuộc đánh giá sẽ diễn ra. Nếu kế hoạch liên quan đến một sản phẩm cụ thể, thì kế hoạch cần giải quyết toàn bộ vòng đời của sản phẩm từ thiết kế đến sản xuất và đưa vào sử dụng sau sản xuất (tức là sử dụng bởi khách hàng cuối cùng).

Tương tự như vậy đối với rủi ro trong quá trình sản xuất hoặc thông lượng của một tổ chức sản xuất, kế hoạch rủi ro cần phải bao gồm toàn bộ phạm vi trách nhiệm và tác động trong toàn bộ quá trình hoặc tổ chức.

Các tiêu chí về khả năng chấp nhận rủi ro cần được xác định trong kế hoạch. Kế hoạch phải nêu rõ cách thức thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro bắt buộc và tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát đó được xác minh.

Kế hoạch phải phác thảo cách thức thông tin được thu thập và đưa trở lại quá trình phân tích rủi ro trên cơ sở liên tục.

Thực hiện quy trình quản lý rủi ro

Để thực hiện quy trình rủi ro, cần phải liên tục đặt câu hỏi. Những rủi ro tiềm ẩn là gì? Cái nào có hại nhất? Nguyên nhân gốc rễ liên quan đến rủi ro là gì? Những rủi ro nào dễ xảy ra nhất?

Thực hành thông thường sẽ dành cho một nhóm các cá nhân (nhóm rủi ro) với một loạt các kỹ năng và năng lực để tham gia vào quá trình rủi ro.

Khi nhóm rủi ro xác định các rủi ro tiềm ẩn, thì họ sẽ cần xác định các hành động tiềm ẩn để giải quyết từng rủi ro. Các hành động này sẽ được thống nhất và thực hiện. Khi được thực hiện thì cần phải xác minh tính hiệu quả của các hành động được thực hiện. Kế hoạch rủi ro và các biện pháp rủi ro sẽ cần được cập nhật để phản ánh bất kỳ thay đổi nào về sản phẩm hoặc quy trình và mức độ rủi ro dẫn đến.

Những người phụ trách rủi ro sẽ cần phải liên tục theo dõi tính hiệu quả của các hành động đã thực hiện và liên tục cập nhật kế hoạch rủi ro.

Xác định mức độ rủi ro sản xuất

Đối với mỗi khía cạnh của rủi ro, bạn cần thiết lập một phương pháp xác định và đo lường mức độ rủi ro, có thể là tài chính, liên quan đến khách hàng, quy định,…

Khi bạn tiến hành quá trình đánh giá rủi ro, bạn sẽ xác định được danh sách các rủi ro tiềm ẩn, bạn cũng sẽ sử dụng một số dạng công cụ rủi ro để xác định mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn, xác suất và khả năng phát hiện của từng rủi ro tiềm ẩn.

Sau đó, bạn cần kết hợp từng khía cạnh rủi ro này. Có một loạt các phương pháp để kết hợp các biện pháp khác nhau này, một cách tiếp cận là tạo ra một số duy nhất như sau:

Mức độ nghiêm trọng * Xác suất * Khả năng phát hiện (S * P * D) = Số mức độ rủi ro (hoặc Số mức độ ưu tiên rủi ro - RPN) .

Khi đã biết được Số thứ tự ưu tiên rủi ro, có thể xác định được khả năng chấp nhận rủi ro và có thể thống nhất mức độ ưu tiên của các rủi ro tiềm ẩn cần giảm thiểu.

Trách nhiệm quản lý rủi ro

Trách nhiệm của quản lý cấp cao trong một tổ chức sản xuất là đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn lực, các cá nhân có năng lực được chỉ định vào quy trình rủi ro, chính sách về khả năng chấp nhận rủi ro được xác định và lập thành văn bản cũng như việc đánh giá hiệu quả của ban quản lý đối với quy trình rủi ro theo quy định.

Tài liệu quản lý rủi ro

 

Tài liệu quản lý rủi ro nên được duy trì. Hồ sơ cần cung cấp khả năng xác định nguồn gốc đối với các mối nguy khác nhau đã được xác định, hồ sơ cần xác định phân tích rủi ro được thực hiện, ghi lại đánh giá rủi ro, chi tiết việc thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, xác minh tính đầy đủ của các biện pháp kiểm soát rủi ro khác nhau được thực hiện và lập hồ sơ đánh giá khả năng chấp nhận của các rủi ro còn lại.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi giải đáp cho thắc mắc rủi ro trong sản xuất là gì cũng như cách thức quản lý rủi ro trong sản xuất. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, từ đó kiểm soát các hoạt động và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả nhất. Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc cần chúng tôi giải đáp, hãy liên hệ qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ kịp thời nhất. ISOCERT rất hân hạnh đồng hành cùng bạn và doanh nghiệp bạn trên con đường quản lý rủi ro, hướng đến chất lượng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng trong tương lai.

Ngày cập nhật: 25-10-2021

Bài viết liên quan